ူမန်မာစစ်အစိုးရ စဉ်းစားဖိုႛလိုေုကာင်း အမဵိြးသားႌြန်ႚပေၝင်းအစိုးရ ေူပာုကား

2006-12-19
အီးမေးလ်
မှတ်ချက်ပေးပါ
Share
ပုံနှိပ်ပါ
Dr._Sein_Win_150px.jpg
စလိုဗက် သမတိံိုင်ငံ စလိုဗက် ိံိုင်ငူံခားရေးရာ မူဝၝဒအဖြဲႚတြင် ယခိုံြစ် မတ်လ ၂၂ရက်က သတင်းစာရြင်းလင်းပြဲ ူပလြုပ်နေသော အမဵိြးသားႌြန်ႛပေၝင်းအစိုးရ (NCGUB)၏ ဝန်ဋ္ဌကီးခဵြပ် ဒေၝက်တာ စိန်ဝင်း။ (Photo: AFP)

ူပည်ထောင်စုူမန်မာိံိုင်ငံ အမဵိြးသားႌြန်ႛပေၝင်းအစိုးရ (NCGUB) ဖြဲႚစည်းတည်ထောင်တဲ့ ၁၆ိံြစ်ေူမာက် အထိမ်းအမြတ်အူဖစ် ေုကညာခဵက်တစောင်ကို ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်၊ တနလဿာနေႛ နေႛစြဲနဲႛ ထုတ်ူပန်ခဲ့ပၝတယ်။ ူမန်မာိံိုင်ငံမြာ စစ်မြန်တဲ့ ဖက်ဒရယ် ူပည်ထောင်စု ပေၞပေၝက်လာအောင် ဆက်လက် ဋ္ဌကိြးပမ်းသြားမဲ့အေုကာင်း ေုကညာခဵက်မြာ ဖော်ူပထားပၝတယ်။

ဒီေုကညာခဵက်မြာ ူမန်မာစစ်အာဏာပိုင်တေအြနေနဲႛ အတိတ်က မြားယြင်းခဲ့တာတေကြို သင်ခန်းစာယူ္ဘပီး ိံိုင်ငံရေးယုံုကည်ခဵက်ေုကာင့် အကဵဉ်းကဵခံနေရသူတေကြို ူပန်လြတ်ပေးဖိုႛ၊ တိုင်းူပည် အေးခဵမ်းသာယာရေးအတြက် တူပည်လံုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲဖိုႛ၊ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်နဲႛ ိံိုင်ငံရေးအရ လေးနက်တဲ့ တြေႚဆုံဆြေးေိံြးပြဲတြေ ူပလြုပ်ဖိုႛနဲႛ တိုင်းရင်သား လူမဵိြးစု ကိုယ်စားလြယ်တြေ ပၝဝင်တဲ့ မဵကိံြာစုံညီ ဆြေးေိံြးပြဲကဵင်းပဖိုႛတေကြို တိုက်တြန်းထားပၝတယ်။

NCGUBရဲ့ ၁၆ိံြစ်တာ ူဖတ်သန်း လုပ်ဆောင်ခဲ့တာတေနြဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး NCGUB ရဲ့ ဝန်ဋ္ဌကီးခဵြပ် ဒေၝက်တာစိန်ဝင်းက RFAကို သုံးသပ်ေူပာူပပၝတယ်။ ူမန်မာိံိုင်ငံရဲ့ အေူခအနေဟာ တြေႚဆုံဆြေးေိံြး္ဘပီးမသြာ အေူဖရြာရမြာ ူဖစ်တယ်လိုႛ ဒေၝက်တာ စိန်ဝင်းက ေူပာပၝတယ်။ အခုဆိုရင် ူမန်မာ့ူင်္ပံနာဟာ ကုလသမဂ္ဂ လုံူခံြရေးကောင်စီအထိ ရောက်န္ဘေပီူဖစ်တဲ့အတြက် ူမန်မာ စစ်အစိုးရအနေနဲႛ အမဵားဋ္ဌကီး စဉ်းစားဖိုႛ လိုအပ်တယ်လိုႛ ဒေၝက်တာ စိန်ဝင်းက တိုက်တြန်းလိုက်ပၝတယ်။

NCGUB အဖြဲႚရဲ့ ၁၆ိံြစ်တာ လုပ်ဆောင်ခဵက်တေကြို ဖော်ူပရာမြာလည်း တြေႚဆုံဆြေးေိံြးရေး လုပ်ငန်းစဉ်၊ အနာဂတ် ူပည်ထောင်စု ဖြဲႚစည်းပုံရေးဆြဲရေးလုပ်ငန်းစဉ် စတာတေအြတြက် အမဵိြးသားူပန်လည်သင့်ူမတ်ရေး ပေၞထြန်းဖိုႛ ိံိုင်ငံရေးအရ ဦးဆောင် ဋ္ဌကိြးပမ်းတဲ့အေုကာင်း ရေးသားထားပၝတယ်။

NCGUB အနေနဲႛ ူပည်ပရောက် ူမန်မာပညာရြင်တေကြို စုစည်း္ဘပီး လက်ရြိ ဒီမိုကရေစီရေးအတြက်သာမက၊ အနာဂတ်ူပည်ထောင်စု ူပန်လည်တည်ဆောက်ရေးမြာ လိုအပ်တဲ့ ဋ္ဌကိတြင်ူပင်ဆင်တာတေအြတြက်လည်း ူပည်သူႛလြတ်တော် ကိုယ်စားလြယ်မဵားအဖြဲႚ (MPU)နဲႛ အတူ တတိံိုင်သမ္တွ ဋ္ဌကိြးပမ်းဆောင်႟ြက်ခဲ့၊ ဆောင်႟ြက်ဆဲ ရြိေုကာင်းလည်း ေုကညာခဵက်မြာ ဖော်ူပထားပၝတယ်။

၁၉၉၀ ူပည့ိံြစ်က ပၝတီစုံ ဒီမိုကရေစီအထြေထြေ ေ႟ြးကောက်ပြဲဋ္ဌကီးကို စစ်အစိုးရက ဥပဒေူပှူာန်း္ဘပီး ကဵင်းပပေးခဲ့သလို အိံိုင်ရ ူပည်သူႛလြတ်တော် ကိုယ်စားလြယ်တေကြိုလည်း တရားဝင် အသိအမြတ်ူပြ ပေးခဲ့တဲ့အေုကာင်း၊ ဒၝပေမဲ့ ေ႟ြးကောက်ပြဲရလာဒ်ကို အကောင်အထည် မဖော်ခဲ့႟ုံတင်မကပဲ ကိုယ်စားလြယ် အမဵားအူပားကို ထောင်အကဵဉ်းခဵခဲ့ေုကာင်း ဒီလိုအေူခအနေတြေေုကာင့် NCGUB ပေၞပေၝက်လာခဲ့တာူဖစ်ေုကာင်း ဖော်ူပထားပၝတယ်။

ေုကညာခဵက် နိဂုံးမြာတော့ ူမန်မာိံိုင်ငံမြာ စစ်အာဏာရြင်စနစ်ဆိုးကို ဖဵက်သိမ်း္ဘပီး စစ်မြန်တဲ့ ဖက်ဒရယ် ူပည်ထောင်စု အောင်ူမင်စြာ တည်ဆောကိံိုင်တဲ့အထိ ူပည်သူႛအကဵိြးစီးပြားကို မဆုတ်မနစ် ဋ္ဌကိြးစား လုပ်ဆောင်သြားမဲ့အေုကာင်း ရေးသားဖော်ူပထားပၝတယ်။

ကွန်မင့်များ (0)
Share
ဆိုက်တခုလုံးသို့