စစ္ေထာက္လႀမ္းေရး ယႎၩရား ေဴပာင္းလဲမႁ အကဵိႂးဆက္

2007-06-17
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

တနဂႆေႎၾ ေဆၾးေႎၾးပၾဲစကားဝိုင္း (၂၀၀၇ ဇၾန္လ ၁၇ရက္)

khin_nyunt_soe_win_200px.jpg
ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ခင္ႌၾန္ႛ (ေရႀႚ)သည္ တခဵိန္က အာဏာစက္ ဴပင္းထန္၍ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္အထိ ဴဖစ္ခဲ့ေသာ ေထာက္လႀမ္းေရး အ႒ကီးအကဲ ဴဖစ္ပၝသည္။ ၎အဴဖႂတ္ခံရ႓ပီးေနာက္ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဴဖစ္ခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး စိုးဝင္း။ကို ေနာက္တၾင္ ေတၾႚဴမင္ရပၝသည္။ (Photo: AFP)

စစ္အာဏာရႀင္စနစ္ သက္ဆုိးရႀည္ဖုိႛအတၾက္ ဴပည္သူေတၾကုိ ထိန္းခဵႂပ္ဖိႎႀိပ္တဲ့ စစ္ေထာက္လႀမ္းေရးယႎၩရားဟာ အဓိကအကဵဆုံး ေဒၝက္တုိင္တခုလုိႛ ႎုိင္ငံေရး သုေတသီေတၾက ေဴပာဆုိဳကပၝတယ္။ ဴမန္မာႎုိင္ငံက ေထာက္လႀမ္းေရးယႎၩရားနဲႛ စနစ္ေတၾဟာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ၃ ႎႀစ္အတၾင္း အေဴပာင္းအလဲေတၾ ရႀိလာပၝတယ္၊ ဒၝေဳကာင့္ စစ္အစုိးရရဲ့ လူထု ထိန္းခဵႂပ္ေရး လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ေတၾမႀာလည္း အေဴပာင္းအလဲေတၾ ရႀိလာတယ္လုိႛ ေလ့လာသူအမဵားစုက သုံးသပ္ပၝတယ္။

ဒၝေတၾဟာ ဘယ္လုိအေဴပာင္းအလဲမဵႂိးေတၾလဲ၊ ဒီအေဴပာင္းအလဲေတၾဟာ ဴပည္တၾင္းဴပည္ပ ႎုိင္ငံေရးလႁပ္ရႀားသူေတၾ အတၾက္ အေထာက္အကူ ဴဖစ္ေစႎုိင္သလား၊ မဴဖစ္ေစႎုိင္ဘူးလား စတာေတၾကုိ ဒီတပတ္ စကားဝုိင္းမႀာ ေဆၾးေႎၾးထားဳကပၝတယ္။

ဴပည္ေထာင္စု ဴမန္မာႎုိင္ငံ အမဵႂိးသားေကာင္စီ (NCUB)ရဲ့ ဴပည္တၾင္းလုပ္ငန္းအဖၾဲႚဴဖစ္တဲ့ ႎုိင္ငံေရးအံတုမႁေကာ္မတီ တာဝန္ခံ ဦးေကဵာ္ေကဵာ္၊ ဗမာဴပည္ကၾန္ဴမႃနစ္ပၝတီ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢႂိလ္ ရဲေဘာ္ ဖုိးသံေခဵာင္းနဲႛ ထုိင္း-ဴမန္မာနယ္စပ္အေဴခစုိ္က္ စစ္ဖက္-အရပ္ဖက္ ဆက္ဆံေရး သုေတသီ ဦးဝင္းမင္းတုိႛကုိ RFA ဝၝရႀင္တန္႟ုံးခဵႂပ္ စတူဒီယုိထဲကေန ဦးမင္းဇင္က ဆက္သၾယ္႓ပီး ပၝဝင္ေဆၾးေႎၾးထားပၝတယ္။

ယခင္ တနဂႆေႎၾ ေဆၾးေႎၾးပၾဲ စကားဝိုင္းမဵား။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔