အေဴခခံဥပေဒေရးဆၾဲေရးဆိုင္ရာ ဴပႍနာမဵား ေဆၾးေႎၾးတင္ဴပခဵက္

2006-10-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

လက္ရႀိ ကဵင္းပေနတဲ့ အမဵိႂးသားညီလာခံမႀာ ေဆၾးေႎၾးေနတဲ့ အေဳကာင္းအရာေတၾဟာ ဖၾဲႚစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပုံ အေဴခခံဥပေဒေရးဆၾဲရာမႀာ နအဖစစ္ေခၝင္းေဆာင္ေတၾ ခဵမႀတ္ထားတဲ့ အေဴခခံမူ ၁၀၄ ခဵက္ကုိ မၾမ္းမံ႓ပီး ေဆၾးေႎၾးေနတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ၁၉၉၃ ခု စင္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ထုတ္ ဴမန္မာ့အလင္းသတင္းစာမႀာ အေဴခခံမူ ၁၀၄ခဵက္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ညီလာခံကဵင္းပေရး ေကာ္မီတီ လုပ္ငန္းေကာ္မီတီ ဥကၠႉ ဦးေအာင္တုိးရဲ့ ရႀင္းလင္းခဵက္ေတၾ ေဖာ္ဴပခဲ့ပၝတယ္။၊

NLDအပၝအဝင္ တုိင္းရင္းသားေတၾဘက္က အေဴခခံမူ ၁၀၄ခဵက္ကုိ ဴပင္ဆင္ေပးဖိုႛ ေတာင္းဆုိေပမဲ့ စစ္အစိုးရက မလုိက္ေလဵာခဲ့ပၝဘူး၊ ဒၝေဳကာင့္ ဖၾဲႚစည္းပုံ အေဴခခံဥပေဒကုိ ဘာေဳကာင့္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ဦးေဆာင္ေရးဆၾဲဖိုႛ ႒ကိႂးစားေနရသလဲ၊ NLDကို ဘာေဳကာင့္ ဖၾဲႚစည္းပုံ ေရးဆၾဲခၾင့္မေပးခဲ့သလဲ၊ အေဴခခံမူ ၁၀၄ခဵက္က အနာဂတ္ဖၾဲႚစည္းပုံကုိ ဘယ္လုိ ခဵႂပ္ေႎႀာင္ထားသလဲ ဆုိတာေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ထုိင္းႎုိင္ငံ ဗန္ေကာက္႓မိႂႚ RFA႟ုံးခၾဲက ဦးစိန္ေကဵာ္လိႁင္ကုိ ဝၝရႀင္တန္ ႟ံုးခဵႂပ္မႀ ဦးတင္ေအာင္ခုိင္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ပခုကၠႃ႓မိႂႚက ႎိုင္ငံေရးေလ့လာသူ ဦးမင္းေဆၾ၊ NLDေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဦးဟံသာဴမင့္တိုႛရဲ့ ႟ႁဴမင္သံုးသပ္ခဵက္မဵားကိုပၝ ကိုးကားထည့္သၾင္း႓ပီး ေဆၾးေႎၾးတင္ဴပထားတာကို နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔