ကုလအထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီရဲႚ ဴမန္မာႎိုင္ငံခရီးစဥ္

2007-11-04
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

တပတ္အတၾင္းသတင္းသံုးသပ္ခဵက္ စကားဝိုင္း(၂၀၀၇ ႎုိ၀င္ဘာလ ၄ ရက္)

Gambari_Thai_FM_150px.jpg
မစၤတာ ဂမ္ဘာရီသည္ စေနေနႚက ဴမန္မာႎုိင္ငံသုိႚ တလအတၾင္း ဒုတိယအ႒ကိမ္ ေရာက္ရႀိေနပၝသည္။ (Photo: RFA)

အခုတပတ္ RFA တနဂႆေႎၾစကားဝိုင္းအစီစဥ္မႀာ ႎိုင္ငံတကာမႀာ ဆူဆူညံညံ ဴဖစ္သၾားရတဲ့၊ ကုလသမဂၢ ဖၾံႛ႓ဖိႂးေရးအစီအစဥ္၊ ကုလသမဂၢ ဖၾံႚ႓ဖိႂးမႁအစီအစဥ္ UNDP အ႒ကီးအကဲရဲႚ တာဝန္ သက္တမ္းကို စစ္အစိုးရက ရပ္ဆိုင္းလုိက္တဲ့ ကိစၤ၊ ဴမန္မာႎုိင္ငံကို ေရာက္ရႀိေနတဲ့၊ ဴမန္မာ့ႎိုင္ငံေရး ဴပႍနာ ေဴပလည္ေရးအတၾက္ ေဆာင္ရၾက္ေနတဲ့၊ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီအေနနဲႛ သူႚရည္ရၾယ္ခဵက္ ေအာင္ဴမင္ႎုိင္မယ့္၊ ႎုိင္ငံေရးအေနအထား၊ အခင္းအကဵင္းနဲႚ ဴဖစ္စဥ္ေတၾ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ေလာေလာဆယ္ ရႀိေန၊ မရႀိေန ဆိုတဲ့ ကိစၤေတၾကို ေဆၾးေႎၾးထားပၝတယ္။

ပၝဝင္ေဆၾးေႎၾးဳကတဲ့ ပုဂၢိႂလ္ေတၾကေတာ့ NCGUB ဴပည္ေထာင္စု ဴမန္မာႎုိင္ငံအမဵိႂးသားညၾန္ႚေပၝင္းအစိုးရ၊ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလႀယ္ ေဒၝက္တာေသာင္းထၾန္း၊ ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရးဴပႍနာနဲႚ အလားအလာအေဳကာင္း ေဆာင္းပၝးေတၾ၊ စာေတၾ အမဵား႒ကီးေရးသားခဲ့တဲ့ ဴမန္မာ့အေရးေလ့လာသူ ဦးေအာင္ႎုိင္ဦး၊ ဴမန္မာ့စစ္ဖက္အရပ္ဖက္ ဆက္ဆံေရးအေဳကာင္းကို ေဇာင္းေပးေလ့လာေနသူ ဦးဝင္းမင္းတိုႚ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဦးဝင္းႎုိင္ဦးက စီစဥ္တင္ဴပထားပၝတယ္။

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔