ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို ဴပင္းထန္စၾာ အေရးယူရန္ ကုလသမဂၢအား ေတာင္းဆို

2007-08-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

gambari_11-06_150px.jpg
အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္၏ အထုူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီ (ပံု)သည္ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ေနာက္တ႒ကိမ္ ခရီးထၾက္ဖိုႛရႀိေသာ္လည္း ေနႛရက္ အတိအကဵ မသိေသးေဳကာင္း ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္႟ံုးမႀ RFAကို ေဴပာဳကားပၝသည္။ (Photo: AFP)

ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ဆႎၬဴပသူေတၾကို အဳကမ္းဖက္ ဖမ္းဆီးႎႀိမ္နင္းေနတဲ့အေပၞ ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီနဲႛ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္တိုႛဆီက ဴပင္းထန္တဲ့ အေရးယူေဆာင္႟ၾက္ခဵက္မဵိႂး ဴပႂလုပ္ဖိုႛ တိုက္တၾန္းခဵက္ေတၾ ရႀိလာေနပၝတယ္။ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံက ႓ငိမ္းခဵမ္းတဲ့ ဆႎၬဴပေတာင္းဆိုမႁေတၾကို အာဏာပိုင္ေတၾက အဳကမ္းဖက္ ႎႀိမ္နင္းခဲ့တဲ့အတၾက္ ကမႝာ့ႎိုင္ငံအသီးသီးနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရးအဖၾဲႚေတၾက အမဵိႂးမဵိႂး အဴပစ္တင္ေဝဖန္ခဲ့ပၝတယ္။ တခဵိန္တည္းမႀာလည္း ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္နဲႛ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီက ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တၾယ္ေပးဖိုႛ ေတာင္းဆိုတာေတၾလည္း ပို႓ပီးမဵားလာပၝတယ္။

ထိုင္းႎိုင္ငံအေဴခစိုက္ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားမဵား ကူညီေစာင့္ေရႀာက္ေရးအသင္းရဲ့ အစီရင္ခံစာအရ ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾအပၝအဝင္ ေလာေလာဆယ္ စစ္အစိုးရက ဖမ္းဆီးထားတဲ့သူ အနည္းဆံုး လူ ၁၀၀ ရႀိသၾား႓ပီဴဖစ္႓ပီး အာဏာပိုင္ေတၾရဲ့ ညဥ္းပန္းႎႀိပ္စက္တာကို ခံေနရတယ္လိုႛ အတၾင္းေရးမႀႃး ကိုတိတ္ႎိုင္က အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု နယူးေယာက္႓မိႂႚမႀာ ထုတ္ေဝတဲ့ နယူးေယာက္ ဆန္း သတင္းစာကို ေဴပာလိုက္ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံအေဴခအေနေတၾဟာ လားရာမေကာင္းတဲ့အတၾက္ ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီက ဳကားဝင္သင့္႓ပီလိုႛ လူႛအခၾင့္အေရး ေစာင့္ဳကည့္ေနတဲ့ အဖၾဲႚအစည္းေတၾကလည္း ေတာင္းဆိုေနပၝတယ္။ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံအေရး ဴပန္တင္ေဴဖရႀင္းဖိုႛ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ရဲ့ ေတာင္းဆိုမႁ လုိေနတယ္လိုႛ အမည္မေဖာ္လိုတဲ့ အေနာက္တိုင္းသံတမန္တဦးက နယူးေယာက္ ဆန္းသတင္းကို ေဴပာခဲ့ပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းက ဆၾစ္ဇာလန္ႎိုင္ငံ ဂဵီနီဗာ႓မိႂႚအေဴခစိုက္ ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္း႒ကီး မီးစ္ လူဝီ အာဘားက ဴမန္မာအာဏာပိုင္ေတၾအေနနဲႛ ဆႎၬဴပသူေတၾနဲႛ ေတၾႚဆံုညၟိႎႁိင္း႓ပီး ေဴဖရႀင္းဖိုႛ ေတာင္းဆိုလိုက္ပၝတယ္။

ဝၝရႀင္တန္ဒီစီအေဴခစိုက္ ဴမန္မာ့အေရးလႁပ္ရႀားမႁအဖၾဲႚ US Campaign for Burmaက ကိုေအာင္ဒင္ကေတာ့ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ ဘန္ကီမၾန္းအေနနဲႛ လက္ရႀိအခဵိန္ဟာ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီမႀာ ဴမန္မာ့အေရးကို အေရးယူဖိုႛ ကိုယ္တိုင္ေတာင္းဆိုဖိုႛ အခဵိန္ကဵေန႓ပီလိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံအေဴခအေနကို ကုလသမဂၢရဲ့ ကိုင္တၾယ္မႁဟာ ေလးနက္မႁမရႀိဘူးလိုႛ ေဝဖန္ေနတာေတၾနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ကုလသမဂၢ ႟ံုးခဵႂပ္မႀာရႀိတဲ့ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီရဲ့ ႟ံုးက တုန္ႛဴပန္ေဴပာဆိုဖိုႛ RFAကို ေဴပာေပမဲ့ အခုထက္ထိေတာ့ ဆက္သၾယ္လိုႛ မရေသးပၝဘူး။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔