ကုလ လူႚအခၾင့္အေရး အထူးကုိယ္စားလႀယ္ ပင္ညဲရုိး ဴမန္မာႎုိင္ငံေရာက္ရႀိ

2007-11-11
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

pinheiro_arrive1_200px.jpg
ကုလသမဂၢ လူႚအခၾင့္အေရး အထူးကုိယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ေပၞလုိဆာဂဵီယုိ ပင္ညဲရုိးဟာ စက္တင္ဘာအတၾင္းက ဆႎၬဴပသူေတၾအေပၞ စစ္အစုိးရ အာဏာပုိင္ေတၾက အဳကမ္းဖက္ ႓ဖိႂခၾင္းခဲ့တာေတၾနဲႚ ပတ္သက္႓ပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးဘုိႚ ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ ေရာက္ရႀိေနတာဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ ပံုမႀာ ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္ သတင္းေထာက္မဵားကုိ ေဴပာဳကားေနပံုဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

ကုလသမဂၢ လူႚအခၾင့္အေရး အထူးကုိယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ေပၞလုိဆာဂဵီယုိ ပင္ညဲရုိးဟာ ဒီကေနႚ တနဂႆေႎၾေနႚမႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ ေရာက္ရႀိသၾား႓ပီ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

မစၤတာ ပင္ညဲရုိးဟာ စက္တင္ဘာအတၾင္းက ဆႎၬဴပသူေတၾအေပၞ စစ္အစုိးရ အာဏာပုိင္ေတၾက အဳကမ္းဖက္႓ဖိႂခၾင္းခဲ့တာေတၾနဲႚ ပတ္သက္႓ပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးဘုိႚ ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ ေရာက္ရႀိေနတာဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

မစၤတာပင္ညဲရုိးဟာ ၅ ရက္ဳကာသူႚရဲႚ ဴမန္မာႎုိင္ငံခရီးစဥ္အတၾင္း သၾားေရာက္႓ပီး အကဵဥ္းေထာင္ေတၾနဲႚ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းေတၾစာရင္းကုိ ဴပႂစုတင္ဴပထား႓ပီး ဴဖစ္ေပမယ့္ အေသးစိတ္အခဵက္အလက္ေတၾကုိေတာ့ ထုတ္ဴပန္ထားတာ မရႀိေသးဘူးလုိႚ ကုလသမဂၢ အရာရႀိေတၾက ေဴပာပၝတယ္၊၊ ေလ့လာသူတဦးရဲႚ ေဴပာဴပခဵက္အရ မစၤတာပင္ညဲရုိးဟာ ပထမဆံုးအေနနဲႚ ပဲခူး႓မိႂႚက အဳကမ္းဖက္႓ဖိႂခၾင္းခံခဲ့ရတဲ့ ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းတေကဵာင္းကုိ သၾားေရာက္္ဘိုႚ ရႀိတယ္လုိႚ ဆုိပၝတယ္၊၊

မစၤတာပင္ညဲရုိးဟာ ရန္ကုန္႓မိႂႚကုိ ေရာက္ေရာက္ခဵင္းမႀာ သတင္းေထာက္ေတၾကုိ တစံုတရာ ဘာမႀ ထုတ္ေဖာ္မေဴပာဆိုခဲ့ပၝဘူး၊၊ သူႚအေနနဲႚ သၾားေရာက္ဘုိႚ အဆုိဴပႂထားတဲ့ ခရီးစဥ္နဲႚပတ္သက္လုိႚ အေသးစိတ္ကုိ စီစဥ္ေရးဆၾဲေနတုန္းဴဖစ္တယ္လုိႛ ကုလသမဂၢ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္က ေဴပာပၝတယ္၊၊ အာဏာပုိင္ေတၾဘက္က အဴပည့္အဝ ပူးေပၝင္းေဆာင္ရၾက္မႁ မရႀိဘူးဆုိရင္ ခရီးစဥ္ကုိ အဆံုးသတ္႓ပီး ဴမန္မာဴပည္က ခဵက္ခဵင္းထၾက္ခၾာမႀာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ ႓ပီးခဲ့တဲ့သီတင္းပတ္က ေဴပာထားပၝတယ္၊၊

မစၤတာ ပင္ညဲရုိးဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံ ခရီးစဥ္နဲႚပတ္သက္႓ပီး ေတၾႚရႀိခဵက္ အစီရင္ခံစာကုိ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ ကေန ၁၄ ရက္အထိ ကဵင္းပမယ့္ ကုလသမဂၢ လူႚအခၾင့္အေရး ေကာင္စီအစည္းအေဝးမႀာ တင္ဴပသၾားဘုိႚရႀိပၝတယ္၊၊ ဴမန္မာႎုိင္ငံခရီးကအဴပန္ ႎုိဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေနႚ ထုိင္းႎုိင္ငံဘန္ေကာက္႓မိႂႚအေရာက္မႀာ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲတခု ဴပႂလုပ္သၾားဖၾယ္ရႀိတယ္လုိႚ သတင္းေထာက္ေတၾက ဆုိပၝတယ္၊၊

မစၤတာပင္ညဲရုိးဟာ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ရဲႚ အထူးကုိယ္စားလႀယ္ မစၤတာ အီဗရာဟင္ ဂမ္ဘာရီရဲႚ ခရီးစဥ္အ႓ပီး ရက္ပိုင္း အတၾင္း အခုလုိဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ ေရာက္ရႀိသၾားတာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

မစၤတာပင္ညဲရုိးဟာ သူစီစဥ္ထားတဲ့အတုိင္း ေတၾႚဆံုလုိသူေတၾကို လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ သၾားေရာက္ေတၾႚ ဆံုဘုိႚဆႎၬရႀိေပမယ့္ အာဏာပုိင္ေတၾဘက္ကအဴပည့္အဝ လုိက္ေလဵာ လိမ့္မယ္ မထင္ဘူးလုိႚ ေလ့လာသူေတၾက ေဴပာဆုိထားပၝတယ္၊၊

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔