သံဃာ့သပိတ္လႁပ္ရႀားမႁအေပၞ ေဆၾးေႎၾးသံုးသပ္ခဵက္

2007-09-23
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

တနဂႆေႎၾ ေဆၾးေႎၾးပၾဲစကားဝိုင္း (၂၀၀၇ စက္တင္ဘာလ ၂၃ရက္)

monks_shwedagon_09-07_150px.jpg
ေ႟ၿတိဂံုေစတီေတာ္ ရင္ဴပင္ေပၞတၾင္ စက္တင္ဘာ ၂၃ရက္ေနႛက သာသနာ့အလံ လၿင့္ထူ၍ စုေဝး ေရာက္ရႀိေနေသာ သံဃာထု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

သတင္းေတၾမႀာ ထိပ္တန္းက ေနရာယူထားတဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံတဝန္းနဲႛ ႎုိင္ငံတကာက သံဃာေတာ္ အရႀင္သူဴမတ္မဵားရဲ့ ပတၨနိကုဇၰန ကံေဆာင္ သပိတ္ေမႀာက္ပၾဲအေဳကာင္းနဲႛ ဒီတပတ္အတၾင္းမႀာ အရႀိန္ရ ႒ကီးထၾားလာတဲ့ အေဴခအေနေတၾကို ေဆၾးေႎၾးထားပၝတယ္။

ဴပည္လုံးက႗တ္ကံေဆာင္ သပိတ္နဲႛ ေမတၨာပုိႛ ဆႎၬဴပ႔ကခဵီမႁေတၾမႀာ ေကဵာင္းသားလူငယ္ေတၾနဲႛ ဴပည္သူေတၾပၝ ပုိမုိ ပၝဝင္လာဳကတဲ့အေဳကာင္း၊ ဴမန္မာစစ္ေခၝင္းေဆာင္ေတၾအေနနဲႛ သံဃာေတာ္ေတၾရဲ့ ဓမၳနဲႛအညီ ေတာင္းဆုိမႁေတၾကုိ လုိက္ေလဵာ႓ပီး တပ္မေတာ္ေရာ၊ တုိင္းဴပည္ပၝ အကဵႂိးေကဵးဇူးမဵားေစမဲ့ ေဴဖရႀင္းမႁေတၾကုိ ေဆာင္႟ၾက္သင့္တဲ့အေဳကာင္းေတၾကုိ ေဆၾးေႎၾးထားဳကပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံတၾင္းက သံဃာလႁပ္ရႀားမႁေတၾကုိ အဓိက ဦးစီးေဆာင္႟ၾက္ေနတဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ သံဃာတပ္ေပၝင္းစုက ဆရာေတာ္ ဦးဂမႝီရကုိ စကားဝုိင္းမႀာ ပၝဝင္ေပးဖုိႛ ပင့္ဖိတ္ထားသလုိ၊ ဴပည္တၾင္းမႀာ ဆက္လက္ တိမ္းေရႀာင္လႁပ္ရႀားေနတဲ့ ၈၈ မဵႂိးဆက္ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ ကုိထၾန္းဴမင့္ေအာင္နဲႛ ထုိင္း-ဴမန္မာနယ္စပ္ ဴပည္ေထာင္စုဴမန္မာႎုိင္ငံ အမဵႂိးသားေကာင္စီ၊ ႎုိင္ငံေရး အံတုမႁေကာ္မတီက ကုိေကဵာ္ေကဵာ္တုိႛကုိ ဦးမင္းဇင္က RFA ဝၝရႀင္တန္႟ုံးခဵႂပ္ စတူဒီယုိထဲကေန ဆက္သၾယ္႓ပီး ပၝဝင္ ေဆၾးေႎၾးထားပၝတယ္။

ယခင္ တနဂႆေႎၾ ေဆၾးေႎၾးပၾဲ စကားဝိုင္းမဵား။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔