လူႛအခၾင့္အေရးေနႛ အခမ္းအနားကို ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ ပထမဆံုး ကဵင္းပႎိုင္ဴခင္း

2006-12-11
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
political_prisoners_200px.jpg
ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ဖမ္းဆီးထားေသာ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားမဵား၏ ဓာတ္ပံု မႀတ္တမ္းဘုတ္ကို ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားမဵား ကူညီ ေစာင့္ေရႀာက္ေရး အဖၾဲႚ (AAPP)တၾင္ ဴပသထားပံု။ ဆိုးဝၝးစၾာ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားေဳကာင့္ နအဖကို ႎိုင္ငံတကာမႀ ဴပစ္တင္ေဝဖန္ေနပၝသည္။ (Photo: RFA) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၀ရက္ေနႛမႀာ ကဵေရာက္တဲ့ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ လူႛအခၾင့္အေရးေနႛကို ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ပထမဆံုးအ႒ကိမ္အဴဖစ္ ဧရာဝတီတိုင္း ဘိုကေလး႓မိႂႚမႀာ အခမ္းအနား ကဵင္းပခဲ့႓ပီးေနာက္ တက္ေရာက္လာသူတခဵိႂႚကို အာဏာပိုင္ေတၾက ခဏ ေခၞယူစစ္ေဆးခဲ့တယ္လိုႛ သတင္းရရႀိပၝတယ္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၀ရက္ေနႛမႀာ ကဵေရာက္တဲ့ ၅၈ႎႀစ္ေဴမာက္ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ လူႛအခၾင့္အေရးေနႛမႀာ လူႛအခၾင့္အေရး ကာကၾယ္ဴမၟင့္တင္သူေတၾ စု႟ံုး႓ပီး ေဆၾးေႎၾးတဲ့ အခမ္းအနားတရပ္ကို ဘိုကေလး႓မိႂႚက လူႛအခၾင့္အေရး ကာကၾယ္ဴမၟင့္တင္သူ ဦးေစာဗန္ကူးရဲ့ ေနအိမ္မႀာ ကဵင္းပခဲ့ပၝတယ္။ အခမ္းအနားအ႓ပီးမႀာေတာ့ အိမ္ရႀင္ဴဖစ္သူ ဦးေစာဗန္ကူးနဲႛအတူ အခမ္းအနား တက္ေရာက္လာသူနႀစ္ဦးကို အာဏာပုိင္ေတၾက ေခၞယူစစ္ေဆးေမးဴမန္းခဲ့ပၝတယ္။

ဦးေစာဗန္ကူးနဲႛအတူ ေခၞယူစစ္ေဆးေမးဴမန္းခံရသူေတၾကေတာ့ မဳကာခင္ကမႀ ေထာင္က လၾတ္ေဴမာက္လာတဲ့ လူႛအခၾင့္အေရးဴမၟင့္တင္သူ ဦးဴမင့္ေအးနဲႛ ဘိုကေလး႓မိႂႚနယ္ NLD ပၝတီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၝက္တာ တင္မင္းထၾတ္တိုႛပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အခမ္းအနား စ႓ပီး တနာရီအဳကာမႀာ ႓မိႂႚနယ္ေကာ္မရႀင္က ဦးေစာဗန္ကူးကို စာနဲႛ ဆင့္ေခၞခဲ့ပၝတယ္။ အခမ္းအနားအ႓ပီးမႀာေတာ့ ဦးဴမင့္ေအးနဲႛ ေဒၝက္တာ တင္မင္းထၾတ္တိုႛကို မယက အာဏာပိုင္ေတၾက လာေရာက္ေခၞေဆာင္သၾားခဲ့ပၝတယ္။

ဒီအခမ္းအနားမႀာ ေဒသအသီးသီးက တက္ေရာက္လာတဲ့ လူႛအခၾင့္အေရး ကာကၾယ္ဴမၟင့္တင္သူေတၾက ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္း ေဒသအလိုက္ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္ခံရမႁ အခဵက္အလက္ေတၾကို ဖလႀယ္ဳက႓ပီး ေဒသအလုိက္ လူႛအခၾင့္အေရး ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းေတၾမႀာ လက္တၾဲေဆာင္႟ၾက္ လုပ္ကိုင္ႎိုင္ဖိုႛ အဓိက ေဆၾးေႎၾးခဲ့ဳကတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အခမ္းအနားမႀာ လူႛအခၾင့္အေရး ကာကၾယ္ဴမၟင့္တင္သူလိုႛ ခံယူထားသူ ၈၀ေကဵာ္နဲႛ ဧည့္သည္ ၂၀ဦးခန္ႛ တက္ေရာက္ခဲ့ပၝတယ္။ အခု အခမ္းအနား ကဵင္းပခဲ့ရတာဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံအတၾင္း ေဒသအသီးသီးက လူႛအခၾင့္အေရးခဵိႂးေဖာက္မႁေတၾကို မီးေမာင္းထိုးဴပဖုိႛနဲႛ ေရႀႚဆက္႓ပီး လူႛအခၾင့္အေရး ပညာေပးလုပ္ငန္းေတၾကို လက္တၾဲေဆာင္႟ၾက္ႎုိင္ဖိုႛ ဴဖစ္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ဒီေဆၾးေႎၾးတဲ့ အခမ္းအနားကို ရခိုင္ဴပည္နယ္ ေတာင္ကုတ္၊ ပဲခူးတိုင္းမႀ ဴပည္၊ မင္းလႀ၊ ဇီးကုန္း၊ ပဲခူး၊ မႎၨေလးတိုင္းက ဴမင္း႓ခံ၊ ဧရာဝတီတိုင္းမႀ ဟသႆာတ၊ ေဴမာင္းဴမ၊ ဝၝးခယ္မ၊ ပုသိမ္၊ ဘိုကေလးနဲႛ မေကၾးတိုင္း ပခုကၠႃ႓မိႂႚမႀ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္ခံရမႁ အေဴခအေန စာတမ္းမဵား တင္သၾင္းခဲ့ပၝတယ္။

ဘိုကေလး႓မိႂႚမႀာကဵင္းပခဲ့တဲ့ လူႛအခၾင့္အေရးေနႛ အခမ္းအနားနဲႛ အခမ္းအနားအ႓ပီး ေခၞယူ ေမးဴမန္းခံခဲ့ရသူေတၾရဲ့ ေနာက္ဆံုးအေဴခအေနေတၾကို အခမ္းအနားကဵင္းပေရးတာဝန္ခံ လူႛအခၾင့္အေရးလႁပ္ရႀားသူ ဦးေအာင္ေဇာ္ဦးနဲႛ ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္း႓ပီး RFA သတင္းေထာက္ ကိုမိုးေကဵာ္က သတင္းေပးပိုႛထားတာကို နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔