ေလာင္စာဆီေဈးမႀ မီးေမၿးလိုက္ေသာ လူထုဆန္ႛကဵင္မႁမဵား

2007-09-02
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

တနဂႆေႎၾ ေဆၾးေႎၾးပၾဲစကားဝိုင္း (၂၀၀၇ စက္တင္ဘာလ ၂ရက္)

fuel_march_08-19-07_B_200px.jpg
ေလာင္စာဆီေဈးႎႁန္း တိုးဴမၟင့္မႁကို ဳသဂုတ္လ ၁၉ရက္ေနႛက ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားမဵား ဦးေဆာင္၍ မိုးထဲေရထဲတၾင္ ပထမဆံုး ဆန္ႛကဵင္ စီတန္း လမ္းေလ႖ာက္ခဲ့ဴခင္း ဴဖစ္ပၝသည္။ (ဝဲ မႀ ယာ) ကိုေဌး႔ကယ္၊ ကိုကို႒ကီး၊ ကိုမင္းကိုႎိုင္တိုႛ ဴဖစ္၍ ဖမ္းဆီးစဥ္ ကိုေဌး႔ကယ္မႀာ အိမ္တၾင္မရႀိပဲ လၾတ္ေဴမာက္သၾားပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ဳသဂုတ္လ ၁၅ရက္ေနႛက ေလာင္စာဆီ ေဈးႎႁန္းေတၾကို ႟ုတ္တရက္ အဆမတန္ တိုးဴမၟင့္လိုက္႓ပီးတဲ့ေနာက္ စားဝတ္ေနေရး နဂိုကမႀ ကဵပ္တည္းေနတဲ့ ဴပည္သူလူထုဟာ မခံမရပ္ႎိုင္ ဴဖစ္လၾန္းလိုႛ စီတန္းလမ္းေလ႖ာက္ ဆႎၬဴပပၾဲေတၾ ရန္ကုန္႓မိႂႚနဲႛတကၾ နယ္႓မိႂႚ အေတာ္မဵားမဵားမႀာပၝ ဴဖစ္ပၾားခဲ့ပၝတယ္။

အခုလို ဆန္ႛကဵင္ကန္ႛကၾက္မႁေတၾလုပ္ရင္ အာဏာပိုင္ေတၾ ဖမ္းဆီးအေရးယူမႀာကို သိရက္နဲႛ ဴပည္သူလူထုဟာ သတၨိေမၾး႓ပီး စီတန္းလမ္းေလ႖ာက္ခဲ့ဳကရာမႀာ ေမ႖ာ္လင့္ထားတဲ့အတိုင္း အဖမ္းအဆီးသာမကပဲ အဳကမ္းဖက္ ထိုး႒ကိတ္႟ိုက္ႎႀက္မႁေတၾ၊ ကာယိေ႑ႎၬပဵက္ဴပားေစမဲ့ လုပ္ရပ္ေတၾလည္း ခံခဲ့ဳကရပၝတယ္။

တိုင္းဴပည္တခုလံုးရဲ့ သယ္ယူပိုႛေဆာင္ေရးနဲႛ ကုန္ေဈးႎႁန္းေတၾကို ကိုင္လႁပ္ႎိုင္တဲ့ ေလာင္စာဆီေဈးႎႁန္းေတၾကို စစ္အစိုးရက ဆိုင္းမဆင့္ဗံုမဆင့္ ဴဗံႂးကနဲ ဴမၟင့္တင္လိုက္တာဟာ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္ရဲ့လား၊ ဆီေလဵာ္ရဲ့လားဆိုတာ အေမရိကန္ႎိုင္ငံမႀာ ေရာက္ရႀိ ေနထိုင္ေနတဲ့ သင့္ဘဝမဂၢဇင္း အယ္ဒီတာခဵႂပ္ေဟာင္း ေဒၝက္တာ တင္ေမာင္သန္း၊ ၈၈ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ကိုမိုးသီးဇၾန္နဲႛ ေနာ္ေဝႎိုင္ငံ အေဴခစိုက္ ဴမန္မာသတင္းသမဂၢ ဥကၠႉ ဦးေမာင္ေမာင္ဴမင့္တိုႛကို ဝၝရႀင္တန္ ႟ံုးခဵႂပ္ စတူဒီယိုထဲမႀ ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ဆက္သၾယ္ ေဆၾးေႎၾးထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔