၂၀၀၇ခုႎႀစ္မႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံအတၾက္ အေကာင္းအဆုိး

2007-12-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

တပတ္အတၾင္း သတင္းသံုးသပ္ခဵက္ စကားဝိုင္း (၂၀၀၇ ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္)

monks_march_A_09-24-07_200p.jpg
စက္တင္ဘာလအတၾင္း သံဃာႎႀင့္ လူထု ဆႎၬဴပပၾဲမဵား ဴဖစ္ပၾားေနစဥ္ ရန္ကုန္႓မိႂႚလယ္ သိမ္႒ကီးေဈးေဘးမႀ စက္တင္ဘာ ၂၄ရက္ေနႛက စီတန္း ႔ကခဵီ လႀည့္လည္ေနေသာ သံဃာေတာ္မဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA)

အခုတပတ္ အာအက္ဖ္ေအ တနဂႆေႎၾေနႚ စကားဝုိင္းအစီအစဥ္မႀာ မဳကာခင္ကုန္ဆံုးေတာ့မဲ့ ၂၀၀၇ခုႎႀစ္ဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံအတၾက္ ဘယ္လုိေကာင္းကဵိႂး၊ ဆုိးကဵိႂးေတၾ ရႀိေစခဲ့တယ္ဆုိတာ ေဆၾးေႎၾးသံုးသပ္ထားဳကပၝတယ္။

NCGUB အေဝးေရာက္ႌၾန္ႚေပၝင္းအစုိးရ အဖၾဲႚဝင္ ဦးဘုိလႀတင့္၊ JHB ဴမန္မာႎုိင္ငံ တရားမ႖တေရးနဲႚ လူႚအခၾင့္အေရးအဖၾဲႚ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃး ေဒၝက္တာစိန္ဴမင့္နဲႚ သင့္ဘ၀မဂၢဇင္း အယ္ဒီတာခဵႂပ္ေဟာင္း ဦးတင္ေမာင္သန္းတုိႚကို အာအက္ဖ္ေအဝုိင္းေတာ္သား ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ဆက္သၾယ္႓ပီး တင္ဴပထားပၝတယ္။

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔