အာရႀႎႀင့္ ပစိဖိတ္ေဒသမႀာ စိတ္႔ကေဆးသံုးစၾဲမႁ ကဵယ္ဴပန္ႚလဵက္ရႀိဆဲ

2007-08-07
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

stimulant_200px.jpg
ဖမ္းဆီးမိထားေသာ စိတ္႔ကေဆးထုပ္မဵားႎႀင့္ မူးယစ္ေဆး ထုတ္လုပ္ေသာ ကိရိယာမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

မက္သမ္ ဖက္တမင္း (Methamphetamine)လုိႛ ေခၞတဲ့ စိတ္႔ကေဆး နဲႛ ပတ္သက္တဲ့ အစီရင္ခံစာ တေစာင္ကုိ UNODC လုိႛေခၞတဲ့ ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆးဝၝး နဲႛ ရာဇဝတ္မႁ တုိက္ဖဵက္ေရး႟ုံးက ဳသဂုတ္လ ၇ရက္ ဒီကေနႛ ထုတ္ဴပန္လုိက္ပၝတယ္၊

UNODC အာရႀနဲႛ ပစိဖိတ္ ေဒသဆုိင္ရာ႟ုံးက ထုတ္ဴပန္တဲ့ ဒီအစီရင္ခံစာမႀာ ေဒသအတၾင္း မက္သမ္ ဖက္တမင္း (Methamphetamine) စိတ္႔ကေဆး ထုတ္လုပ္မႁ၊ ဴဖန္ႛခဵိမႁ၊ သုံးစၾဲမႁေတၾနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ၂၀၀၆ခုႎႀစ္အတၾင္း ေတၾႚရႀိမႁေတၾအေပၞ အေဴခခံ႓ပီး ေဖာ္ဴပထားရာမႀာ စိတ္႔ကေဆး သုံးစၾဲမႁဟာ ကဵယ္ကဵယ္ဴပန္ႛဴပန္ႛ၊ ဆက္လက္တည္ရႀိဴမဲ တည္ရႀိေနတယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္၊

ဒီအစီရင္ခံစာအရ ၂၀၀၆ခုႎႀစ္အတၾင္း စိတ္႔ကေဆးဴပားေပၝင္း သန္း၄၀ ဖမ္းဆီးရ မိခဲ့႓ပီး စိတ္႔ကေဆး ပုံေဆာင္ခဲ (Crystal Methamphetamine) ကေတာ့ ၈.၄ တန္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့တယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။ အဲ့ဒီအနက္ စိတ္႔ကေဆးဴပားေပၝင္း ၁၉.၁ သန္းကုိ ဴမန္မာႎုိင္္ငံမႀာ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့တာပၝ၊ ၂၀၀၅ ခုႎႀစ္ကေတာ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ စိတ္႔ကေဆးဴပား ၃.၆ သန္းသာ ဖမ္းမိခဲ့ပၝတယ္၊

မူးယစ္ေဆးဝၝးသုံးစၾဲသူမဵားဳကား ဘိန္းနဲႛ ဘိန္းဴဖႃ သုံးစၾဲမႁ ကဵဆင္းသၾား႓ပီး၊ စိတ္႔ကေဆး သုံးစၾဲမႁ တုိးတက္လာတယ္လုိႛလည္း သိရႀိရပၝတယ္။ စိတ္႔ကေဆး ပုံေဆာင္ခဲ (Crystal Methamphetamine) သုံးစၾဲမႁဟာလည္း အရင္ႎႀစ္ကထက္ ပုိမုိ ကဵယ္ဴပန္ႛလာတယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာေတာ့ စိတ္႔ကေဆး သုံးစၾဲသူမဵားလာေပမဲ့ ဘိန္းဴဖႃ အေဳကာထဲ ထုိးသၾင္းမႁဟာ အမဵားဆုံး မူးယစ္ေဆးဝၝးသုံးစၾဲမႁ ဴဖစ္႓ပီး၊ နံပတ္ တစ္အဆင့္မႀာ ရႀိကာ၊ ဘိန္း႟ႀႃမႁ ကေတာ့ ဒုတိယ အမဵားဆုံး ဴဖစ္႓ပီး နံပတ္ ၂ အဆင့္မႀာရႀိပၝတယ္၊ စိတ္႔ကေဆး သုံးစၾဲမႁကေတာ့ တတိယ အဆင့္မႀာ ရႀိပၝတယ္။

အစုိးရ ထုတ္ဴပန္တဲ့ စာရင္းဇယား အရ ဴမန္မာ၊ႎုိင္ငံမႀာ IDU ေခၞ မူးယစ္ေဆး အေဳကာထဲ ထုိးသၾင္းသူ အေရအတၾက္ တေသာင္းမႀ တေသာင္းေလးေထာင္အထိ ရႀိ႓ပီး အဲဒီအနက္ ၄၃.၂ ရာခုိင္ႎႁံး မႀာ HIV ပုိး ေတၾႚ႟ႀိရတယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္။ မူးယစ္ေဆးဝၝးသုံးစၾဲမႁနဲႛ စပ္လဵဥ္း႓ပီး ေဆးဝၝးကုသမႁ ခံယူသူမဵားကုိ ေလ့လာခဵက္အရ၊ ပဵမ္းမ႖ဴခင္းအားဴဖင့္ အမဵားစုုဟာ အသက္ ၂၀ အ႟ၾယ္ေတၾ ဴဖစ္တယ္လုိႛ သိရႀိရပၝတယ္။

၂၀၀၆ ခုႎႀစ္ အတၾင္း စိတ္႔ကေဆး ထုတ္လုပ္တဲ့ အလုပ္႟ုံ ၆၄ ခု ေဒသတၾင္း ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ ရာမႀာ မေလးရႀားနဲႛ အင္ဒုိနီးရႀားႎုိင္ငံ ေတၾမႀာေတာ့ အ႒ကီးစားအလုပ္႟ုံေတၾ ပၝဝင္ပၝတယ္။ ဴမန္မာႎုိင္ငံကေတာ့ ေ႟ၿႚေဴပာင္းလၾယ္တဲ့ ဓာတ္ခၾဲခန္း အလုပ္႟ုံ ၈ ခု ဖမ္းဆီးရမိ ခဲ့တယ္လုိႛ UNODC ေဒသဆုိင္ရာ စီမံကိန္း ညၟိႎႁိင္းေရးမႀႃး မစၤတာ ဂဵဲရမီ ဒတ္ဂလပ္စ္က RFA ကုိ ေဴပာဆုိပၝတယ္။

ဒီအစီရင္ခံစာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး RFA ဝၝရႀင္တန္ ႟ံုးခဵႂပ္မႀ ဦးကုိကုိေအာင္က မစၤတာ ဂဵဲရမီ ဒတ္ဂလပ္စ္ကုိ ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္း ထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔