အာဆီယံ အစည္းအေဝး အခက္အခဲ ေတၾႚလ႖င္ ဴမန္မာ စစ္အစိုးရ၏ တာဝန္

2006-11-22
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
manila_protest_200px.jpg

ေရႀႚလအတၾင္း ဖိလစ္ပုိင္ႎုိင္ငံ စီဘူး႓မိႂႚမႀာကဵင္းပမဲ့ အာဆီယံ ထိပ္သီးေဆၾးေႎၾးပၾဲ ႒ကိႂတင္ ဴပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းေတၾအတၾက္ ဖိလစ္ပုိင္ႎုိင္ငံအေနနဲႛ အခက္အခဲ ႒ကီး႒ကီးမားမား ဳကံႂေတၾႚရရင္ ဴမန္မာစစ္အစုိးရမႀာ တာဝန္ရႀိတယ္လုိႛ ဖိလစ္ပုိင္အစုိးရအရာရႀိ တဦးက ေဴပာဳကားလုိက္ပၝတယ္။

အခုႎႀစ္ ဒီဇင္ဘာလအတၾင္း ဖိလစ္ပုိင္ႎုိင္ငံ စီဘူး႓မိႂႚမႀာကဵင္းပမဲ့ အာဆီယံအဖၾဲႚ ထိပ္သီးေဆၾးေႎၾးပၾဲကုိ ဴမန္မာႎုိင္ငံက အိမ္ရႀင္အဴဖစ္ လက္ခံကဵင္းပရမႀာ ဴဖစ္ေပမဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံအတၾင္း ဒီမုိကေရစီေရး ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲမႁေတၾ လုပ္ေဆာင္ဖိုႛ စစ္အစုိးရက ပဵက္ကၾက္ခဲ့တဲ့အေပၞ ႎုိင္ငံတကာက ဝုိင္းဝန္း ဖိအားေပးခဲ့တဲ့အတၾက္ ဴမန္မာႎုိင္ငံအစား ဖိလစ္ပုိင္ႎုိင္ငံက အာဆီယံအဖၾဲႚရဲ့ အလႀည့္ကဵ သဘာပတိတာဝန္ ယူခဲ့ရတယ္လုိႛ မေလးရႀား ႎုိင္ငံဆုိင္ရာ ဖိလစ္ပုိင္ သံအမတ္႒ကီး ဗစ္တိုရီႎို လက္ကာ႟ိုႚစ္က ေဴပာပၝတယ္။

အာဆီယံအဖၾဲႚရဲ့ အလႀည့္ကဵသဘာပတိအဴဖစ္ အခုလုိ တႎႀစ္ေစာ႓ပီး တာဝန္ယူလုိက္ရတဲ့ အတၾက္ ဖိလစ္ပုိင္ႎုိင္ငံအေနနဲႛ ႒ကိႂတင္ဴပင္ဆင္ခဵိန္ တႎႀစ္ေလဵာ့သၾားခဲ့ပၝတယ္။

ပုံမႀန္အတုိင္းဆုိရင္ေတာ့ ဖိလစ္ပုိင္ႎုိ္င္ငံဟာ အာဆီယံအဖၾဲႚရဲ့အလႀည့္ကဵသဘာပတိအဴဖစ္ လာမဲ့ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္မႀ တာဝန္ယူရမႀာဴဖစ္တယ္လုိႛ ဖိလစ္ပုိင္ ႎုိင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီးဌာနအတၾက္ ၁၂ ႒ကိမ္ေဴမာက္ အာဆီယံ ထိပ္သီးေဆၾးေႎၾးပၾဲ ကဵင္းပေရးကုိ ကူညီ လုပ္ကုိင္ေပးေနတဲ့ မစၤတာ လက္ကာ႟ိုႚစ္က ေဴပာပၝတယ္။

အခုကဵင္းပမဲ့ အာဆီယံ ထိပ္သီးေဆၾးေႎၾးပဲၾကုိ ဖိလစ္ပုိင္ႎုိင္ငံ၊ စီဘူး႓မိႂႚက ႎုိင္ငံတကာ အစည္းအေဝး ခန္းမေဆာင္မႀာ ကဵင္းပဖိုႛရည္႟ၾယ္ထားေပမဲ့ အဲဒီခန္းမေဆာင္အခဵိန္မီ မ႓ပီးရင္ မက္ကာတန္က႗န္းေပၞက ရႀန္ဂရီလာ ဟိုတယ္မႀာ ကဵင္းပႎုိင္ဖိုႛ ဖိလစ္ပုိင္ အာဏာပုိင္ေတၾက စီစဥ္ထားပၝတယ္။

ထိပ္သီးေဆၾးေႎၾးပဲၾအတၾက္ ႒ကိႂတင္ဴပင္ဆင္ခဵိန္ တႎႀစ္နည္းေပမဲ့ ဴပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းေတၾ အေတာ္ေလး ႓ပီးေဴမာက္ေန႓ပီဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ႓ပီးခဲ့တဲ့ အာဆီယံ ထိပ္သီးေဆၾးေႎၾးပၾဲ ၁၁ ႒ကိမ္လုံးမႀာ ဒီႎႀစ္ ထိပ္သီးေဆၾးေႎၾးပၾဲတခုသာ ႒ကိႂတင္ဴပင္ဆင္ခဵိန္ တႎႀစ္တည္း ရတာဴဖစ္ေဳကာင္း မစၤတာ ဗစ္ထရီႎို လက္ကာ႟ိုႚစ္က ေဴပာဆုိသၾားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔