ဴမန္မာနဲႛ မဲေခၝင္ ဴမစ္ဝႀမ္းသံုးႎုိင္ငံဖၾံႛ႓ဖိႂးေရး ဂဵပန္က ေဒၞလာ ၅၅ သန္းေပးမည္

2008-01-13
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

dam_protest_200px.jpg
သံလၾင္ဴမစ္ေပၞတၾင္ ေရကာတာ တည္ေဆာက္မည့္ ထိုင္းႎႀင့္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ပူးတၾဲ စီမံကိန္းကို အင္ဒိုနီးရႀားႎိုင္ငံ ဂဵာကာတာ႓မိႂႚရႀိ ထိုင္းသံ႟ံုးေရႀႚတၾင္ ၂၀၀၇ခုႎႀစ္၊ ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၂၈ရက္ေနႛက ကန္ႛကၾက္ ဆႎၬဴပေနဴခင္း ဴဖစ္ပၝသည္။ ထိုစီမံကိန္းကို ကမႝာ့ ႓မိႂႚ႒ကီး ၁၄ခုတၾင္ တ႓ပိႂင္တည္း ဆန္ႛကဵင္ ဆႎၬဴပခဲ့ဳကပၝသည္။ (Photo: AFP)

မဲေခၝင္ ဴမစ္ဝႀမ္းေဒသနုိင္ငံ ေတၾထဲက ဴမန္မာ၊ ကမ္ဘိုးဒီးယား၊ လာအို နဲႛ ဗီယက္နမ္ ေလး ႎုိင္ငံကို မဲေခၝင္ေဒသ ဖၾံႛ႓ဖိႂးေရးစီမံကိန္းေတၾအတၾက္ ဂဵပန္ႎုိင္ငံက အေမရိကန္ေဒၞလာေငၾ ၅၅ သန္း ေထာက္ပံ့မယ္လိုႛ ဂဵပန္အစိုးရ အရာရႀိေတၾက ေဴပာဳကားလုိက္ပၝတယ္။

အဲဒီေဒသအတၾင္း ဗီယက္နမ္၊ ထိုင္းနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံတိုႛကို ဆက္သၾယ္ေပးမယ့္ အေဝးေဴပး လမ္းမ႒ကီးႎႀစ္ခု ေဆာက္လုပ္မႁ အပၝအဝင္ စီမံကိန္းအမဵိႂးမဵိႂးအတၾက္ ဒီေထာက္ပံ့ေငၾကို သံုးစၾဲသၾားမႀာဴဖစ္ပၝတယ္။

အေရႀႛေတာင္အာရႀ ေဒသအတၾင္း မဲေခၝင္ဴမစ္ဝႀမ္း ႎိုင္ငံေတၾမႀာ ဖၾႛံ႓ဖိႂးတိုးတက္မႁ ေနႀာင့္ေႎႀးေနတာေဳကာင့္ ဂဵပန္ႎုိင္ငံအေနနဲႛ ဒီေဒသအတၾက္ ႎုိင္ငံရပ္ဴခား အကူအညီေပးေရး အတၾက္ ပို႓ပီးအေလးထားလိုတဲ့ ဆႎၬရႀိတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

မဲေခၝင္ဴမစ္ဝႀမ္း ႎုိင္ငံေတၾမႀာ ဂဵပန္စီးပၾားေရးလုပ္ငန္းေတၾ ပိုမိုလည္ပတ္ႎုိင္ဖိုႛ ဒီအစီအစဥ္က အေထာက္အကူ ေပးလိမ့္မယ္လိုႛလဲေမ႖ာ္လင့္ရပၝတယ္။

အခုေထာက္ပ့ံ့ေဳကး အစီအစဥ္အတၾက္ ဗီယက္နမ္၊ ကမ္ဘိုးဒီးယားနဲႛ ေလာ ႎုိင္ငံက ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးေတၾနဲႛ ဂဵပန္ႎုိင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီး Mr. Komura က လာမဲ့ ဇန္နဝၝရီလ ၁၆ ရက္ ဗုဒၭဟူးေနႛမႀာ ေတၾႛဆံုမႀာဴဖစ္ပၝတယ္။ ဴမန္မာနဲႛထိုင္း ႎုိင္ငံက ႎုိင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီးေတၾကိုေတာ့ ဳကာသပေတးေနႛမႀာ ေတၾႛဆံုဖိုႛ ရႀိပၝတယ္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔