ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ ဒုကၡသည္မဵား၏ အေဴခအေန

2007-06-24
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

တနဂႆေႎၾ ေဆၾးေႎၾးပၾဲစကားဝိုင္း (၂၀၀၇ ဇၾန္လ ၂၄ရက္)

refugee_border_200px.jpg
မိမိတိုႛ ေကဵး႟ၾာမဵားကို စစ္တပ္က တိုက္ခိုက္ ဖဵက္ဆီး သတ္ဴဖတ္မႁမဵားေဳကာင့္ ေတာေတာင္မဵားထဲတၾင္ ထၾက္ေဴပး တိမ္းေရႀာင္ေနရေသာ ကရင္႟ၾာသူ႟ၾာသားမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ကမႝာ့ဒုကၡသည္မဵားေနႛကို ဇၾန္လ ၂၀ရက္ေနႛက ကဵင္းပခဲ့ပၝတယ္။ စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္ေဳကာင့္ ဴဖစ္ေစ၊ ႎိုင္ငံေရး၊ ဘာသာေရး ယံုဳကည္မႁေတၾေဳကာင့္ ဴဖစ္ေစ၊ တဴခား အေဳကာင္းအမဵိႂးမဵိႂးေဳကာင့္ ဴဖစ္ေစ၊ ေဘးဒုကၡအႎၩရာယ္ ဳကံႂေတၾႚေနဳကရ႓ပီး အိုးအိမ္စၾန္ႛခၾာ ထၾက္ေဴပးေနဳကရတဲ့ ႎိုင္ငံတကာ ဒုကၡသည္ေတၾထဲမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံက တိုင္းရင္းသား လူမဵိႂးစု ဒုကၡသည္ ဦးေရလည္း အေတာ္မဵားမဵား ပၝဝင္ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ စစ္တပ္ရဲ့ ထိုးစစ္ေတၾေဳကာင့္ တမဵိႂး၊ တဴခားဖိႎႀိပ္မႁေတၾေဳကာင့္တေဳကာင္း၊ အိမ္နီးခဵင္းႎိုင္ငံေတၾကို ထၾက္ေဴပးခိုလံႁေနဳကရတဲ့ တိုင္းရင္းသားဒုကၡသည္ေတၾ ဳကံႂေတၾႚခဲ့ဳကရတဲ့ အခက္အခဲေတၾ၊ ေရႀႚအနာဂတ္မႀာ ဳကံႂလာရႎိုင္တဲ့ အလားအလာေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဒီတပတ္ တနဂႆေႎၾ စကားဝိုင္းအစီအစဥ္မႀာ သံုးသပ္တင္ဴပထားပၝတယ္၊၊

ဴပည္တၾင္းမႀာ အိုးအိမ္စၾန္ႛခၾာ ထၾက္ေဴပးေနဳကရတဲ့ ကရင္တိုင္းရင္းသားမဵားကို ကူညီ ေစာင့္ေရႀာက္ေပးေနတဲ့ (Committee for Internally Displaced Karen People)မႀ ကိုေစာလႀဟင္နရီ၊ ကရင္နီသတင္းဌာနက ကိုေညးရယ္ ဖဲဒူ၊ ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ႎိုင္ငံ အေဴခစိုက္ နရဥၤရာသတင္းဌာနက ကိုခိုင္မရတ္ေကဵာ္နဲႛ ထိုင္းႎိုင္ငံအေဴခစိုက္ Network Media သတင္းဌာနက အယ္ဒီတာ ကိုေအာင္ႎိုင္တုိႛကုိ RFA ဝၝရႀင္တန္႟ုံးခဵႂပ္ စတူဒီယုိထဲကေန ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ဆက္သၾယ္႓ပီး ပၝဝင္ေဆၾးေႎၾးထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔