ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ စစ္မႀန္ေသာ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးေရးလုပ္ဖိုႛ အေမရိကန္အစိုးရ ေတာင္းဆို

2006-06-20
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
white_house_200px.jpg
အေမရိကန္ႎိုင္ငံ သမတ ႟ံုးစိုက္ရာ အိမ္ဴဖႃေတာ္သည္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ေမၾးေနႛတၾင္ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားမဵားကို လၿတ္ေပး႓ပီး၊ စစ္မႀန္ေသာ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးေရး လုပ္ေဆာင္ဖိုႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို ေတာင္းဆိုလိုက္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

ဇၾန္လ ၁၉ရက္၊ တနလႆာေနႛက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ အသက္ ၆၁ ႎႀစ္ဴပည့္ေမၾးေနႛမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ လၿတ္ေပးဖိုႛ နအဖ စစ္အစုိးရကုိ အေမရိကန္ အစုိးရကေန ေတာင္းဆုိခဲ့သလုိ ဴမန္မာ့အေရး ဝုိင္းဝန္း ေဆာင္႟ၾက္ဳကဖုိႛကုိလည္း ႎုိင္ငံတကာကုိ ေမတၨာရပ္ခံခဲ့ပၝတယ္။

ဴမန္မာဒီမုိကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ လၿတ္ေပး႓ပီးေတာ့ နအဖစစ္အစုိးရရဲ့ တရားမ႖တမႁမရႀိတဲ့ လုပ္ရပ္ေတၾကုိ ဴပႂဴပင္ဖိုႛနဲႛ အမဵိႂးသား ဴပန္လည္ သင့္ဴမတ္ေရးကုိ လုပ္ေဆာင္ဖုိႛ နအဖ စစ္အစုိးရကုိ အေမရိကန္အစုိးရက ေတာင္းဆုိေဳကာင္း အေမရိကန္ အစုိးရတာဝန္ရႀိသူေတၾက ေဴပာဆုိလုိက္ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ဖမ္းဆီးထားတဲ့ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾ အားလုံးကုိဴပန္လၿတ္ေပး႓ပီး အမဵိႂးသား ဴပန္လည္ သင့္ဴမတ္ေရးအတၾက္ စစ္မႀန္တဲ့ ေတၾႚဆုံေဆၾးေႎၾးေရးကုိ လုပ္ေဆာင္ဖုိႛ အေမရိကန္အစုိးရက ေတာင္းဆုိေဳကာင္းကုိ အစုိးရရဲ့ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာန ေဴပာေရးဆုိခၾင့္ရႀိသူ ေရႀာင္ မက္ေကာမက္ ကေဴပာဆုိလုိက္ပၝတယ္။

ဒၝအဴပင္ အေမရိကန္သမတ အိမ္ဴဖႃေတာ္ ေဴပာေရးဆုိခၾင့္ရႀိသူကလည္း ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ ရဲစၾမ္းသတၨိနဲႛ စၾန္ႛလၿတ္ အနစ္နာခံမႁဟာ တကမၲာလုံးက လၾတ္ေဴမာက္ေရးနဲႛ တရားမ႖တေရးတၾက္ တုိက္ပဲၾဝင္ေနသူအားလုံးအတၾက္ အားအင္တခုဴဖစ္ေဳကာင္း၊ စံနမူနာတခုဴဖစ္ေဳကာင္း သမတအိမ္ဴဖႃေတာ္ ေဴပာေရးဆုိခၾင့္ရႀိသူ မစၤတာ တုိနီ စႎုိး ကေဴပာဆုိပၝတယ္။ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾရဲ့ လုိအားခဵက္ေတၾကုိ ေဆာင္႟ၾက္ဖိုႛနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ အားလုံးပၝဝင္ႎုိင္႓ပီးေတာ့ စစ္မႀန္တဲ့ ေတၾႛဆုံေဆၾးေႎၾးေရး ဴဖစ္ေပၞလာဖုိႛ ႎုိင္ငံအသီးသီးနဲႛ ကမၲာ့ကုလသမဂၢတုိႛက တာဝန္ယူ ပၝဝင္ေဆာင္႟ၾက္ဖိုႛ လုိတယ္လုိႛ ေဖာ္ဴပထားတဲ့ မစၤတာတုိနီး စႎုိးရဲ့ ေဳကညာခဵက္ကုိ သူႛရဲ့လက္ေထာက္အရာရႀိက RFA ကိုဖတ္ဴပခဲ့ပၝတယ္။

ဒီကေနႛ လၾတ္လပ္တဲ့ကမႝာ႒ကီးကေန ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အတၾက္ ေပးသင့္တဲ့ အေကာင္းဆုံး ေမၾးေနႛလက္ေဆာင္ကေတာ့ သူမကို အေဴပာင္းအလဲမရႀိ အခုိင္အမာ ဆက္လက္ ေထာက္ခံအားေပးတာပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္လုိႛ အထက္လၿတ္ေတာ္အမတ္ မစ္ခဵ္ မက္ေကာနဲလ္္ကလဲ ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။

ႎုိင္ငံေရးေဴပာင္းလဲမႁေတၾလုပ္ဖိုႛ ပဵက္ကၾက္ေနတဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲ့အေဴခအေနဟာ ဆက္လက္ ဆုိးဝၝး ကဵဆင္းေန႓ပီေတာ့ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾရဲ့ ဘဝကုိ ႓ခိမ္းေဴခာက္ အႎၩရာယ္ေပးလာေနသလုိ အိမ္နီးခဵင္း ႎုိင္ငံေတၾကုိ အႎၩရာယ္ ဴဖစ္လာတယ္လုိႛ အေမရိကန္ လက္ေထာက္ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ေပၞလာ ဒိုဘရီယန္းစကီးက ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔