တပတ္အတၾင္း သတင္းသံုးသပ္ခဵက္ စကားဝိုင္း (၂၀၀၆ ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ရက္)

2006-12-17
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

အာဆီယံေခၞ အေရႀႚေတာင္အာရႀ ႎိုင္ငံမဵားအဖၾဲႚ ထိပ္သီးစည္းေဝးပၾဲ ရက္ေ႟ၿႚဆိုင္း ကဵင္းပလိုက္တဲ့ကိစၤနဲႛ အဲဒီ စည္းေဝးပၾဲမႀာ အာဆီယံ ပဋိညာဥ္ စာတမ္းေရးဆၾဲဖိုႛ ဴပင္ဆင္မႁေတၾ ဴပႂလုပ္မဲ့ ကိစၤေတၾကို သံုးသပ္ ေဆၾးေႎၾးထားပၝတယ္၊၊

၁၂႒ကိမ္ေဴမာက္ အာဆီယံ ထိပ္သီး စည္းေဝးပၾဲကို ဖိလစ္ပိုင္ႎိုင္ငံ စီဘူး႓မိႂႚမႀာ ဒီဇင္ဘာလဆန္းက ကဵင္းပဖိုႛ စီစဥ္ထားေပမဲ့ တိုင္ဖၾန္း ေလဴပင္းမုန္တိုင္း အႎၩရာယ္ေဳကာင့္ ဆို႓ပီးေတာ့ ဇန္နဝၝရီလ ဒုတိယပတ္ကို ရက္ေ႟ၿႚဆိုင္းခဲ့ရပၝတယ္။

အခုကဵင္းပမဲ့ အာဆီယံ ထိပ္သီးညီလာခံမႀာ အေရးပၝအရာေရာက္တဲ့ ပုဂၢိႂလ္မဵားအဖၾဲႚကေန႓ပီး အာဆီယံ ပဋိညာဥ္စာတမ္း ေရးဆၾဲေရးအတၾက္ သူတိုႛ ဴပင္ဆင္ထားတဲ့ စည္းမဵဥ္းစည္းကမ္း မူဳကမ္းေတၾကို ထိပ္သီးညီလာခံမႀာ တင္ဴပ႓ပီး လက္မႀတ္ေရးထုိးဖိုႛ စီစဥ္ထားတယ္ ဆိုတာကိုလည္း သိရပၝတယ္။

ဒီလို အေဳကာင္းအခဵက္ေတၾဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဘယ္လို အကဵိႂးဆက္ေတၾ ဴဖစ္ေပၞလာႎိုင္သလဲ ဆိုတာကို ခရမ္း႓မိႂႚနယ္ ဴပည္သူႛ လၿတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႀယ္ ဦးေကဵာ္သၾင္၊ စာေရးဆရာ ဦးဇင္လင္း၊ နက္ဝပ္(ခ္) မီဒီယာ သတင္းဌာန အယ္ဒီတာ ဦးေအာင္ႎိုင္တိုႛ ပၝဝင္ ေဆၾးေႎၾးထားဳကပၝတယ္၊

RFA ဝိုင္းေတာ္သား ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ႟ံုးခဵႂပ္စတူဒီယိုကေန တယ္လီဖုန္းနဲႛ ဆက္သၾယ္႓ပီး ေဆၾးေႎၾးတင္ဴပထားတာကို နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔