အေကာက္ခၾန္အရာရႀိ ၃၀၀ေကဵာ္ဖမ္းဆီးခံရ ၂၀၀ေကဵာ္ နယ္စပ္ဴဖတ္႓ပီး တိမ္းေရႀာင္

2006-12-20
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
bus_commuters_200px.jpg
ဘတ္စ္ကား တိုးေဝႀႛစီးေနေသာ ႟ံုးသူ ႟ံုးသား၊ ေကဵာင္းသူ ေကဵာင္းသားမဵား။ ဝင္ေငၾႎႀင့္ ထၾက္ေငၾမမ႖ေသာ အစိုးရ ဝန္ထမ္းေလာကတၾင္ အကဵင့္ပဵက္ လာဘ္စားမႁမဵား ဴပည့္ႎႀက္ေနပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

လၾန္ခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္ေနႛညက ရန္ကုန္႓မိႂႚ ကမ္းနားလမ္း အေကာက္ခၾန္႟ုံးခဵႂပ္နဲႛ တဴပည္လုံးက အေကာက္ခၾန္အရာရႀိ စုစုေပၝင္း ငၝးရာေကဵာ္ကုိ တဴပိႂင္တည္း ဖမ္းဆီးခဲ့ရာမႀာ သုံးရာေကဵာ္ကုိသာ ဖမ္းမိ႓ပီး အေကာက္ခၾန္အရာရႀိ ႎႀစ္ရာေကဵာ္ကေတာ့ တ႟ုတ္နယ္စပ္ကုိ ဴဖတ္႓ပီး ထၾက္ေဴပးတိမ္းေရႀာင္သၾားတယ္လုိႛ RFAက စုံစမ္းသိရပၝတယ္။

ဖမ္းထားတဲ့ အေကာက္ခၾန္အရာရႀိေတၾအားလုံးကုိ ဘယ္လုိဆက္႓ပီး အေရးယူရမယ္ဆုိတဲ့ ႌၿန္ဳကားခဵက္မရေသးတဲ့အတၾက္ ေလာေလာဆယ္ ပုဒ္မ ၅ (ည)နဲႛ တဴပည္လုံးက ေထာင္အသီးသီးမႀာ ခဵႂပ္ထားတယ္လုိႛ မိသားစုဝင္ေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ လပုိင္းအတၾင္း ပထမအသုတ္ အေကာက္ခၾန္အရာရႀိေတၾ ဖမ္းတဲ့အခဵိန္မႀာ ထၾက္ေဴပးတဲ့ အရာရႀိတခဵိႂႚ ဴပည္ပအဖၾဲႚအစည္းေတၾနဲႛ ပူးေပၝင္းသၾား႓ပီဆုိတဲ့ သတင္းေတၾ ထၾက္ေပၞလာတဲ့အတၾက္ အေရးမယူရေသးတဲ့ အေကာက္ခၾန္အရာရႀိေတၾ ထၾက္မေဴပးခင္ ခုလို လက္ဦးမႁယူ႓ပီး ဖမ္းဆီးခဲ့တာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ အေကာက္ခၾန္႟ုံးခဵႂပ္နဲႛ နီးစပ္တဲ့ သတင္းရပ္ကၾက္က ေဴပာပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ အေကာက္ခၾန္အရာရႀိေတၾကု္ိ ဘာေဳကာင့္ဖမ္းသလဲဆုိတာကုိေတာ့ ရႀင္းရႀင္းလင္းလင္း မသိရေသးပၝဘူး။

ရန္ကုန္႓မိႂႚ ကမ္းနားလမ္း အေကာက္ခၾန္႟ုံးခဵႂပ္ကုိ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ရက္ည သန္းေကာင္ေကဵာ္ ဝင္ေရာက္စီးနင္း ဖမ္းဆီးရာမႀာ အေကာက္ခၾန္အရာရႀိ ၅၁ ဦး အဖမ္းခံရတယ္လုိႛ အဖမ္းခံရတဲ့ ဝန္ထမ္းေတၾရဲ့ မိသားစုေတၾကေဴပာပၝတယ္။အေကာက္ခၾန္ဦးစီးဌာနမႀာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ အရာရႀိအားလုံးနီးပၝး ဖမ္းထားခဵိန္မႀာ အသစ္ခန္ႛထားတဲ့ အေကာက္ခၾန္အရာရႀိေတၾကုိ ေနဴပည္ေတာ္မႀာ သင္တန္းေပးေနတယ္လုိႛပၝ စုံစမ္းသိရပၝတယ္။

ဖမ္းဆီးရာမႀာ အိမ္ေထာင္ဦးစီး အေကာက္ခၾန္အရာရႀိသာမက အေကာက္ခၾန္ဦးစီးဌာနမႀာ ဝန္ထမ္းလုပ္ကုိင္ေနတဲ့ မိသားစုဝင္ေတၾကုိပၝ ဖမ္းဆီး႓ပီး အိမ္ကုိ ခဵိတ္ပိတ္သၾားတာဴဖစ္တယ္လုိႛ မဵက္ဴမင္သက္ေသတဦးက ေဴပာပၝတယ္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္ေနႛညက ဖမ္း႓ပီး လားရႀိႂးေထာင္မႀာ ခဵႂပ္ထားတဲ့ အေကာက္ခၾန္အရာရႀိေတၾဆုိရင္ ႓ပီးခဲ့တဲ့ တလေကဵာ္က အေကာက္ခၾန္အရာရႀိ ၁၁၉ဦး ဖမ္းအ႓ပီးမႀ နယ္စပ္ကုိ ေရာက္လာတဲ့ အရာရႀိေတၾ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ေရာက္႓ပီး တလအတၾင္း ခုလို အဖမ္းခံရတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ ဇၾန္လထဲမႀာ ရန္ကုန္ ကမ္းနားလမ္းမႀာရႀိတဲ့ အေကာက္ခၾန္ဦးစီးဌာန ႟ုံးခဵႂပ္ကုိ စသုံးလုံးအဖၾဲႚ အာဏာပုိင္ေတၾ ဝင္ေရာက္ရႀာေဖၾ႓ပီး အေကာက္ခၾန္ဦးစီးဌာန ညၾန္ဳကားေရးမႀႃးခဵႂပ္ ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး ခင္ေမာင္လင္းနဲႛ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃးေလးဦးကုိ ဖမ္းဆီးသၾား႓ပီးေနာက္ပုိင္း တဴပည္လုံးက အေကာက္ခၾန္အရာရႀိေတၾကုိ ခုလို ဆက္တုိက္ဖမ္းခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ေလာေလာဆယ္ ေထာင္ဒဏ္ ႎႀစ္ရႀည္ကဵခံေနရတဲ့ အေကာက္ခၾန္ဦးစီးဌာန ညၾန္ဳကားေရးမႀႃးခဵႂပ္ ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး ခင္ေမာင္လင္းဟာ တခဵိန္က ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿရဲ့ အိမ္ေတာ္မႀာ လုံဴခံႂေရးယူခဲ့ရတဲ့ စစ္ဦးစီးအရာရႀိ ဗိုလ္မႀႃး႒ကီးတဦးဴဖစ္႓ပီး ေနာက္ပုိင္း ဴမန္မာ့အသံကတဆင့္ အေကာက္ခၾန္ဦးစီးဌာနမႀာ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃးခဵႂပ္ ဴဖစ္လာခဲ့သူ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔