ေနာက္ဆံုးအ႒ကိမ္ကဵင္းပမည့္ အမဵိႂးသားညီလာခံ

2007-07-15
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

တနဂႆေႎၾ ေဆၾးေႎၾးပၾဲစကားဝိုင္း (၂၀၀၇ ဇူလိုင္လ ၁၅ရက္)

NC_billboard_150px.jpg
ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္ စိုက္ထူထာေးသာ အမဵိႂးသားညီလာခံ ေဳကာ္ဴငာ ဆိုင္းဘုတ္႒ကီးတခု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ရန္ကုန္တိုင္း ေမႀာ္ဘီ႓မိႂႚနယ္ ေညာင္ႎႀစ္ပင္ စခန္းမႀာ အမဵိႂးသား ညီလာခံကို ဇူုလိုင္လ ၁၈ရက္ေနႛမႀာ ဴပန္လည္ကဵင္းပေတာ့မႀာ ဴဖစ္႓ပီး၊ ေနာက္ဆံုးအ႒ကိမ္ ကဵင္းပမႀာ ဴဖစ္တယ္လိႛု ေဳကညာထားတဲ့ အဲဒီ ညီလာခံမႀာ ဖၾဲႚစည္း အုပ္ခဵႂပ္ပံု အေဴခခံ ဥပေဒ မူဳကမ္းကိုလည္း အ႓ပီးသတ္ ေရးဆၾဲ အတည္ဴပႂလိမ့္မယ္လိုႛ အမဵားက ယူဆထားပၝတယ္၊၊

ထိုင္းႎိုင္ငံ ခဵင္းမိုင္႓မိႂႛမႀာ အေဴခစိုက္တဲ့ ဴမန္မာ့အေရးေလ့လာသူ ဦးေအာင္ႎိုင္ဦးနဲႛ အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စု ေမရီလင္ဴပည္နယ္မႀာရႀိတဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံ လူႛအခၾင့္အေရးနဲႛ တရားမ႖တေရးအဖၾဲႚ (JHB)က ဒၝ႟ိုက္တာ ေဒၝက္တာ စိန္ဴမင့္၊ သင့္ဘဝ မဂၢဇင္း အယ္ဒီတာခဵႂပ္ေဟာင္း ေဒၝက္တာ တင္ေမာင္သန္းတိုႚကို RFA ဝၝရႀင္တန္႟ုံးခဵႂပ္ စတူဒီယုိထဲကေန ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ဆက္သၾယ္႓ပီး ပၝဝင္ေဆၾးေႎၾးထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔