ႎိုဘယ္ဆုရႀင္ ၇ဦး ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားမဵား လၾတ္ေဴမာက္ေရး လက္မႀတ္ထိုး

2006-10-31
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ကမႝာ့ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးႎုိဘယ္ဆုရႀင္ ၇ ဦးနဲႛ နုိင္ငံတကာက အေရးပၝတဲ့ နုိင္ငံေရးေခၝင္းေဆာင္ေတၾက ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရတဲ့ ဴမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ၊ ၈၈ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾ အားလုံးလၿတ္ေပး႓ပီး၊ အမဵိႂးသား ဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရးအတၾက္ ေတာင္းဆုိ လက္မႀတ္ထိုးလုိက္ပၝတယ္။

အခုလုိ ႎုိဘယ္႓ငိမ္းခဵမ္းေရးဆုရႀင္ ၇ ဦးနဲႛ ႎုိင္ငံေရးေခၝင္းေဆာင္ေတၾဟာ ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေတၾ ဦးေဆာင္ဴပႂလုပ္တဲ့ ဖမ္းဆီးခံ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾ ဴပန္လၿတ္ေရးနဲႛ အမဵိႂးသား ဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရး ေတာင္းဆုိ ဆႎၬဴပႂလၿာေတၾကုိ လက္မႀတ္ထုိးခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ေနာ္ေဝႎုိင္ငံမႀာ ေရာက္ရႀိေနတဲ့ ႎုိင္ငံေရးအင္အားစုေတၾနဲႛ PD Burma အဖဲၾႚလုိႛ အမည္ရတဲ့ ဴမန္မာ့အေရးေဆာင္႟ၾက္ေနတဲ့ ေနာ္ေဝႎုိင္ငံသားေတၾ ပၝဝင္တဲ့ အဖဲၾႚတႛုိကေန ကမကထဴပႂ လက္မႀတ္ေကာက္ခံရာမႀာ အခုလုိ လက္မႀတ္ေတၾထုိးခဲ့ဳကတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

လက္မႀတ္ထုိးခဲ့တဲ့ ႎုိဘယ္႓ငိမ္းခဵမ္းေရးဆုရႀင္ ၇ ဦးကေတာ့ ေတာင္ကုိရီးယား သမတေဟာင္း ကင္မ္ေဒဂဵံႂ၊ အေမရိကန္ႎုိင္ငံက ဂဵိႂဒီ ၀ီလီယမ္စ္၊ ေဴမာက္အုိင္ယာလန္ႎုိင္ငံက ဘက္တီ ဝီလီယမ္စ္နဲႛ မိုင္ရိ(ဒ္) ေကာ္ရီဂန္၊ ဂၾာတီမာလာနုိင္ငံက ရီဂိုဘာတာ မန္ခဵႃး၊ ကင္ညာႎုိင္ငံက ဝမ္ဂၝရီ မားထိုင္းနဲႛ အီရန္ႎိုင္ငံက ရႀီရင္ အဲဘာဒီတုိႛ ဴဖစ္ဳကပၝတယ္။

၈၈ မဵႂိဆက္ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾဴပႂလုပ္တဲ့ အမဵိႂးသားဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရး လက္မႀတ္ထုိးဆႎၬဴပႂလၿာေတၾကုိ ႎုိင္ေဝႎုိင္ငံမႀာလည္း လက္မႀတ္ေတၾေကာက္ခံခဲ့ရာမႀာ အခုလုိ ႎုိဘယ္႓ငိမ္းခဵမ္းေရးဆုရႀင္ေတၾ ပၝဝင္လက္မႀတ္ထုိးသလုိ ေနာ္ေဝႎုိင္ငံေရာက္ ဴမန္မာႎုိင္ငံသားေတၾ လက္မႀတ္ထုိးဳကပၝတယ္၊ ဒၝ့အဴပင္ ေနာ္ေဝ နုိင္ငံရဲ့ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ေဟာင္း မစၤတာ ဗၾန္ဒီဗစ္နဲႛ ႎုိင္ငံေရးေခၝင္းေဆာင္တခဵိႂႚ ပၝဝင္ လက္မႀတ္ေရးထုိးခဲ့တဲ့အေဳကာင္းကုိ ေနာ္ေဝႎုိင္ငံမႀာ ဖဲၾႚစည္းထားတဲ့ Campaign Committee အဖဲၾႚဝင္ လူႛေဘာင္သစ္ ဒီမုိကရက္တစ္ ပၝတီက ကုိယဥ္ေထၾးက ရႀင္းဴပခဲ့ပၝတယ္။

အခုလုိ လက္မႀတ္ေတ ၾစုေဆာင္းခဲ့ရာမႀာ ေနာ္ေဝႎိုင္ငံေရာက္ ဴမန္မာႎုိင္ငံသား ၅၀၀ေကဵာ္ ပၝဝင္ လက္မႀတ္ေရးထုိးခဲ့သလုိ ဒိန္းမတ္နုိင္ငံက ပၝလီမန္အမတ္ေတၾ၊ အစုိးရအဖဲၾႚဝင္ ဝန္႒ကီးေဟာင္းေတၾနဲႛ ေနာ္ေဝႎုိင္ငံသားေတၾ ပၝဝင္လက္မႀတ္ေရးထုိးခဲ့ရာမႀာ စုစုေပၝင္း လက္မႀတ္ ၁,၅၀၀ေလာက္ ရရႀိခဲ့ပၝတယ္။

ဒီစုေဆာင္းရရႀိတဲ့ ဆႎၬသေဘာထားေတၾကုိ လာမယ့္ ႎုိဝင္ဘာလ ၃ ရက္ေနႛမႀာ ေနာ္ေဝလၿတ္ေတာ္၊ ကမႝာ့ကုလသမဂၢနဲႛ တ႟ုတ္၊ ႟ုရႀားသံ႟ုံးေတၾကုိ လုိက္လံ႓ပီး တင္ဴပသၾားဖိုႛရႀိေဳကာင္း ကုိယဥ္ေထၾးက ရႀင္းဴပခဲ့ပၝတယ္၊

ဒီႎုိဝင္ဘာလ ၃ ရက္ေနႛမႀာကဵင္းပမယ့္ ဆႎၬေဖာ္ထုတ္ဴပသ ေတာင္းဆုိပဲၾကုိ ေနာ္ေဝ႓မိႂႚေတာ္ ေအာ္စလုိမႀာ ကဵင္းပဴပႂလုပ္မႀာ ဴဖစ္သလုိ၊ ေနာ္ေဝႎုိင္ငံရဲ့ တဴခား႓မိႂႚေတၾမႀာ ရႀိေနတဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံသားေတၾနဲႛ ဴမန္မာ့အေရး ေထာက္ခံသူေတၾကလည္း သက္ဆုုိင္ရာ႓မိႂႚေတၾမႀာ စုစည္းကဵင္းပသၾားဖုိႛ ရႀိတယ္လုိႛလည္း သိရႀိရပၝတယ္။

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔