စစ္အရာရႀိ သံုးေထာင္ေကဵာ္ကို တပ္မႀအနားေပး၍ အရပ္ဖက္ေဴပာင္းမည္

2006-12-25
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
army_parade_200px.jpg
ပဵဥ္းမနား၊ ေနဴပည္ေတာ္ ႓မိႂႚေတာ္သစ္တၾင္ ပထမဆံုးအဴဖစ္ ၂၀၀၆ခုႎႀစ္ မတ္လ ၂၇ရက္ေနႛက ကဵင္းပခဲ့ေသာ ေတာ္လႀန္ေရးေနႛ၊ စစ္ေရးဴပအခမ္းအနား။ (Photo: AFP)

မဳကာခင္က ဴပင္ဆင္လိုက္တဲ့ စစ္စည္းကမ္းအသစ္အရ ဴမန္မာ့တပ္မေတာ္မႀာ အမႁထမ္းဆဲ အရာရႀိ ၃,၀၀၀ေကဵာ္ကို တပ္ကေန အနားေပးလိုက္တယ္လိုႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲ့ ႓မိႂႚေတာ္သစ္ ေနဴပည္ေတာ္နဲႛ နီးစပ္တဲ့ အသိုင္းအဝိုင္းက သတင္းေတၾအရ RFAက စံုစမ္းသိရပၝတယ္။

ဴပင္ဆင္လိုက္တဲ့ စစ္စည္းကမ္းအသစ္အရ ဴမန္မာ့တပ္မေတာ္က ဗိုလ္႒ကီးအဆင့္ အသက္ ၄၀ ေကဵာ္၊ ဗိုလ္မႀႃးအဆင့္ ဆိုရင္ အသက္ ၄၅ႎႀစ္ေကဵာ္၊ ဒု ဗိုလ္မႀႃး႒ကီးအဆင့္ဆိုရင္ အသက္ ၅၀ ေကဵာ္နဲႛ ဗိုလ္မႀႃး႒ကီးအဆင့္ ဆိုရင္ အသက္ ၅၅ႎႀစ္ေကဵာ္သူေတၾကို တပ္ကေန အနားေပးလိုက္တာလိုႛ တပ္နဲႛ နီးစပ္တဲ့ အသိုင္းအဝိုင္းကလာတဲ့ သတင္းေတၾက ဆိုပၝတယ္။

ဒီအရာရႀိေတၾဟာ တပ္မႀာ ဆက္႓ပီး ရာထူးမတက္ႎိုင္ေတာ့တဲ့ အရာရႀိေတၾဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီတပ္က အနားေပးလိုက္တဲ့ အရာရႀိေတၾကို အရပ္ဖက္ အစိုးရဝန္႒ကီးဌာနေတၾကို ပိုႛမယ္လိုႛလည္း သိရပၝတယ္။ ဒီအထဲမႀာ အဂတိလိုက္စားမႁနဲႛ မဳကာခင္က အစုလိုက္အဴပံႂလိုက္ ဖမ္းဆီးအဴပစ္ေပးခဲ့တဲ့ အေကာက္ခၾန္ဝန္႒ကီးဌာနလည္းပၝတယ္လိုႛ ေနဴပည္ေတာ္နဲႛ နီးစပ္တဲ့ အသိုင္းအဝိုင္းက ဆိုပၝတယ္။

အစိုးရဝန္႒ကီးဌာနတခုမႀာ စစ္တပ္က အ႓ငိမ္းစားနဲႛ လာတဲ့ အရာရႀိေဟာင္း အနည္းဆံုး ၂၆ ေယာက္ေလာက္ အစားထိုး ေရာက္လာမႀာဴဖစ္႓ပီး အမဵားစုဟာ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃးနဲႛ ဒု ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃး ရာထူးေတၾ ရဳကမယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ဒီလို တပ္ကအ႓ငိမ္းစားေပး႓ပီး အရပ္ဖက္မႀာ ခန္ႛထားတာဟာ တပ္ထဲမႀာ အမိန္ႛေပးထိန္းခဵႂပ္မႁစနစ္ ပိုေကာင္းလာဖိုႛနဲႛ အရပ္ဖက္ အစိုးရဌာနေတၾက နာမည္ပဵက္ဝန္ထမ္းေတၾကို ရႀင္းလင္း႓ပီး တပ္အရာရႀိေတၾနဲႛ အစားထိုးဖိုႛ လုပ္ေဆာင္တာ ဴဖစ္တယ္လိုႛလည္း နအဖစစ္တပ္နဲႛ နီးစပ္သူေတၾရဲ့ ဆိုပၝတယ္။

စစ္ဖက္အရာရႀိေတၾကို အ႓ငိမ္းစားေပး႓ပီး အရပ္ဖက္ကို ေဴပာင္းေ႟ၿႚခန္ႛထားတဲ့အေဳကာင္းနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဦးေကဵာ္မင္းထၾန္းက စုစည္းတင္ဴပထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔