ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ ႎိုင္ငံေရးအဳကမ္းဖက္မႁမဵား

2007-04-22
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

တနဂႆေႎၾ ေဆၾးေႎၾးပၾဲစကားဝိုင္း (၂၀၀၇ ဧ႓ပီလ ၂၂ရက္)

attack_victim2_200px.jpg
ဝိုင္းဝန္း ႟ိုက္ႎႀက္ခံရသူမဵား၏ ေကဵာဴပင္တၾင္ ေလာက္ေလးဒဏ္ရာႎႀင့္ အ႟ိုက္ခံထားရေသာ ဒဏ္ရာမဵားကို ေတၾႚဴမင္ရ႓ပီး ဦးေခၝင္း ဒဏ္ရာေဳကာင့္ သတိလစ္ ေမ့ေမဵာေနခဲ့ပၝသည္။ (Photo: RFA) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ႎိုင္ငံေရး၊ လူႛအခၾင့္အေရး လႁပ္ရႀားသူေတၾအေပၞ ႓ခိမ္းေဴခာက္ ရန္စ႟ံုသာမက ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ အဳကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႁအထိ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ အခုတေလာ ဴဖစ္ပၾားေန႓ပီး ကဵႃးလၾန္သူေတၾကို ဥပေဒအရ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္႓ပီး အေရးယူမႁ မရႀိတဲ့အေဳကာင္း ဒီတပတ္ တနဂႆေႎၾ စကားဝိုင္းမႀာ ေဆၾးေႎၾးထားပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းက ဧရာဝတီတိုင္း၊ ဟသႆာတ႓မိႂႚနယ္၊ အုတ္ပံုေကဵး႟ၾာကို လူႛအခၾင့္အေရးအေဳကာင္း ေဆၾးေႎၾးဖိုႛ သၾားေရာက္ဳကတဲ့ လူႛအခၾင့္အေရး ဴမၟင့္တင္ေရး လႁပ္ရႀားသူေတၾကို အင္အား ၁၀၀ ေကဵာ္ ရႀိတဲ့ လူအုပ္က ဝိုင္း႟ိုက္ခဲ့ဳကလိုႛ တခဵိႂႚကို ေဆး႟ံုတင္ထားရပၝတယ္။ ႎုိင္ငံေရး အကဵဥ္းသားေတၾရဲ့ မိသားစုေတၾကို သၾားေရာက္ အားေပးေနဳကတဲ့၊ ၈၈-မဵိႂးဆက္ေကဵာင္းသားေတၾရဲ့ အဴဖႃေရာင္တနဂႆေႎၾ လႁပ္ရႀားမႁ ဆိုရင္လည္း သူတိုႛခရီးစဥ္ေတၾအတၾင္း ေအာ္ဟစ္ရန္စတာမဵိႂး၊ ႓ခိမ္းေဴခာက္တာမဵိႂးေတၾ လုပ္လာပၝတယ္။

ႎုိင္ငံေရးလႁပ္ရႀားသူေတၾကို လူစုလူေဝးနဲႛ အဳကမ္းဖက္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတၾနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ အထင္ရႀားဆံုးကေတာ့ ၂၀၀၃ ခုႎႀစ္၊ ဒီပဲယင္း အဴဖစ္အပဵက္ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီတပတ္ RFA တနဂႆေႎၾစကားဝိုင္းမႀာေတာ့ အဲဒီအဴဖစ္အပဵက္ေတၾကို အေဳကာင္းဴပႂ႓ပီး ဦးဝင္းႎုိင္ဦးက 'ႎိုင္ငံေရးအဳကမ္းဖက္မႁ' ဆိုတဲ့ ေခၝင္းစဥ္နဲႛ၊ သတင္းစာဆရာ႒ကီး ေဳကးမံုဦးေသာင္း၊ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ေရႀႚေနမဵားေကာင္စီအတၾင္းေရးမႀႃး ဦးေအာင္ထူး၊ ၈၈-မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္သားေခၝင္းေဆာင္ ကုိကို႒ကီးတိုႛကို ဖိတ္ေခၞ႓ပီး ဥပေဒ႟ႁေထာင့္၊ ႎုိင္ငံေရး႟ႁေထာင့္၊ သတင္း႟ႁေထာင့္ေတၾကေန ေဆၾးေႎၾး တင္ဴပထားပၝတယ္။

ယခင္ တနဂႆေႎၾ ေဆၾးေႎၾးပၾဲ စကားဝိုင္းမဵား။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔