ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို လက္နက္နည္းပညာ ေရာင္းခဵမႁ စတင္ဳကားနာစစ္ေဆး

2006-12-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
gas_protest_200px.jpg

ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို လက္နက္ပစၤည္းနဲႛ လက္နက္ထုတ္လုပ္တဲ့ နည္းပညာေတၾ တရားမဝင္ ေရာင္းခဵခဲ့တယ္ဆို႓ပီး ေတာင္ကိုရီးယား အစိုးရက ေဒဝူးကုမၯဏီက အမႁေဆာင္အရာရႀိ ၁၄ဦးကို တရားစၾဲတဲ့အမႁနဲႛပတ္သက္္႓ပီး ပဏာမ ဳကားနာစစ္ေဆးမႁကို ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ရက္ေနႛက ေတာင္ကိုရီးယားႎုိင္ငံ ဆိုးလ္႓မိႂႚ တရား႟ံုးခဵႂပ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဌာနမႀာ စတင္ဴပႂလုပ္ပၝတယ္။

ဒီေနႛဟာ အမႁပထမဆံုး ဳကားနာတဲ့ေနႛ ဴဖစ္တာနဲႛအညီ တရားသူ႒ကီးက တရားလို တရားခံနဲႛ တရားခၾင္မႀာ လိုက္ပၝမဲ့ ႎႀစ္ဖက္ ေရႀႚေနေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေမးဴမန္းမႁေတၾ စတင္ဴပႂလုပ္ပၝတယ္။

ဒီေနရာမႀာ တရားခံဖက္က ေရႀႚေနအမည္ တင္သၾင္းထားသူေတၾအေနနဲႛ အမႁကို ဆက္႓ပီးလိုက္မယ္ မလိုက္ဘူးဆိုတာ မေသခဵာတဲ့ သေဘာေဆာင္ေနတာ ေတၾႚရတယ္လိုႛ တရားခၾင္ကို သၾားေရာက္ ေလ့လာသူေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

ဒီအမႁဟာ အလၾန္႒ကီးတဲ့အတၾက္ေဳကာင့္ ေရႀႚေနေတၾအေနနဲႛ အမႁနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ ကိစၤပိုင္းဆိုင္ရာေတၾကို စုစည္းဖိုႛ၊ စံုစမ္းဖိုႛ အခဵိန္အမဵား႒ကီးလိုအပ္ေဳကာင္းနဲႛ တရားခံေတၾနဲႛ ေတၾႚဆံု ေမးဴမန္း႓ပီးမႀ ေရႀႚေနေတၾက အမႁလိုက္မယ္ မလိုက္ဖူးဆိုတာ ေဴပာဳကားမႀာဴဖစ္တယ္လိုႛ တရားခၾင္ကို သၾားေရာက္ေလ့လာခဲ့တဲ့ ကိုေဇာ္မိုးေအာင္က RFAကို ေဴပာဴပပၝတယ္။

ဒီအမႁနဲႛပတ္သက္႓ပီး လိုက္ပၝမဲ့ ေရႀႚေနေတၾကိစၤ တင္သၾင္းဖိုႛ ေရႀႚလ ဇန္နဝၝရီလ ၃၀ရက္ေနႛမႀာ ရက္ခဵိန္းေပးထား႓ပီး အမႁကို ေတာ့ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၁ရက္ေနႛ ညေန၃နာရီမႀာစတင္ဖိုႛ ရက္ခဵိန္းေပးလိုက္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

တရား႟ံုးမႀာ ေတၾႚရႀိရတဲ့ အေနအထားအရ ေဒဝူးကုမၯဏီအေနနဲႛ ဒီအမႁကို ကုမၯဏီနဲႛ ပတ္သက္မႁမရႀိေဳကာင္း တရားခံေတၾဟာ မိမိတိုႛ အစီအစဥ္နဲႛ ေဆာင္႟ၾက္တာဴဖစ္တယ္လိုႛ ေဴပာခဵင္ပံုရတယ္လိုႛ တရား႟ံုးကို သၾားေရာက္ေလ့လာသူတခဵိႂႚက ထင္ေဳကးေပးေနဳကပၝတယ္။

ဒီအမႁဟာ ၂၀၀၂ခုႎႀစ္ ေမလအတၾင္းက ဴမန္မာႎုိ္င္ငံ ဴပည္႓မိႂႚ တဖက္ကမ္း လက္နက္စက္႟ံု တည္ေဆာက္ေရးအတၾက္ အေမရိကန္ ေဒၞလာ ၁၃၃သန္းေကဵာ္တန္တဲ့ လက္နက္ထုတ္လုပ္ေရး နည္းပညာေတၾကို ေဒဝူးကုမၯဏီ ဝန္ထမ္းေတၾက ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို ေပးအပ္ခဲ့တာဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီကိစၤကို ေတာင္ကိုရီးယား ေထာက္လႀမ္းေရးက ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဳသဂုတ္လက စ႓ပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးမႁေတၾ ဴပႂလုပ္ခဲ့့တာပၝ။ စံုစမ္းမႁေတၾအရ ဴမန္မာႎို္င္ငံကို လက္နက္စက္႟ံုမႀာ အသံုးဴပႂဖိုႛ အစိတ္အပိုင္းအမဵိႂးမဵိႂး ၅၀၀နီးပၝးကို တဴခားကုန္ပစၤည္းအမည္ခံ႓ပီး တင္ပိုႛခဲ့တာကို ေတၾႚရႀိေဖာ္ထုတ္ႎုိင္ခဲ့တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ဒီအမႁမႀာ တရားခံေတၾဟာ ဴပစ္မႁထင္ရႀားတယ္ဆိုရင္ ေထာင္ဒဏ္ ၅ႎႀစ္အထိ ကဵခံရဖၾယ္ရႀိတယ္လိုႛ တရားလိုဖက္က ေရႀႚေနက ထုတ္ေဖာ္ ေဴပာဆိုထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔