စက္မႁ(၁)ဝန္႒ကီးဌာနမႀ ထၾက္ေဴပးေသာ ဝန္ထမ္းမဵားဴပားလာဴခင္း

2006-10-24
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

အစိုးရဝန္ထမ္းေတၾကုိ လစာတုိးေပးခဲ့ေပမဲ့ လက္ရႀိ ကုန္ေစဵးႎႁန္းကို မကာမိတဲ့အတၾက္ စက္မႁ(၁)ဝန္႒ကီးဌာနက လစာနည္းတဲ့ ေအာက္ေဴခဝန္ထမ္းေတၾ ႟ုံးမတက္ေတာ့ဘဲ ထၾက္ေဴပးတာဟာ တေနႛတဴခား အေရအတၾက္ မဵားလာတယ္လုိႛ ေနဴပည္ေတာ္ အရာထမ္းတဦးက RFAကုိ ေဴပာပၝတယ္။

ကုန္ေစဵးႎႁန္းနဲႛ လစာႎႁန္းသစ္ မကာမိလုိႛ အစိုးရအလုပ္ ဆက္မလုပ္ႎုိင္ေတာ့တဲ့အတၾက္ အလုပ္က ထၾက္ခၾင့္ေတာင္းတဲ့အခၝမႀာလည္း စက္မႁ(၁)ဝန္႒ကီးက ႎုတ္ထၾက္ခၾင့္မေပးတာမိုႛ ခုလို ႟ုံးမတက္ဘဲ ထၾက္ေဴပးရတာဴဖစ္တယ္လိုႛ ဝန္ထမ္းတဦးရဲ့ ေဴပာဴပခဵက္အရ သိရပၝတယ္္။

စက္မႁ(၁)ဝန္႒ကီးဌာန လက္ေအာက္ခံ ဌာနေတၾမႀာ ႟ုံးမတက္ဘဲ ခုလို ထၾက္ေဴပးတဲ့ဝန္ထမ္းေတၾကုိ ဝန္ထမ္းေဴပးလုိႛ သတ္မႀတ္႓ပီး ဌာနကေန ထုတ္ပယ္ခဲ့ပၝတယ္။ ဒၝတင္မက စက္မႁ(၁)ဝန္႒ကီးဌာနက ဒီလို ဝန္ထမ္းေတၾကုိ နာမယ္ပဵက္စာရင္းသၾင္း႓ပီး အမည္၊ မႀတ္ပုံတင္အမႀတ္၊ ရာထူးအဴပည့္အစုံနဲႛတကၾ ဝန္ထမ္းေဴပးဴဖစ္တဲ့အေဳကာင္း ဗဟုိတရား႟ုံး၊ ဝန္႒ကီးဌာနအားလုံးအပၝအဝင္ အာဏာပုိင္အဖၾဲႚအစည္း အသီးသီးကုိပၝ မိတၨႃေပးခဲ့တယ္လုိႛ စုံစမ္းသိရပၝတယ္။

ေနဴပည္ေတာ္ကုိ စက္မႁ(၁)ဝန္ထမ္းေတၾ ေဴပာင္းရမယ္လုိႛ အမိန္ႛထၾက္တုံးကလဲ မိသားစု စီးပၾားေရး၊ လူမႁေရး အခက္အခဲေဳကာင့္ မေဴပာင္းႎုိင္လုိႛ ႟ုံးမတက္ဘဲ ထၾက္ေဴပးတဲ့ ဝန္ထမ္းေဴပးအေရအတၾက္က စက္မႁ(၁)ဝန္႒ကီးဌာန စုစုေပၝင္း ဝန္ထမ္းဦးေရရဲ့ သုံးပုံတပုံထိရႀိတယ္လုိႛ ေနဴပည္ေတာ္ကို အေဴပာင္းခံရတဲ့ အရာရႀိတဦးက ေဴပာပၝတယ္။ ေနဴပည္ေတာ္ မေဴပာင္းႎုိင္သူေတၾကုိ တဴခားဝန္႒ကီးဌာန အေတာ္မဵားမဵားက ခံစားခၾင့္မေပးဘဲ ထၾက္ခၾင့္ဴပႂခဲ့ေပမဲ့ စက္မႁ(၁)ဝန္႒ကီးကေတာ့ ထၾက္ခၾင့္မဴပႂခဲ့ဘူးလုိႛ သိရပၝတယ္။

ခုလဲ စက္မႁ(၁)ဝန္႒ကီးဌာနက ဝန္ထမ္းေဴပးအေရအတၾက္ သိသိသာသာ မဵားလာတယ္လုိႛ ဗဟုိတရား႟ုံးကေန သတိေပးခဵက္ထၾက္လာေတာ့မႀ စက္မႁ(၁)ဝန္႒ကီးဌာနက နည္းနည္းခဵင္း စ႓ပီး ထၾက္ခၾင့္ေပးခဲ့တယ္လုိႛ ဗဟုိတရား႟ုံးသတင္းရပ္ကၾက္က ေဴပာပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ ဧ႓ပီလဆန္းမႀာ ဝန္ထမ္းေတၾကုိ လစာတုိးေတာ့မယ္ဆုိတဲ့ သတင္းေတၾ ထၾက္ကတည္းက ရန္ကုန္႓မိႂႚမႀာ ဆန္တ႓ပီ ၄၀၀ေကဵာ္ကေန ၆၀၀ာေကဵာ္ထိ ခုန္တက္သၾားသလုိ ပခုကၠႃမႀာလည္း ဆန္တ႓ပီကုိ ၃၈၀ကေန ၅၀၀ေကဵာ္ထိ တက္သၾားပၝတယ္။ ခုထိ ဆန္ေစဵးက တဴပည္လုံး တက္ေနဆဲဴဖစ္႓ပီး၊ အနိမ့္ဆုံးဝန္ထမ္းတဦးရဲ့ လစာသစ္က ဆန္ဳကမ္းတအိတ္ဖုိးေတာင္မရႀိ ဴဖစ္ေနတယ္လုိႛ ဝန္ထမ္းတဦးက ေဴပာပၝတယ္။

အရပ္ဘက္ဝန္ထမ္းေတၾကုိ လစာႎႁန္းသစ္နဲႛ တုိးေပးမဲ့အေဳကာင္း ၂၀၀၆ ခု မတ္လ ၂၄ ရက္ေနႛစၾဲနဲႛ ဘၸာေရးနဲႛ အခၾန္ဝန္႒ကီးဌာနကေန အမိန္ႛထုတ္ဴပန္ခဲ့ပၝတယ္ ဒီအမိန္ႛစာမႀာ အနိမ့္ဆုံး အရပ္ဖက္လစာကုိ လစာေဟာင္း ၃,၀၀၀အစ-၃,၅၀၀ ဘားဆုံးကေန ၁၅,၀၀၀အစ၊ ၂၀,၀၀၀ဘားဆုံး တုိးေပးခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးသန္းေ႟ၿရဲ့ လစာကုိ ၁၂သိန္း၊ ဒုဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး ေမာင္ေအးရဲ့လစာကုိ ၁၀သိန္းထိ တုိးေပးခဲ့႓ပီး ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီးတဦးရဲ့ လစာကုိ ရႀစ္သိန္းထိ တုိးေပးခဲ့တယ္လိုႛ စစ္ဖက္သတင္းရပ္ကၾက္က ေဴပာပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔