တပတ္အတၾင္း သတင္းသံုးသပ္ခဵက္ စကားဝိုင္း (၂၀၀၇ ဇန္နဝၝရီလ ၂၁ရက္)

2007-01-21
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

china_burma_premiers_200px.jpg
တ႟ုတ္ႎိုင္ငံ နန္နင္း႓မိႂႚတၾင္ ယမန္ႎႀစ္ ေအာက္တိုဘာလက ကဵင္းပခဲ့သည့္ တ႟ုတ္-အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတၾင္ ဴမန္မာ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး စိုးဝင္း (ဝဲ) ႎႀင့္ တ႟ုတ္ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ၀မ္ဂဵားေဘာင္တိုႛ လက္ဆၾဲ ႎႁတ္ဆက္ေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဇန္နဝၝရီလဆန္းပိုင္းက ဖိလစ္ပိုင္ႎိုင္ငံ စီဘူး႓မိႂႚမႀာ ကဵင္းပခဲ့တဲ့ ၁၂႒ကိမ္ေဴမာက္ အာဆီယံ ထိပ္သီးညီလာခံကို ႎိုင္ငံ ၁၇ခုက အစိုးရ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾ၊ ႎိုင္ငံအ႒ကီးအကဲေတၾ တက္ေရာက္ခဲ့ဳကပၝတယ္။ ဴမန္မာ နအဖ စစ္အစိုးရကို ကိုယ္စားဴပႂ႓ပီး ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး စိုးဝင္းနဲႛ ႎိုင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီး ဦးဉာဏ္ဝင္းတိုႛ အစည္းအေဝးတက္ခဲ့ပၝတယ္။

အာဆီယံ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးအ႓ပီးမႀာ အာဆီယံအဖၾဲႚဝင္ ၁၀ႎိုင္ငံအဴပင္ တ႟ုတ္၊ ဂဵပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ အိႎၬိယတိုႛ ပၝဝင္တဲ့ အေရႀႚအာရႀ ထိပ္သီးညီလာခံကို ဆက္လက္ ဴပႂလုပ္ခဲ့ပၝတယ္။

ထိပ္သီးအစည္းအေဝးမဵား ကဵင္းပဴပႂလုပ္ေနစဥ္အတၾင္း အာဆီယံ အလႀည့္ကဵ သဘာပတိ အိမ္ရႀင္ႎိုင္ငံဴဖစ္တဲ့ ဖိလစ္ပိုင္သမတ မစၤက္ ဂလိုရီယာ အာ႟ိုယိုက နအဖ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး စိုးဝင္းကို သီးဴခားေတၾႚဆံု႓ပီး ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရးကို အရႀိန္အဟုန္ဴမၟင့္ လုပ္ေဆာင္ဖိုႛ၊ ဴမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို အဴမန္ဆံုး ဴပန္လၿတ္ေပးဖိုႛ ဆိုတာေတၾကို ဖိဖိစီးစီး တိုက္တၾန္း ေဴပာဆိုခဲ့တယ္လိုႛ သတင္းေတၾမႀာ ေဖာ္ဴပပၝတယ္။

အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေဝး၊ အေရႀႚအာရႀ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးေတၾက ရလဒ္ဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲ့ ကံဳကမၳာအေပၞ ဘယ္လို အကဵိႂးဆက္ေတၾ ဴဖစ္ေပၞလာႎိုင္မလဲဆိုတာကို ဒီတပတ္ သံုးသပ္ ေဆၾးေႎၾးထားဳကပၝတယ္။

ပၝဝင္ေဆၾးေႎၾးသူေတၾကေတာ့ ဴပည္ေထာင္စု ဴမန္မာႎိုင္ငံ အမဵိႂးသား ႌၾန္ႚေပၝင္းအစိုးရ (NCGUB) အဖၾဲႚဝင္ ဦးဘိုလႀတင့္၊ ႓ဗိတိန္ႎိုင္ငံက သမိုင္းေလ့လာသူ ပညာရႀင္ ေဒၝက္တာ ေအာင္ခင္နဲႛ ထိုင္းႎိုင္ငံမႀ ဴမန္မာ့အေရး ေလ့လာသူ ဦးေအာင္ႎိုင္ဦးတိုႛ ဴဖစ္ပၝတယ္။ RFA ဝၝရႀင္တန္ ႟ံုးခဵႂပ္ စတူဒီယိုထဲမႀ ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက တယ္လီဖုန္းနဲႛ ဆက္သၾယ္ ေဆၾးေႎၾးထားပၝတယ္၊၊

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔