ဴမန္မာဴပည္မႀဟုဆိုေသာ ႟ိုဟင္ဂဵာ ၆၆ဦးကို ထိုင္းႎိုင္ငံတၾင္ ထပ္မံ ဖမ္းဆီးမိ

2006-12-12
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
rohingya_boat_150px.jpg
ဴမန္မာဴပည္မႀ လာသည္ဟုဆိုေသာ ႟ိုဟင္ဂဵာ မူစလင္မဵာကို အင္ဒိုနီးရႀားႎႀင့္ ထိုင္းႎိုင္ငံတၾင္ တသုတ္႓ပီးတသုတ္ ဖမ္းဆီးမိေနခဲ့ပၝသည္။ ဤဓာတ္ပံုမႀာ ဧ႓ပီ ၂၅ရက္က အင္ဒိုနီးရႀားႎိုင္ငံ ဆူမာဳတာ ေရဴပင္တၾင္ ဖမ္းဆီးမိခဲ့ေသာ ေလႀတစင္းေပၞမႀ ႟ိုဟင္ဂဵာ ၇၇ဦး ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ မနက္ပုိင္းက ထုိင္းႎုိင္ငံ ဖန္ငခ႟ုိင္ထဲကုိ ပင္လယ္ေဳကာင္းကေန ခုိးဝင္လာတဲ့ ဒုတိယသုတ္ ဴမန္မာ မူစလင္္ ႟ုိဟင္ဂဵာ ၆၆ ဦးကုိ ထုိင္းရဲနဲႛ လူဝင္မႁ႒ကီးဳကပ္ေရးအဖၾဲႚက စစ္ေဆးေန႓ပီး ဴမန္မာႎုိင္ငံ ဴပန္ပိုႛဖိုႛ အလားအလာရႀိတယ္လုိႛ ဴမန္မာ လူမႁေရးအသင္း တာဝန္ခံတဦးက RFAကုိ ေဴပာပၝတယ္။

ထုိင္းႎုိင္ငံ ဖန္ငေဒသ တာေကာ္မာ ရဲစခန္းမႀာ ဒီကေနႛ အဖမ္းခံထားရတဲ့ ဴမန္မာမူစလင္ ႟ုိဟင္ဂဵာေတၾကုိ လူမႁေရး အကူအညီေပးေနတဲ့ အေဴခခံ လူထု အခၾင့္အေရး ပညာေပးေကာ္မတီ အဖၾဲႚဝင္ ကုိထၾန္းထၾန္းႎုိင္က ႟ိုဟင္ဂဵာေတၾဟာ ဘဂႆလားဒက္က ေလႀပံုသဏၵာန္မဵိႂးနဲႛ မနက္ ၈နာရီေလာက္မႀာ ကမ္းေဴခကို ေရာက္လာတာဴဖစ္႓ပီး ထိုင္းဴပည္သူႛစစ္ေတၾက ရဲကို အေဳကာင္းဳကား ဖမ္းဆီးတာဴဖစ္တယ္လိုႛ ရႀင္းဴပပၝတယ္။

ဒုတိယသုတ္ ခုိးဝင္လာတဲ့ ဴမန္မာ မူစလင္ ႟ုိဟင္ဂဵာ ၆၆ဦးဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံ ေမာင္းေတာဇာတိဴဖစ္႓ပီး ဘဂႆလားဒက္ႎုိင္ငံမႀာ အနည္းဆုံး သုံးႎႀစ္ကေန ဆယ္ႎႀစ္ေကဵာ္ထိ ေနထုိင္ခဲ့သူေတၾ ဴဖစ္ပၝတယ္။၊ ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲ့ ဖိႎႀိပ္မႁေဳကာင့္ လုပ္ကုိင္စားလိုႛ အဆင္မေဴပေတာ့တာေဳကာင့္ ဘဂႆလားဒက္ႎုိင္ငံကုိ ထၾက္ေဴပးရာကေန ခုလို ထုိင္းႎုိင္ငံကုိ ထပ္မံ ထၾက္ေဴပးလာတာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ အဖမ္းခံထားရတဲ့ ႟ုိဟင္ဂဵာတဦးက RFAကုိ ေဴပာပၝတယ္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ရက္ေနႛအထိ ဖမ္းမ္ိတဲ့ ႟ုိဟင္ဂဵာ ၆၆ ဦးလုံး အမဵိႂးသားေတၾဴဖစ္႓ပီး ၁၇ႎႀစ္အ႟ၾယ္ ၂ ဦး၊ အသက္ ၅၀တန္း ၂ ဦးနဲႛ ကဵန္တာ လူလတ္ပုိင္းေတၾ ဴဖစ္တယ္လုိႛပၝ ကုိထၾန္းထၾန္းႎုိင္က ေဴပာပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ေနႛက ထုိင္းႎုိင္ငံကုိ ပင္လယ္ဘက္က ေလႀနဲႛ ခုိးဝင္လာတဲ့ ဴမန္မာမူစလင္ ႟ုိဟင္ဂဵာ ၁၀၀ေကဵာ္ကုိေတာ့ ထုိင္းႎုိင္ငံ ဖန္ငခ႟ုိင္ တရား႟ုံးက ထုိင္းႎုိင္ငံထဲကုိ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္မႁနဲႛ စီရင္ခဵက္ခဵခဲ့႓ပီး တာေကာ္မာ ေထာင္ထဲမႀာ ထိန္းသိမ္းထားတယ္လုိႛ စုံစမ္းသိရပၝတယ္။

ခုတေခၝက္ ထုိင္းႎုိင္ငံကုိ ေလႀနဲႛ ခုိးဝင္လာတဲ့ ဴမန္မာမူစလင္ ႟ုိဟင္ဂဵာ ၆၆ ဦးထဲမႀာ ဘဂႆလားဒက္ႎုိင္ငံ UNHCR စခန္းက ထုတ္ေပးတဲ့ ဒုကၡသည္လက္မႀတ္ ကုိင္ေဆာင္ထားသူေတၾ ပၝရႀိ႓ပီး ထုိင္းအာဏာပုိင္ေတၾက ဴမန္မာႎုိင္ငံ ဴပန္ပိ္ုႛရင္ မသၾားႎုိင္ဘူးလိုႛ အဖမ္းခံထားရတဲ့ ႟ုိဟင္ဂဵာတဦးက RFAကုိ ေဴပာပၝတယ္။ ဘဂႆလားဒက္ႎုိင္ငံ UNHCR စခန္းေတၾမႀာ ႟ုိဟင္ဂဵာ ၅၀,၀၀၀ေကဵာ္ ကဵန္ေသးတယ္လုိႛပၝ ေဴပာပၝတယ္။

ထုိင္းႎုိင္ငံ ဖန္ငေဒသ တာေကာ္မာ ရဲစခန္းမႀာ ခဵႂပ္ထားတဲ့ ဴမန္မာ မူစလင္ ႟ုိဟင္ဂဵာတဦးကုိ ဦးစိန္ေကဵာ္လိႁင္က ထုိင္းႎုိင္ငံ ဗန္ေကာက္႓မိႂႚ RFA႟ုံးခၾဲကေန ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔