စစ်အစိုးရ၏ အေူခခံဥပဒေကို ယုံုကည်မြ ေ႟ြးကောက်ပြဲဝင်ခြင့်ရမည်

2007-09-04
အီးမေးလ်
မှတ်ချက်ပေးပါ
Share
ပုံနှိပ်ပါ

NC_final_record_200px.jpg
ဖြဲႚစည်းအုပ်ခဵြပ်ပုံ အေူခခံဥပဒေ မူုကမ်းရေးဆြဲရေးအတြက် အသေးစိတ် အေူခခံမူမဵား မြတ်တမ်းစာအုပ်ကို စက်တင်ဘာ ၃ရက်နေႛက အမဵိြးသား ညီလာခံ ပိတ်ပြဲတြင် အမဵိြးသားညီလာခံ ကဵင်းပရေးကော်မရြင် ဥက္ကှိူံြင့် ယာယီဝန်ဋ္ဌကီးခဵြပ် ဒုတိယ ဗိုလ်ခဵြပ်ဋ္ဌကီး သိန်းစိန် လက်ခံနေပုံ ူဖစ်ပၝသည်။ (Photo: AFP) ပုံဋ္ဌကီးုကည့်လိုလ္တွင်။

အမဵိြးသား ဒီမိုကရေစီအဖြဲႚခဵြပ် NLDပၝတီအနေနဲႛ ေ႟ြးကောက်ပြဲဝင်ခဵင်တယ်ဆိုရင် ူမန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ ဖြဲႚစည်းပုံ အေူခခံဥပဒေကို ယုံကည်သက်ဝင်မြ ဝင်ခငြ့်ရမြာူဖစ်တယ်လိုႛ အမဵိြးသားညီလာခံတက်္ဘပီး ူပန်လာတဲ့ ညီလာခံကိုယ်စားလြယ်တဦးက RFAကို ေူပာပၝတယ်။

ခုလို NLD ေ႟ြးကောက်ပြဲဝင်ဖိုႛ အလားအလာကို ထုတ်ဖော်ေူပာခဲ့သူကတော့ NLDက ထုတ်ပယ်ခံထားရ္ဘပီး အမဵိြးသားညီလာခံ တက်ခဲ့တဲ့ မဂဿလာဒုံ မဲဆ္ဋိံနယ်အမြတ်(၁) လြတ်တော်ကိုယ်စားလြယ် ဦးုကည်ဝင်း ူဖစ်ပၝတယ်။ ဒီကိင်္စနဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး NLDကို မေးူမန်းရာမြာ အမဵိြးသားညီလာခံဆိုင်ရာ NLD ေူပာခငြ့်ရပုဂ္ဂိြလ် ဦးသိန်းႌြန်ႛကတော့ ခုလို ရြင်းူပပၝတယ်။

ဦးသိန်းႌြန်ႛ။ ။ အခုအဆင့်ဟာ ကဋ္ဋန်တော် နားလည်တာကတော့ တာဝန်အရြိဆုံး ပုဂ္ဂိြလ်တြေ ကိုယ်တိုင်က အခုမြ တာထြက်ပၝတယ်၊ ခရီးစပၝတယ်လိုႛ ေူပာတာရြိပၝသေးတယ်။ အဲဒီတော့ ခရီးရဲ့ အစမြာပင်လ္တွင် ုကံြတြေႚနေတဲ့ အေူခအနေတေနြဲႛ ရြေႚဆက်္ဘပီးတော့ အမဵားူပည်သူ လက်ခ္ဘံပီး တရားဝင်တဲ့ အေူခခံဥပဒေ ပေၞပေၝက်ဖိုႛဆိုတာ ရြေႚဆက်ဆောင်႟ြက်ရမဲ့ လုပ်ငန်းတြေ အမဵားဋ္ဌကီးကဵန်ပၝတယ်။

အဲဒီမြာ အရင်းခံနဲႛ အရေးအဋ္ဌကီးဆုံးကတော့ ဖြဲႚစည်းပုံ အေူခခံဥပဒေ ဆြဲရေးနဲႛ အမဵိြးသား ူပန်လည်သင့်ူမတ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်ဋ္ဌကီးကို အောင်ူမင်စြာ အကောင်အထည် ဖော်ဖိုႛပၝပဲ။ အဲဒီလို အကောင်အထည်ဖော်ဖိုႛ ဆိုတဲ့အခၝမြာ အမဵိြးသားဒီမိုကရေစီ အဖြဲႚခဵြပ်နဲႛ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တြေ ဆြေးေိံြးဖိုႛဆိုတာ မူဖစ်မနေ လိုပၝတယ်။

အဲဒီဆြေးေိံြးတဲ့အခၝမြာလည်း အဖြဲႚခဵြပ် လြတ်တော်ကိုယ်စားလြယ်တေကြ mandate (လုပ်ပိုင်ခြင့်) ပေးထားတဲ့ အဖြဲႚခဵြပ် အထြေထြေ အတြင်းရေးမြြး ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်ဟာ မလြဲမသြေ ပၝရပၝမယ်။ ဒီအခဵက်တေကြို အရင်ဆုံး ဆောင်႟ြက်္ဘပီးတော့မသြာ နောက်လာမဲ့ ေ႟ြးကောက်ပြဲတိုႛ နောက်လာမဲ့ အေူခအနေတိုႛကို စဉ်းစားုကဖိုႛပၝ။

အမဵိြးသားညီလာခံ ္ဘပီးဆုံးသြား္ဘပီူဖစ်ပေမဲ့ ညီလာခံက အတည်ူပထြားတဲ့ အေူခခံမူတေနြဲႛ ဖြဲႚစည်းပုံ အေူခခံဥပဒေ ရေးဆြဲရမြာူဖစ်ပေမဲ့ ဘယ်အခဵိန်မြာ ဖြဲႚစည်းပုံအေူခခံဥပဒေ အ္ဘပီးသတ် ရေးဆြဲရမယ်လိုႛ သတ်မြတ်ထားတာ မရြိေုကာင်း ညီလာခံကိုယ်စားလြယ် ဦးုကည်ဝင်းက ေူပာပၝတယ်။ လူထုဆ္ဋိံခံယူပြဲကိုလည်း ညီလာခံအ္ဘပီး တိံြစ်အုကာမြာ ကဵင်းပဖိုႛ ညီလာခံမြာ အဆိုတင်သြင်းခဲ့ပေမဲ့ အတည်ူပခြဵက်မရခဲ့ဘူးလိုႛပၝ ဦးုကည်ဝင်းက ေူပာပၝတယ်။

မဂဿလာဒုံမဲဆ္ဋိံနယ်အမြတ်(၁) လြတ်တော်ကိုယ်စားလြယ် ဦးုကည်ဝင်းအပၝအဝင် NLDက ထုတ်ပယ်ထားတဲ့ အမတ် ၆ ဦးဟာ အမဵိြးသားညီလာခံမြာ တပ်မတော်အခန်းက္ပ သမတ လုပ်ပိုင်ခငြ့်စတဲ့ အရေးပၝတဲ့ က္ပတေကြို အုကူံပခြဲ့သူတြေ ူဖစ်ပၝတယ်။

အနာဂတ် ူပည်သူႛလြတ်တော်မြာ ဖြဲႚစည်းပုံ အေူခခံဥပဒေပၝ အခဵက်တရပ်ရပ်ကို ူပင်ခဵင်ရင် လြတ်တော်ကိုယ်စားလြယ် စုစုပေၝင်းရဲ့ ၇၅ ရာိံြန်းကေဵာ် သဘောတူမရြမယ်ဆိုတဲ့ အခဵက်ကို ူမန်မာစစ်အစိုးရက လ္တေွာ့မပေးတဲ့အတြက် နောင် ၁ဝိံြစ်ုကာလည်း ူပင်ဖိုႛ မလြယ်တော့ဘူးလိုႛပၝ ဦးုကည်ဝင်းက ေူပာပၝတယ်။

တနလဿာနေႛ ညီလာခံပိတ်ပြဲမြာ ရန်ကုန်္ဘမိြႚက ိံိုင်ငူံခားသတင်းထောက်တေသြာမက အရြေႚတိုင်း၊ အနောက်တိုင်းသံတမန်တေကြိုပၝ မဖိတ်ုကားလိုႛ သံတမန်တြေ အံ့အားတသင့် ူဖစ်နေတယ်လိုႛ စုံစမ်းသိရပၝတယ်။

အမဵိြးသားညီလာခံအ္ဘပီး လုပ်ငန်းစဉ်တြေ ဖြဲႚစည်းပုံ အေူခခံဥပဒေပၝ တပ်မတော်က္ပ ိံိုင်ငံရေးက္ပစတဲ့ အေူခအနေတေနြဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး ညောငိံြစ်ပင် အမဵိြးသားညီလာခံက ရန်ကုန်ကို ူပန်ရောက်လာတဲ့ မဂဿလာဒုံ မဲဆ္ဋိံနယ်အမြတ်(၁) လြတ်တော်ကိုယ်စားလြယ် ဦးုကည်ဝင်းကို ဦးစိန်ကေဵာ်လိြင်က ဗန်ကောက် RFA႟ုံးခြဲကနေ ဆက်သြယ် မေးူမန်းထားပၝတယ်။

ကွန်မင့်များ (0)
Share
ဆိုက်တခုလုံးသို့