တပတ္အတၾင္း သတင္းသံုးသပ္ခဵက္ စကားဝိုင္း (၂၀၀၆ ဒီဇင္ဘာလ ၉ရက္)

2006-12-09
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
india-burma_200px.jpg
အိႎၬိယ-ဴမန္မာ စစ္တပ္ ကား႓ပိႂင္ပၾဲ တာလၿတ္ပၾဲ အခမ္းအနားသိုႛ တက္ေရာက္ေသာ ဗိုလ္ခဵႂႂပ္႒ကီး သူရေ႟ၿမန္း(ယာ)ႎႀင့္ အိႎၬိယ ကာကၾယ္ေရး ဝန္႒ကီး ေအေက အန္တိုနီ (အလယ္)တိုႛ ဒီဇင္ဘာ ၅ရက္ေနႛက လက္ဆၾဲ ႎႁတ္ဆက္ဳကစဥ္။ ဝဲဘက္မႀ ဳကည့္ေနသူမႀာ အိႎၬိယ ဳကည္းတပ္ ဦးစီးခဵႂပ္ ေဂဵေဂဵ ဆင္းဂ္ ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဒီဇင္ဘာလဆန္းတဝိုက္မႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံနဲႛ အိႎၬိယႎိုင္ငံတိုႛရဲ့ ဆက္ဆံေရး၊ ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္မႁ သတင္းေတၾ အေတာ္မဵားမဵား ထၾက္ေပၞလာခဲ့ပၝတယ္။ ႎႀစ္ႎိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးတိုးတက္လာတာ၊ စစ္ေရးပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္မႁ တိုးတက္လာတာ၊ စီးပၾားေရး၊ ကုန္သၾယ္ေရး တိုးတက္လာတာေတၾေပၞမႀာ အေဴခဴပႂ႓ပီး ယခုတပတ္ ေဆၾးေႎၾးထားဳကပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲ့ တတိယ အာဏာအရႀိဆံုးလိုႛ ဆိုႎိုင္တဲ့ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး သူရေ႟ၿမန္း အိႎၬိယႎိုင္ငံ၊ နယူးေဒလီ႓မိႂႚကို သၾား႓ပီး ႎႀစ္ႎိုင္ငံ စစ္ဖက္အရာရႀိေတၾရဲ့ နယူးေဒလီ-ရန္ကုန္ အသၾားအဴပန္ ကား႓ပိႂင္ပၾဲ ဖၾင့္ပၾဲအခမ္းအနားတက္ေရာက္ခဲ့တာ ရႀိပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္၊ အိႎၬိယနဲႛ စင္ကာပူႎိုင္ငံတိုႛ ပူးတၾဲ႓ပီး ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ေရနံနဲႛ သဘာဝဓာတ္ေငၾႚ ပူးတၾဲ ရႀာေဖၾ ထုတ္လုပ္ဖိုႛ သေဘာတူညီခဲ့တဲ့ သတင္းလည္း ထၾက္ေပၞခဲ့ပၝတယ္။

ဴမန္မာ့ စီးပၾားေရးပညာရႀင္ ဦးစိန္ေဌး၊ ထိုင္းႎိုင္ငံ အေဴခစိုက္ ဴမန္မာ့ အေရးေလ့လာသူ ဦးေအာင္ႎိုင္ဦးနဲႛ ဦးဝင္းမင္းတိုႛက အိႎၬိယ-ဴမန္မာ ဆက္ဆံေရးအေဴခအေနနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး သံုးသပ္ေဆၾးေႎၾးခဲ့ဳကပၝတယ္။

ဝၝရႀင္တန္႓မိႂႚ RFA စတူဒီယုိထဲကေန ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ပၝဝင္ေဆၾးေႎၾးမဲ့ ပုဂၢိႂလ္ သံုးဦးကို ဆက္သၾယ္ ေဆၾးေႎၾးထားတာကုိ နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔