မည္သူမည္ဝၝမသိရသူမဵားက လိုက္လံ ဖမ္းဆီးေနသည့့္ကိစၤ

2007-06-03
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

တနဂႆေႎၾ ေဆၾးေႎၾးပၾဲစကားဝိုင္း (၂၀၀၇ ဇၾန္လ ၃ရက္)

prayers_walk_200px.jpg
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ႎႀင့္ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားမဵား လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ ဝတ္ဴပႂဆုေတာင္းမည့္သူမဵား ေမလ နံနက္ခင္းတခုတၾင္ ဘုရားဆီသိုႛ ဦးတည္ လမ္းေလ႖ာက္ေနပံု။ (Photo: RFA) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားေတၾ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ ဘုရားတက္ ဝတ္ဴပႂ ဆုေတာင္းသူေတၾ၊ HIV / AIDS ေဝဒနာသည္ေတၾကို ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ကူညီ ေစာင့္ေရႀာက္ေပးေနသူေတၾကို ဴပည္သူပၝလိုႛ နာမည္ခံ႓ပီး အရပ္ဝတ္နဲႛ လူေတၾက ဖမ္းဆီး ေခၞေဆာင္သၾားတဲ့ အေဳကာင္းေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဒီအစီအစဥ္မႀာ သံုးသပ္ တင္ဴပထားပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာႎိုင္ငံ ေရႀႚေနမဵားေကာင္စီက အတၾင္းေရးမႀႃး ဦးေအာင္ထူး၊ AAPP ဴမန္မာႎိုင္ငံ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားမဵား ကူညီေစာင့္ေရႀာက္ေရးအသင္းက ဦးတိတ္ႎိုင္နဲႛ Network Media သတင္းဌာနက အယ္ဒီတာ ဦးေအာင္ႎိုင္ တိုႛကို RFA ဝိုင္းေတာ္သား ဦးခင္ေမာင္ညိ္န္းက ဝၝရႀင္တန္ ႓မိႂႚေတာ္ ၊ RFA ႟ံုးခဵႂပ္ စတူဒီယိုကေန တယ္လီဖုန္းနဲႛ ဆက္သၾယ္႓ပီး၊ ေဆၾးေႎၾးထားပၝတယ္၊၊

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔