မစၤတာဂမ္ဘာရီရဲႚ အမဵိႂးသားရင္ဳကားေစ့ေရး ေဆၾးေႎၾးပၾဲ ဘယ္ေလာက္ထိေရာက္မႁ ရႀိႎုိင္မလဲ

2007-12-01
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

တပတ္အတၾင္းသတင္းသံုးသပ္ခဵက္ စကားဝိုင္း (၂၀၀၇ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္)

gambari_cambodia1_200px.jpg
ဴမန္မာႎုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢအထူး ကုိယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီက ႎုိဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေနႚက ကေမၲာဒီယားႎုိင္ငံ ဖႎၾမ္ပင္႓မိႂႚတၾင္ သတင္းစာရႀင္းပၾဲ ကဵင္းပေနစဥ္။ (Photo: AFP)

အခုတပတ္ အာအက္ဖ္ေအ တနဂႆေႎၾစကားဝုိင္းမႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးကုိယ္စားလည္ မစၤတာဂမ္ဘာရီဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ အမဵိႂးသားရင္ဳကားေစ့ေရး ေဆၾးေႎၾးပၾဲ စစ္စစ္မႀန္မႀန္ ေပၞထၾက္လာႎုိင္ဘုိႚအတၾက္ ႒ကိႂးပမ္းမႁေတၾဟာ ဘယ္ေလာက္ထိေရာက္မႁ ရႀိႎုိင္မလဲ၊ ဴမန္မာႎုိင္စစ္အစုိးရက ဘယ္ေလာက္ရိုးသားမႁ ရႀိႎုိင္မလဲဆုိတဲ့ အေဳကာင္းေတၾကုိ ေဆၾးေႎၾးထားပၝတယ္။

ဧည့္သည္ေတာ္ေတၾအဴဖစ္ ႓ဗိတိန္ႎုိင္ငံအေဴခစိုက္ NLD-LA ေဴပာေရးဆုိခၾင့္ရႀိသူ ေဒၝက္တာ ဝင္းႎုိင္၊ အေမရိကန္အေဴခစုိက္ JHB ဴမန္မာႎုိင္ငံ တရားမ႖တမႁနဲႚ လူႚအခၾင့္အေရးအဖၾဲႚ ေဴပာခၾင့္ရႀိပုဂၢိႂလ္ ေဒၝက္တာစိန္ဴမင့္နဲႚ ထုိင္းႎုိင္ငံအေဴခစိုက္ ဴမန္မာ့အေရးေလ့လာသူ ဦးဝင္းမင္းတုိႚကုိ ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက အာအက္ဖ္ေအ ရံုးခဵႂပ္ကေန ဆက္သၾယ္႓ပီး ေဆၾးေႎၾးတင္ဴပထားပၝတယ္။

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔