သံဃာ့လႁပ္ရႀားမႁမဵားအေပၞ သံုးသပ္ေဆၾးေႎၾးဴခင္း

2007-09-09
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

တနဂႆေႎၾ ေဆၾးေႎၾးပၾဲစကားဝိုင္း (၂၀၀၇ စက္တင္ဘာလ ၉ရက္)

DC_demo_monk_illust_150px.jpg
ပခုကၠႃ႓မိႂႛႚတၾင္ သံဃာမဵားအေပၞ စစ္တပ္၏ လုပ္ရပ္အား သ႟ုပ္ေဖာ္ထားသည့္ ပံုတပံုကို အေမရိကန္ႎိုင္ငံ ဝၝရႀင္တန္ဒီစီ ႓မိႂႚေတာ္ရႀိ စစ္သံ႟ံုးေရႀႚတၾင္ စက္တင္ဘာ ၈ရက္ေနႛက ကန္ႛကၾက္ ဆႎၬဴပခဲ့သူတဦး ဴပသေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ေလာင္စာဆီေစဵးႎႁန္းနဲႛ ကုန္ေစဵးႎႁန္း ဴမင့္မားမႁေတၾက စတင္ခဲ့တ့ဲ ဆနၬဴပမႁေတၾဟာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္အတၾင္းက ပိုမို ႒ကီးထၾားလာခဲ့႓ပီး၊ ပခုကၠႃ႓မိႂႚမႀာ သံဃာ ၅၀၀ေကဵာ္ ႓မိႂႚတၾင္းမႀာ ေမတၨာပိုႛ႓ပီး၊ စီတန္း လမ္းေလဵႀာက္ဳကတဲ့အထိ ဴဖစ္လာခဲ့ပၝတယ္၊၊

ဒၝကို သက္ဆိုင္ရာ ႓မိႂႚခံ အာဏာပိုင္ေတၾက တားဴမစ္ပိတ္ပင္ဳက႓ပီး၊ မရတဲ့အခၝမႀာ စစ္တပ္က ေသနတ္ မိုးေပၞေထာင္ေဖာက္႓ပီး လူစုခၾဲခဲ့ပၝတယ္၊၊ ဒီေနာက္ သံဃာေတာ္တခဵိႂႚကို ႒ကိႂးကၾင္းပစ္ဖမ္းဆီး႓ပီး တိုင္မႀာ ႒ကိႂးတုပ္ ႟ိုက္ႎႀက္တ့ဲအထိ အေဴခအေနဆိုးလာခဲ့ပၝတယ္၊၊ မခံမရပ္ႎိုင္ဴဖစ္ဳကတဲ့ ဆရာေတာ္တခဵိႂႚနဲႛ ေထာက္ခံသူ အရပ္သားေတၾကလည္း အာဏာပိုင္တခဵိႂႚရဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကို မီး႟ႁိႛ ဖဵက္ဆီးလိုက္ဳကပၝတယ္၊၊ ႎိုင္ငံတကာမႀာလည္း စစ္အစိုးရရဲ့ အဳကမ္းဖက္ အေရးယူမႁေတၾကို ဴပစ္တင္႟ႁတ္ခဵမႁေတၾ ပိုမို ေပၞထၾက္လာ႓ပီး၊ ကုလသမဂၢက ဝင္ေရာက္ အေရးယူ ေဴဖရႀင္းေပးဖိုႛ ေတာင္းဆိုသံေတၾ ထၾက္လာပၝတယ္၊၊

အဲဒီအေဴခအေန ေနာက္ခံ အေဳကာင္းေတၾကို အေဴခဴပႂ႓ပီး ဴဗိတိန္ႎိုင္ငံ အေဴခစိုက္ သမိုင္းေလ့လာသူ ေဒၝက္တာ ေအာင္ခင္၊ NCGUB ေခၞ ဴပည္ေထာင္စု ဴမန္မာႎိုင္ငံ အမဵိႂးသား ႌၾန္ႛေပၝင္းအစိုးရ ကုလသမဂၢ တာဝန္ခံ ေဒၝက္တာ ေသာင္းထၾန္းနဲႛ သင့္ဘ၀မဂၢဇင္း အယ္ဒီတာခဵႂပ္ေဟာင္း ေဒၝက္တာ တင္ေမာင္သန္းတိုႛကို RFA ႟ံုးခဵႂပ္က ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္း ေဆၾးေႎၾးတင္ဴပထားပၝတယ္၊၊

ယခင္ တနဂႆေႎၾ ေဆၾးေႎၾးပၾဲ စကားဝိုင္းမဵား။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔