ေလာင္စာဆီေဈးတိုးဴမၟင့္ဴခင္းအေပၞ စီးပၾားေရး႟ႁေထာင့္အဴမင္

2007-08-19
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

တနဂႆေႎၾ ေဆၾးေႎၾးပၾဲစကားဝိုင္း (၂၀၀၇ ဳသဂုတ္လ ၁၉ရက္)

transport_bus_200px.jpg
စစ္အစိုးရက ေလာင္စာဆီေဈးႎႁန္းမဵားကို ႎႀစ္ဆမႀ ငၝးဆအထိ ဴမၟင့္တင္လိုက္ဴခင္းေဳကာင့္ သယ္ယူပိုႛေဆာင္ေရး စရိတ္မဵားႎႀင့္ အေထၾေထၾ ကုန္ေစဵးႎႁန္းမဵား ႒ကီးဴမင့္လာကာ တိုင္းဴပည္၏ စီးပၾားေရးႎႀင့္ ဴပည္သူလူထု၏ လူေနမႁဘဝ ထိခိုက္လာေစမည္ကို စိုးရိမ္ပူပန္ ေနဳကပၝသည္။ (Photo: AFP)

အခုတပတ္ သတင္းေတၾထဲမႀာ ထိပ္တန္းက ေဴပးေနတာကေတာ့ ေလာင္စာဆီေစဵးႎႁန္းေတၾ စစ္အစုိးရက ႟ုတ္တရက္ ဴမၟင့္တင္လုိက္တဲ့ ကိစၤပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ခုလို ဆိုင္းမဆင့္ ဗံုမဆင့္ ေစဵးႎႁန္းမဵား ဴမၟင့္လိုက္တဲ့အတၾက္ တိုင္းဴပည္ရဲ့ စီးပၾားေရးနဲႛ ဴပည္သူလူထုရဲ့ ေနထိုင္မႁဘဝေတၾအေပၞ ႟ိုက္ခတ္လာႎိုင္တဲ့ ဂယက္ေတၾနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ဴပည္တၾင္း ဴပည္ပ စီးပၾားေရး ပညာရႀင္မဵားနဲႛ ေဆၾးေႎၾးထားပၝတယ္။

ေစဵးႎႁန္းေတၾကုိ အခုလုိ႟ုတ္တရက္ ဘာေဳကာင့္ ဴမၟင့္တင္ရသလဲ၊ ဴမၟင့္တင္ပုံ ဴမၟင့္တင္နည္းကေရာ လက္ခံႎုိင္စရာ လမ္းမႀန္ ကမ္းမႀန္ ဴဖစ္ရဲ့လား၊ ဒီလုိလုပ္တဲ့အတၾက္ တုိင္းဴပည္ စီးပၾားေရးအတၾက္ ေကာင္းကဵႂိး ဆုိးကဵႂိး ဘယ္လုိ ရႀိမလဲ၊ ဴပည္သူေတၾအတၾက္ ေရတုိ ေရရႀည္ ႟ိုက္ခတ္မႁေတၾ ဘယ္လုိ ရႀိမလဲ၊ တကယ္လုိႛ ဆုိးကဵႂိးေတၾ ဳကႂံလာမယ္ဆုိရင္ တုိင္းဴပည္ စီးပၾားေရးနဲႛ ဴပည္သူလူထုအတၾက္ ထိခုိက္နာကဵင္မႁ အနည္းဆုံးဴဖစ္ေအာင္ မူဝၝဒပုိင္းဆုိင္ရာအရ ဘယ္လုိ ညၟိႎႁိင္းေဆာင္႟ၾက္ႎုိင္မလဲ စတဲ့ ကိစၤေတၾကုိ ေဆၾးေႎၾးထားပၝတယ္။

ဴမန္မာဴပည္တၾင္းက ရန္ကုန္ စီးပၾားေရးတကၠသုိလ္ အ႓ငိမ္းစား ပၝေမာကၡခဵႂပ္ ဆရာ႒ကီး ဦးေမာ္သန္း၊ စီးပၾားေရးပညာရႀင္ ဆရာခင္ေမာင္ညႂိ (ေဘာဂေဗဒ) နဲႛ အေမရိကန္တကၠသုိလ္က သုေတသီ ေဒၝက္တာ ေဇာ္ဦးတုိႛကုိ ဦးမင္းဇင္က RFA ဝၝရႀင္တန္႟ုံးခဵႂပ္ စတူဒီယုိထဲကေန ဆက္သၾယ္႓ပီး ပၝဝင္ ေဆၾးေႎၾးထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔