ကုလသမဂၢပညာရႀင္မဵားက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ဴပန္လၿတ္ေပးေရးေတာင္းဆို

2007-05-10
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

pinheiro_200px.jpg
ဴမန္မာႎိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလႀယ္ ပၝေမာကၡ ေဒၝက္တာ ပင္နဲ႟ိုး။ (Photo: AFP)

ေမလ ၂၇ ရက္ေနႛမႀာ ေနအိမ္ အကဵယ္ခဵႂပ္သက္တမ္းကုန္ဆံုးမဲ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ခ႗င္းခဵက္မရႀိ ဴပန္လၿတ္ေပးဖုိႛ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ လူႛအခၾင့္အေရး က႗မ္းကဵင္သူမဵား ၁၄ ဦးက ေမလ ၁၀ရက္ ဒီကေနႛမႀာ ေတာင္းဆိုလိုက္ပၝတယ္။

ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရး စံုစမ္းေရးမႀႃးေတၾပၝဝင္တဲ့ ဒီပူးတၾဲေဳကညာခဵက္မႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ဴပန္လၿတ္ေပးဖိုႛ အပၝအဝင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ အကဵဥ္းကဵေနတဲ့ တဴခားႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾကိုပၝ ဴပန္လၿတ္ေပးဖိုႛ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ကမၲာတလၿားက လူႛအခၾင့္အေရး ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္သူမဵားထဲက အထင္ရႀားဆံုး ေခၝင္းေဆာင္တဦးဴဖစ္တဲ့ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ႎိုဘယ္လ္ဆုရႀင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲ့ အဓိက ႎိုင္ငံေရးနဲႛ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ ေခၝင္းေဆာင္ ဴဖစ္တဲ့အေဳကာင္း၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ခ႗င္းခဵက္မရႀိ ဴပန္လၿတ္ေပးဖိုႛ ေတာင္းဆိုေဳကာင္း ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဟာ ၂၀၀၃ ခုႎႀစ္ ေမလ ၃၀ ရက္ေနႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံ အထက္ပိုငး္ ဒီပဲယင္း႟ၾာမႀာ တိုက္ခိုက္ခံရ႓ပီးကတည္းက အကဵဥ္းကဵေနခဲ့တာဴဖစ္႓ပီး စုစုေပၝင္း ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္သက္တမ္း ၁၀ ႎႀစ္ေကဵာ္ ကဵခံေနရသူ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ေမလ ၁၀ရက္ ဒီကေနႛမႀာ ထုတ္ဴပန္တဲ့ ပူးတၾဲေဳကညာခဵက္ကို လက္မႀတ္ ေရးထိုးတဲ့ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ လူႛအခၾင့္အေရး က႗မ္းကဵင္သူ ၁၄ ဦးမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံဆိုင္ရာ လူႛအခၾင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလႀယ္ ပၝေမာကၡ ေဒၝက္တာ ပင္နဲ႟ိုးလည္း ပၝဝင္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔