အာဆီယံႎုိင္ငံေတၾက ေရႀႚဆက္ ေဆာင္ရၾက္လာႎုိင္စရာ ရႀိတဲ့အလားအလာ

2007-11-24
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

တပတ္အတၾင္းသတင္းသံုးသပ္ခဵက္ စကားဝိုင္း(၂၀၀၇ ႎုိ၀င္ဘာလ ၂၄ ရက္)

asean_charter_signed_200px.jpg
အာဆီယံႎႀင့္ အေရႀႚအာရႀႎုိင္ငံမဵားမႀ ေခၝင္းေဆာင္မဵား (ဝဲမႀယာ) အင္ဒိုနီးရႀား သမတ၊ လာအို သမတ၊ မေလးရႀား ဝန္႒ကီးခဵႂပ္၊ ဖိလစ္ပိုင္ သမတ၊ တရုတ္ဝန္႒ကီးခဵႂပ္၊ ဂဵပန္ဝန္႒ကီးခဵႂပ္၊ စကႆာပူဝန္႒ကီးခဵႂပ္၊ ေတာင္ကုိရီးယား သမတ၊ ထုိင္းဝန္႒ကီးခဵႂပ္၊ ဴမန္မာဝန္႒ကီးခဵႂပ္၊ ဗိယက္နမ္ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္၊ ဘရူႎုိင္းဘုရင္ႎႀင့္ ကေမၲာဒီးယား ဝန္႒ကီးခဵႂပ္တုိႛအား အာဆီယံႎႀင့္ ၃ႎုိင္ငံ ၁၀႒ကိမ္ေဴမာက္ အစည္းေဝးမတိုင္မႀီ ေတၾႛရပံုဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

အခုတပတ္ အာအက္ဖ္ေအ တနဂႆေႎၾစကားဝိုင္းမႀာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေဝး ကာလအတၾင္း ဴဖစ္ရပ္ေတၾကို အေဳကာင္းဴပႂ႓ပီး အာဆီယံႎုိင္ငံေတၾရဲႚ ရပ္တည္ခဵက္၊ ဴမန္မာႎုိင္ငံနဲႚ ပတ္သက္လိုႚ အာဆီယံႎုိင္ငံေတၾက ေရႀႚဆက္ ေဆာင္ရၾက္လာႎုိင္စရာ ရႀိတဲ့အလားအလာ၊ ဴမန္မာအစိုးရ ေလာေလာဆယ္ ေဆာင္ရၾက္ေနတာေတၾကို ဳကည့္ရင္ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးေရး အလားအလာက ဘယ္လိုရႀိမလဲ ဆိုတဲ့အခဵက္ေတၾကို ေဆၾးေႎၾးထားပၝတယ္။

ဒီတပတ္ ေဆၾးေႎၾးဖိုႚ ဖိတ္ေခၞထားတဲ့ ပုဂၢိႂလ္ေတၾကေတာ့ ဴပည္ေထာင္စုဴမန္မာႎုိင္ငံ အမဵိႂးသားႌၾန္ႛေပၝင္းအစိုးရ ကုလသမဂၢ ကိုယ္စားလႀယ္ ေဒၝက္တာေသာင္းထၾန္း၊ ဥေရာပ-ဴမန္မာရံုး ဒၝရိုက္တာ ဦးဟန္ေညာင္ေရၿနဲႚ ဴမန္မာ့အေရး ေလ့လာသူ၊ သင့္ဘဝမဂၢဇင္း အယ္ဒီတာခဵႂပ္ေဟာင္း ဦးတင္ေမာင္သန္းတိုႚကုိ အာအက္ဖ္ေအ ဝိုင္းေတာ္သား ဦးဝင္းႎုိင္ဦးက တယ္လီဖုန္းနဲႚ ဆက္သၾယ္႓ပီး ေဆၾးေႎၾးတင္ဴပထားပၝတယ္။

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔