မဴဖႃဴဖႃသင္းတဦးတည္းကလၾဲ၍ ဝတ္ဴပႂဆုေတာင္းသူ ၅၁ဦးကို ဴပန္လၿတ္

2007-06-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

prayer_05-27-07_200px.jpg
ရန္ကုန္႓မိႂႚ NLD ပၝတီ ႟ံုးခဵႂပ္တၾင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ႎႀင့္ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားမဵား လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ အႎိုင္ရ ႎႀစ္ပတ္လည္ေနႛ ဴဖစ္ေသာ ေမလ ၂၇ရက္ေနႛက ဝတ္ဴပႂ ဆုေတာင္းေနသူမဵား။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အပၝအဝင္ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾ ဴပန္လၿတ္ေပးေရး ဝတ္ဴပႂဆုေတာင္းတဲ့အတၾက္ ဖမ္းဆီးထားသူ ၅၂ ဦးအနက္ ၅၁ ဦးကုိ ဇၾန္ ၂၇ရက္ေနႛ ညေနပုိင္းမႀာ အာဏာပုိင္ေတၾက ဴပန္လည္ လၿတ္ေပးလုိက္ပၝတယ္။

ဖမ္းဆီးထားသူေတၾအနက္ မဴဖႃဴဖႃသင္း တေယာက္ပဲ ကဵန္ရႀိေတာ့တယ္လုိႛ NLD ပၝတီ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢႂိလ္ ဦးဴမင့္သိန္းက RFAကုိ အခုလုိ ေဴပာဆုိပၝတယ္။

အစက အဖမ္းခံထားရသူ စုစုေပၝင္း ၅၃ေယာက္ရႀိတဲ့အထဲမႀာ ပထမဆံုး မစုစုေႎၾးကို ဴပန္လၿတ္လိုက္ေတာ့ ၅၂ေယာက္ကဵန္ေန႓ပီး၊ အဲဒီထဲက မဴဖႃဴဖႃသင္း တေယာက္တည္းက လၾဲလိုႛ ကဵန္ ၅၁ေယာက္ကို ဴပန္လၿတ္ခဲ့ေဳကာင္း ဦးဴမင့္သိန္းက ေဴပာပၝတယ္။

ဴပန္လည္ လၾတ္ေဴမာက္လာသူတဦးဴဖစ္တဲ့ ကိုစုိးမင္းမင္းက သူတုိႛကုိ သက္ဆုိင္ရာက ေကာင္းေကာင္းမၾန္မၾန္ ထားခဲ့တယ္လုိႛ ေဴပာပၝတယ္။

သူတိုႛ လူစု႓ပီးထၾက္လာေတာ့ ေဈးထဲမႀာ ေထာက္လႀမ္းေရးေတၾက ဆိုင္ကယ္ေတၾနဲႛ ဝိုင္းပိတ္ထား႓ပီး ကားေပၞ ဆၾဲတင္ ဖမ္းဆီးသၾားတယ္လိုႛ သူကေဴပာပၝတယ္။ ႓ခိမ္းေဴခာက္တာမရႀိပဲ ေကာင္းေကာင္းမၾန္မၾန္ စစ္ေဆးေမးဴမန္း႓ပီး ေကာင္းေကာင္းမၾန္မၾန္ ေက႗းေမၾးတယ္လိုႛလည္း ေဴပာပၝတယ္။

AIDS ေရာဂၝသည္ေတၾကုိ တာဝန္ယူ ကုသေပးေနတဲ့ NLD အဖၾဲႚဝင္ မဴဖႃဴဖႃသင္း တေယာက္ပဲ ဆက္လက္ ဖမ္းဆီးခံေနရ႓ပီး အစာငတ္ခံဆႎၬ့ဴပေနတဲ့အတၾက္ သူမရဲ့ ကဵန္းမာေရး တေနႛတဴခား ဆုိး႟ၾားလာေနတဲ့ သတင္းေဳကာင့္ မိမိတုိႛအားလုံး စုိးရိမ္ပူပန္ေနရပၝတယ္။ အထူးသဴဖင့္ မဴဖႃဴဖႃသင္းရဲ့ မိခင္ဟာ စိတ္အလၾန္ ထိခုိက္ေနတယ္လုိႛ မိသားစုဝင္တဦးက RFA ကုိ ေဴပာပၝတယ္။

မဴဖႃဴဖႃသင္းဟာ ဇၾန္လ ၂၇ရက္ေနႛအထိ အစာလံုးဝမစားဘူးလိုႛ သိရ႓ပီး အရင္ေနႛညတုန္းက သူဴပန္လာမလားလိုႛ တညလံုး မအိပ္ပဲ ေစာင့္ေနဳကတယ္လိုႛ အဲဒီ မိသားစုဝင္က ေဴပာပၝတယ္။

လူ ဘယ္ႎႀစ္ဦးကုိ အခုလၿတ္ေပးလုိက္သလဲ၊ မဴဖႃဴဖႃသင္း တေယာက္ကုိပဲ ဘာေဳကာင့္ ဆက္လက္ ဖမ္းဆီးထားတာလဲ ဆုိတာေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး စစ္အစုိးရဘက္က တစုံတရာ ထုတ္ဴပန္ဴခင္း မရႀိေသးပၝဘူး။

ဝတ္ဴပႂဆုေတာင္းပၾဲမႀာ ပၝဝင္လိုႛ အဖမ္းခံရ႓ပီး ဴပန္လၾတ္လာသူေတၾထဲက ေဒၞဴမဴမစန္းကို RFA ဝၝရႀင္တန္႟ံုးခဵႂပ္မႀ ေဒၞေမဴပံႂးေအာင္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဇၾန္လ ၂၇ရက္ မေနႛညက လၾတ္ေဴမာက္လာသူ ရန္ကုန္ အေနာက္ပိုင္းတကၠသိုလ္ ေကဵာင္းသား ကိုရဲဴမတ္ဟိန္းနဲႛ သူႛရဲ့ဖခင္အဴပင္ လၾတ္ေဴမာက္လာသူတခဵႂိႚကို ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္း႓ပီး RFA သတင္းေထာက္ ကုိညိႂက သတင္းေပးပိုႛထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔