ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ခဵန္ဒရာဘိုႛစ္ဆု ခဵီးဴမၟင့္ရန္ ေ႟ၾးခဵယ္ဆံုးဴဖတ္

2006-12-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
NLD_18_annv_200px.jpg
အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ (NLD) တည္ေထာင္သည့္ ၁၈ႎႀစ္ေဴမာက္ အခမ္းအနားကို စက္တင္ဘာ ၂၇ရက္ေနႛက ကဵင္းပစဥ္ ဒီမိုကေရစီ ေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ဓာတ္ပံုမဵားကို ကိုင္ေဆာင္တက္ေရာက္ေနသူမဵား။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

လာမဲ့ ၂၀၀၇ ႎႀစ္သစ္မႀာ အိႎၬိယႎိုင္ငံရဲ့ ပထမဦးဆုံးအ႒ကိမ္ ေပးအပ္မဲ့ ဆူဘတ္ ခဵန္ဒရာ ဘိုႛစ္ဆုကို ဴမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ခဵီးဴမၟင့္ဖိုႛ အိႎၬိယႎိုင္ငံ ကာလကတၨား အေဴခစိုက္ ဆူဘတ္ ခဵန္ဒရာ ဘိုႛစ္ေဖာင္ေဒးရႀင္းအဖၾဲႚက ဒီဇင္ဘာ ၂၆ရက္၊ ႓ပီးခဲ့တဲ့ အဂႆၝေနႛကပဲ ဆုံးဴဖတ္လိုက္ပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ ဒီမိုကေရစီေရးလႁပ္ရႀားမႁေတၾနဲႛ စစ္အာဏာရႀင္စနစ္ လက္ေအာက္က ဴမန္မာဴပည္သူေတၾ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ ကိုယ္ကဵႂိးစၾန္ႛ အနစ္နာခံ ေဆာင္႟ၾက္မႁေတၾကို ဂုဏ္ဴပႂတဲ့အေနနဲႛ အိႎၬိယႎိုင္ငံရဲ့ လၾတ္လပ္ေရးေခၝင္းေဆာင္ ဆူဘတ္ ခဵန္ဒရာ ဘိုႛစ္ဆုကို ေပးရတာ ဴဖစ္ရပၝတယ္လိုႛလည္း အဲဒီ ေဖာင္ေဒးရႀင္းအဖၾဲႚရဲ့အတၾင္းေရးမႀႃး ေဒဗ ရာဂဵမ္က RFAကို ေဴပာဴပပၝတယ္။

အိႎၬိယနဲႛ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾဟာ ႎႀစ္ကာလရႀည္ဳကာစၾာ ေကာင္းမၾန္တဲ့ ဆက္ဆံမႁေတၾ ရႀိခဲ့ပၝတယ္။ အထူးသဴဖင့္ အိႎၬိယႎိုင္ငံ ႓ဗိတိသ႖ ကိုလိုနီလက္ေအာက္က လၾတ္ေဴမာက္ေရး ႒ကိႂးပမ္းစဥ္ကာလမႀာ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾရဲ့ အားေပးကူညီမႁေတၾ ရႀိခဲ့တာကလည္း ဒီမိုကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ဒီဆုေပးအပ္ဖိုႛအတၾက္ ဆုံးဴဖတ္ခဵက္တခု ဴဖစ္ေစခဲ့ပၝတယ္လိုႛ မစၤတာရာဂဵမ္က ေဴပာပၝတယ္။ အိႎၬိယႎိုင္ငံက ဴမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ႎိုင္ငံရဲ့ အဴမင့္ဆုံးဆုဴဖစ္တဲ့ ဂဵဝၝဟာလာ ေန႟ူးဆုကိုလည္း ၁၉၉၃ ခုႎႀစ္က ခဵီးဴမၟင့္ခဲ့ပၝေသးတယ္။ ဴမန္မာႎိုင္ငံသားတေယာက္အေနနဲႛ အဲဒီ ဂဵာဝၝဟာလာ ေန႟ူးဆုကို ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အေနနဲႛ ဒုတိယေဴမာက္ရခဲ့တာဴဖစ္႓ပီးေတာ့ ၁၉၆၇ ခုႎႀစ္က ပထမဦးဆုံးအဴဖစ္ ဒီဆုကုိ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ ဦးသန္ႛကို ခဵီးဴမၟင့္ခဲ့ပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို အခုခဵီးဴမၟင့့္တဲ့ ဆူဘတ ္ခဵန္ဒရာ ဘိုႛစ္ဆုကို လာမဲ့ ဇန္နဝၝရီလ ၂၃ ရက္ေနႛ ဆူဘတ္ ခဵန္ဒရာ ဘိုႛစ္ရဲ့ ၁၁၀ ႎႀစ္ေဴမာက္ ေမၾးေနႛမႀာ အေရႀႚဘဂႆလားဴပည္နယ္ ကာလကတၨား႓မိႂႚမႀာ ခဵီးဴမၟင့္မႀာဴဖစ္႓ပီး ဒီဆုနဲႛပတ္သက္လိုႛ ဆူဘတ္ ခဵန္ဒရာ ဘိုႛစ္ေဖာင္ေဒးရႀင္းအဖၾဲႚက ရန္ကုန္႓မိႂႚ အမဵႂိးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ထံ အသိေပး အေဳကာင္းဳကားထားတယ္လိုႛလည္း သိရပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ဒီဆုခဵီးဴမၟင့္တာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အိႎၬိယႎုိင္ငံအေဴခစိုက္ RFA သတင္းေထာက္ ကုိညိႂက အေသးစိတ္ အစီရင္ခံထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔