ဴမန္မာႎုိင္ငံ အမဵိႂးသားဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရးနဲႛ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး

2007-12-15
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

တပတ္အတၾင္း သတင္းသံုးသပ္ခဵက္ စကားဝိုင္း (၂၀၀၇ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္)

ncub_delegation_200px.jpg
ဴပည္ေထာင္စုဴမန္မာႎုိင္ငံ အမဵိႂးသားေကာင္စီ ကုိယ္စားအဖၾဲႚကုိ ဴမန္ိမာဌာနမႀႃး ေဒၞ႓ငိမ္းေရၿ (ယာအစၾန္)ႎႀင့္ ဦးဝင္းႎိုင္ဦး (ဒု-ယာအစၾန္) တုိႚႎႀင့္အတူေတၾႚရစဥ္။ (Photo: RFA)

အခုတပတ္ အာအက္ဖ္ေအ တနဂႆေႎၾစကားဝိုင္းမႀာ ဴပည္ေထာင္စုဴမန္မာႎုိင္ငံ အမဵိႂးသားေကာင္စီ NCUB ကိုယ္စားလႀယ္အဖၾဲႛဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ အမဵိႂးသားဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရးနဲႛ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးကိစၤေတၾ လႀည့္လည္ ေဆၾးေႎၾးေဟာေဴပာဖိုႛ၊ ဒီ့ေနာက္ပိုင္း အာဆီယံႎုိင္ငံေတၾ တင္သၾင္းလာတဲ့၊ စစ္အစိုးရ မရႀိရင္၊ ဒၝမႀမဟုတ္ စစ္အစိုးရကို ဖယ္ရႀားလိုက္မယ္ ဆုိရင္၊ တိုင္းရင္းသားလူမဵိႂးစုေတၾ စုေပၝင္းေနထိုင္တဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံဟာ ဖရိုဖရဲ၊ ကေသာင္းကနင္း ဴဖစ္ကုန္မယ္ဆုိတဲ့ အယူအဆကို ေခဵဖဵက္ေဟာေဴပာဖိုႛအတၾက္ အေမရိကန္ႎိုင္ငံကို လႀည့္လည္ေနပၝတယ္။

အခု တပတ္မႀာေတာ့ ဒီကိစၤေတၾနဲႛ ပတ္သက္လိုိႛ NCUB ကိုယ္စားလႀယ္အဖၾဲႛကို လၾတ္လပ္တဲ့အာရႀအသံက၊ စတူဒီယိုထဲ ဖိတ္ေခၞဴပီး၊ ဦးဝင္းႎုိင္ဦးက ေဆၾးေႎၾး တင္ဴပထားပၝတယ္။ ဒီကိုယ္စားလႀယ္အဖၾဲႛထဲမႀာ ပၝဝင္သူေတၾကေတာ့ ရခိုင္ဴပည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရးပၝတီ ဒု ဥကၠဌ ခိုင္စိုးႎုိင္ေအာင္၊ ကရင္နီအမဵိႂးသားတိုးတက္ေရးပၝတီ အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႀႃး ခူးရီမၾန္ထူး၊ ပေလာင္အမဵိႂးသမီး အစည္းအရံုးထူေထာင္သူ လၾယ္ေအးနန္း၊ အမဵိႂးသားဒီမုိကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္ လၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္လည္းဴဖစ္၊ NLD (LA) အတၾင္းေရးမႀႃး ၁ လည္း ဴဖစ္တဲ့ ဦးဝင္းလႁိင္နဲႛ NCUB အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႀႃး ဦးေမာင္ေမာင္တိုႛ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔