တပတ္အတၾင္း သတင္းသံုးသပ္ခဵက္ စကားဝိုင္း (၂၀၀၇ ဇန္နဝၝရီလ ၁၄ရက္)

2007-01-14
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

china_burma_premiers_200px.jpg
တ႟ုတ္ႎိုင္ငံ နန္နင္း႓မိႂႚတၾင္ ယမန္ႎႀစ္ ေအာက္တိုဘာလက ကဵင္းပခဲ့သည့္ တ႟ုတ္-အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတၾင္ ဴမန္မာ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး စိုးဝင္း (ဝဲ) ႎႀင့္ တ႟ုတ္ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ၀မ္ဂဵားေဘာင္တိုႛ လက္ဆၾဲ ႎႁတ္ဆက္ေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံအေရးကုိ ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီမႀာ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ မူဳကမ္းအဴဖစ္ ခဵမႀတ္ေရးနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး မဲခၾဲဳကရာမႀာ တ႟ုတ္နဲႛ ႟ုရႀတိုႛက တခဵက္လၿတ္ ဗီတိုအာဏာနဲႛ ပယ္ခဵလိုက္ကိစၤကို အခု အစီအစဥ္မႀာ ေဆၾးေႎၾး တင္ဴပထားပၝတယ္၊၊

လံုဴခံႂေရးေကာင္စီ အဖၾဲႚဝင္ ၁၅ႎိုင္ငံက ဴမန္မာ့အေရး ဆံုးဴဖတ္ခဵက္မူဳကမ္းကို မဲခၾဲ ဆံုးဴဖတ္ဳကရာမႀာ ၉ႎိုင္ငံက ေထာက္ခံ႓ပီး ၃ႎိုင္ငံက မဲမေပးပဲ ေနခဲ့ေပမဲ့ တ႟ုတ္၊ ႟ုရႀားနဲႛ ေတာင္အာဖရိက ႎိုင္ငံတိုႛက ကန္ႚကၾက္မဲ ေပးခဲ့ဳကပၝတယ္။ ကန္ႚကၾက္မဲ ၃မဲပဲ ရႀိေပမဲ့ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီ အဴမဲတမ္း အဖၾဲႚဝင္ဴဖစ္တဲ့ တ႟ုတ္နဲႛ ႟ုရႀားတိုႛက ဗီတိုလိုႛ ေခၞတဲ့ တခဵက္လၿတ္ အာဏာကို အသံုးဴပႂခဲ့ဳကတဲ့အတၾက္ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္မူဳကမ္းကို ေထာက္ခံတဲ့ဘက္က မဲမဵားေပမဲ့လည္း အေရးနိမ့္ခဲ့ရတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဧည့္သည္ေတာ္ေတၾအဴဖစ္ အဂႆလန္ႎိုင္ငံက သမိုင္းေလ့လာသူ ေဒၝက္တာေအာင္ခင္၊ အေမရိကန္ႎိုင္ငံမႀာ ေနထိုင္တဲ့ သင့္ဘဝမဂၢဇင္း အယ္ဒီတာခဵႂပ္ေဟာင္း ေဒၝက္တာ တင္ေမာင္သန္းနဲႛ ထိုင္းႎိုင္ငံက ဴမန္မာ့အေရး ေလ့လာသူ ဦးဝင္းမင္းတိုႛ ပၝဝင္ထားဳက႓ပီး၊ RFA ဝိုင္းေတာ္သား ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက တယ္လီဖုန္းနဲႛ ဆက္သၾယ္ ေဆၾးေႎၾးထားပၝတယ္၊၊

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔