ငၝးလၿတ္ဆုေတာင္းသူမဵား ေ႟ၿတိဂံုဘုရားေပၞ တက္ခၾင့္မရ

2007-08-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

depeyin_alms_200px.jpg
ရန္ကုန္႓မိႂႚ ေ႟ၿဂံုတိုင္ရႀိ NLDဌာနခဵႂပ္ ႟ံုးေရႀႚတၾင္ ဆၾမ္းေလာင္းလႀႃေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ပံုပၝေသာအကႈဵ ဝတ္ဆင္ထားသူမဵားကို ဘုရားေပၞ တက္ခၾင့္မဴပႂဟု ဆိုပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ သံဃာအပၝး ႎႀစ္ရာဆၾမ္းေလာင္း႓ပီးတဲ့ေနာက္ ငၝးလၿတ္ဆုေတာင္းရာမႀာ အေႎႀာင့္အယႀက္ရႀိ႓ပီး ေ႟ၿတိဂံုဘုရားေပၞ တက္ခၾင့္မရဘူးလိုႛ NLD အမဵိႂးသမီးအဖၾဲႚက ဳသဂုတ္လ ၂၈ရက္ ဒီေနႛ ေဴပာပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ အေဖာ္အဴဖစ္ လိုက္ပၝသၾားတဲ့ အမဵိႂးသားႎႀစ္ဦး အဖမ္းခံခဲ့ရေဳကာင္း NLD က အတည္ဴပႂေဴပာဆုိပၝတယ္။

အမဵိႂးသမီးအဖၾဲႚေတၾဟာ NLD ႟ံုးခဵႂပ္ေရႀႚမႀာ အဂႆၝေနႛတိုင္း ဆၾမ္းေလာင္း႓ပီး ဘုရားေဴခရင္းမႀာ ငၝးလၿတ္ဆုေတာင္းတာ ဒီတပတ္ဆိုရင္ ဆယ္႒ကိမ္ရႀိသၾား႓ပီလိုႛ အမဵိႂးသမီး အဖၾဲႚဝင္ ေဒၞေအးေအးမာက ေဴပာပၝတယ္။ သူအပၝအဝင္ အမဵိႂးသမီး ဆယ္ဦးဟာ မဟာဝိဇယေစတီ ေအာက္နားမႀာရႀိတဲ့ ငၝးကန္ကို ငၝးလၿတ္ဖိုႛ ေရာက္သၾားတဲ့အခၝ ငၝးေယာက္ပဲ ဝင္ခၾင့္ရလိုက္တယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အကဵႈ ဝတ္ထားရင္ ဝင္ခၾင့္ကို မေပးေဳကာင္းနဲႛ ႎိုင္ငံေရး အေသၾးအေရာင္ပၝရင္ ဝင္ခၾင့္မေပးပၝဘူးလိုႛ ဆိုပၝတယ္။ ဘုရားေပၞလည္း တက္ခၾင့္မေပးေဳကာင္း ငၝးကန္ တံခၝးကိုလည္း ပိတ္ထားေဳကာင္း ေဴပာပၝတယ္။ ငၝးလၿတ္ဖိုႛ ငၝးကန္ရႀိတဲ့ေနရာလည္း ဝင္လိုႛမရ၊ ဘုရားေပၞလည္းတက္ခၾင့္မရပဲ အဴပင္မႀာကဵန္ခဲ့တဲ့ အမဵိႂးသမီးငၝးဦးဟာ ေ႟ၿတိဂံု ဘုရားဘက္ကို လႀည့္႓ပီး ဘုရားရႀိခိုးေနစဥ္ ဒိုင္နာ ကားသံုးစီး ေရာက္လာေဳကာင္း ေရႀႚကားမႀာ အမဵိႂးသမီး ဆယ္ဦးေလာက္နဲႛ ေနာက္ကားေတၾမႀာ အမဵိႂးသား ၁၀ဦးစီေလာက္ပၝလာ႓ပီး ကားေပၞပၝလာသူတဦးရဲ့ အဆုိအရ ေနႛတၾက္ရလိုႛ လိုက္လာတာဴဖစ္တယ္လိုႛသိရပၝတယ္။

ဘုရားေဂၝပကလူ႒ကီးကလည္း ငၝးလၿတ္ခၾင့္မေပးႎိုင္ဘူးလိုႛ ေဴပာပၝတယ္။ သူတိုႛက မဴပန္ပဲေနတဲ့အခၝ ဘုရားလူ႒ကီး ေနာက္တေခၝက္ေရာက္လာ႓ပီး ေမတၨာရပ္ခံတဲ့အတၾက္ သူတိုႛဆယ္ဦးစလံုး ဴပန္လာခဲ့ရတယ္လိုႛ ေဒၞေအးေအးမာက RFAကုိ ေဴပာပၝတယ္။

မနက္ပိုင္း ဆၾမ္းေလာင္းခဵိန္မႀာ ႟ံုးခပ္လႀမ္းလႀမ္းမႀာ အမဵိႂးသမီးေတၾထိုင္ေနတဲ့ ဒိုင္နာကားေတၾ ရပ္ထား႓ပီး ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေတၾနဲႛလည္း ေစာင့္ဳကည့္ေနတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ ငၝးစာေက႗းဖိုႛ ဘုရားဘက္ သၾားရာေနာက္လိုက္႓ပီး ဓာတ္ပံု႟ိုက္တယ္လိုႛလည္း ေဴပာပၝတယ္။ ခၝတိုင္း အဂႆၝေနႛ ဆၾမ္းေလာင္းတဲ့အခၝ ဒီလို ဒိုင္နာကားေတၾ ရပ္ထားတာ မရႀိဘူးလိုႛလည္း ေဴပာသၾားပၝတယ္။

NLD အမဵိႂးသမီးအဖၾဲႚေတၾရဲ့ အေဖာ္အဴဖစ္ လိုက္ပၝသၾားတဲ့ အမဵိႂးသားႎႀစ္ဦးဴဖစ္သူ ကိုေအာင္ထူးနဲႛ ဦးဝင္းလိႁင္တိုႛကုိ အာဏာပုိင္ေတၾက ဖမ္းဆီး႓ပီး ကဵိႂကၠဆံကို ေခၞသၾားတယ္လိုႛ စံုစမ္းသိရႀိရေဳကာင္း NLD ေဴပာခၾင့္ရ ဦးဥာဏ္ဝင္းက RFA ကုိ ေဴပာပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔