ကုန္ေဈးႎႁန္းကဵဆင္းေရး လႁပ္ရႀားသူကိုထင္ေကဵာ္ အစာငတ္ခံဆႎၬဴပ

2007-12-12
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ရန္ကုန္႓မိႂႚလယ္ သိမ္႒ကီးေစဵးအနီး ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၂၂ရက္ေနႛက ဆင္ႎၿဲခဲ့ေသာ လူထုဆႎၬ ထုတ္ေဖာ္ဴပသပၾဲတၾင္ အလယ္မႀ ပိုစတာ ကိုင္ထားသူမႀာ ကိုထင္ေကဵာ္ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ကုန္ေစဵးႎႁန္းကဵဆင္းေရးအတၾက္ ဦးေဆာင္ ဆႎၬဴပလႁပ္ရႀားသူတဦးဴဖစ္တဲ့ ကိုထင္ေကဵာ္ကို စက္တင္ဘာလကတည္းက အေရးမယူပဲ ေထာင္မႀာ အကဵဥ္းခဵထားတဲ့အတၾက္ အင္းစိန္ေထာင္ထဲမႀာ ကိုထင္ေကဵာ္ဟာ အစာငတ္ခံ ဆႎၬဴပေနခဲ့တာ ၁၃ ရက္ရႀိ႓ပီ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒီလိုအစာငတ္ခံ ဆႎၬဴပတာေတၾ ေထာင္ထဲမႀာ ေနာက္ထပ္တိုးလာတဲ့အတၾက္ အာဏာပိုင္ေတၾက ကိုထင္ေကဵာ္ကို ေထာင္ထဲကေန ပန္းပဲတန္းရဲစခန္းကို ေဴပာင္းေ႟ၿႚ႓ပီး ဒီဇင္ဘာ ၁၁ရက္ မေနႛက အမႁဖၾင့္ တရားစၾဲဆိုလိုက္ပၝတယ္။

အစာငတ္ခံဆႎၬဴပတာ ၁၃ ရက္ရႀိေန႓ပီဴဖစ္တဲ့ ကိုထင္ေကဵာ္ကို ပန္းပဲတန္းတရား႟ံုးမႀာ မေနႛက ႟ံုးတင္႓ပီး ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) နဲႛ တရားစၾဲလိုက္တာဴဖစ္တယ္လိုႛ ကိုထင္ေကဵာ္ရဲ့ မိသားစုနဲႛ နီးစပ္သူေတၾက RFAကို ေဴပာပၝတယ္။ ဒီပုဒ္မဟာ အစိုးရ ဒၝမႀမဟုတ္ ႓ငိမ္ဝပ္ပိဴပားေရးကို ပဵက္ဴပားေအာင္ လႁံႛေဆာ္စည္း႟ံုးတယ္၊ ေသၾးထိုးတယ္ဆိုတာကို စၾဲတဲ့ ပုဒ္မဴဖစ္႓ပီး ေထာင္ဒဏ္ အမဵားဆံုး ၂ ႎႀစ္ အဴပစ္ေပးလိုႛရတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ကိုထင္ေကဵာ္ဟာ အစိုးရက ေလာင္စာဆီေစဵးႎႁန္းဴမင့္တင္ခဲ့အ႓ပီး ကုန္ေစဵးႎႁန္းကဵဆင္းေရးအတၾက္ ဦးေဆာင္ ဆႎၬဴပေတာင္းဆိုခဲ့တဲ့ ဖဵက္သိမ္းခဲ့တဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ဖၾံႚ႓ဖိႂးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ အမ္ဒီစီရဲ့ ေခၝင္းေဆာင္တဦးဴဖစ္႓ပီး သိမ္႒ကီးေစဵးဆႎၬဴပပၾဲကို ဦးေဆာင္ခဲ့သူလည္းဴဖစ္ပၝတယ္။ သူႛကို ဳသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေနႛက သိမ္႒ကီးေစဵးေရႀႚမႀာ ဆႎၬဴပဖိုႛ ႒ကိႂးစားတုန္း အဖမ္းခံခဲ့ရပၝတယ္။

အင္းစိန္ေထာင္မႀာ တရားမစၾဲပဲ ရက္အကန္ႛသတ္မရႀိ ဖမ္းခဵႂပ္ထားတဲ့အတၾက္ ေထာင္ထဲမႀာ ႎိုဝင္ဘာ ၃၀ ရက္ေနႛကစ႓ပီး ေထာင္ထဲမႀာ အစာငတ္ခံဆႎၬဴပေနခဲ့တာလိုႛ ကိုထင္ေကဵာ္နဲႛ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တဦးဴဖစ္႓ပီး ကုန္ေစဵးႎႁန္းကဵဆင္းေရး လႁပ္ရႀားသူတဦးဴဖစ္တဲ့ ကိုဴမင့္ေ႟ၿက RFAကို ေဴပာပၝတယ္။ အစာငတ္ခံဆႎၬဴပေနတဲ့ ကိုထင္ေကဵာ္ကို ဒီဇင္ဘာ ၁၁ရက္ မေနႛက ႟ံုးထုတ္တုန္းေတၾႚခဲ့ရတာကို ကိုဴမင့္ေ႟ၿက အခုလို ေဴပာဴပပၝတယ္။

ကိုထင္ေကဵာ္ဟာ အစာငတ္ခံ ဆႎၬဴပေနတဲ့အတၾက္ ပိန္ခဵံႂး႓ပီး ဴမင္ရတာ စိတ္မခဵမ္းသာစရာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ သူက ေဴပာပၝတယ္။ ဒီအတိုင္းဆိုရင္ အာဟာရဴပတ္႓ပီးေတာ့ ကဵန္းမာေရး အမဵား႒ကီး စိုးရိမ္ပူပန္စရာ အေဴခအေနမဵိႂးအထိ ေရာက္သၾားႎိုင္တယ္လိုႛ ကိုဴမင့္ေ႟ၿက ေဴပာပၝတယ္။

ကိုထင္ေကဵာ္ကို အခုတ႒ကိမ္ ဖမ္းဆီးထားတာဟာ တတိယအ႒ကိမ္ဴဖစ္႓ပီး အခဵိန္ကာလအဳကာဆံုးလည္း ဴဖစ္ပၝတယ္။ ကိုထင္ေကဵာ္ဟာ အစိုးရကို ဆန္ႛကဵင္သူတဦးမဟုတ္ပဲ ဴပည္သူတဦးအေနနဲႛ ဴပည္သူေတၾရဲ့ စားဝတ္ေနေရး သက္သာေခဵာင္ခဵိေအာင္ ေတာင္းဆို ဆႎၬဴပသူသာဴဖစ္႓ပီး ကိုထင္ေကဵာ္အမႁကို တရားသဴဖင့္ ေဆာင္႟ၾက္ေပးေစ လိုတယ္လိုႛလည္း ကိုဴမင့္ေ႟ၿက ေဴပာပၝတယ္။

ကိုထင္ေကဵာ္ ေထာင္ထဲ အစာငတ္ခံဆႎၬဴပတာနဲႛ တရား႟ံုးမႀာ မေနႛက တရားစၾဲတာေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ကိုထင္ေကဵာ္ရဲ့ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေနာက္တဦးဴဖစ္တဲ့ �ကိုသိန္းေအာင္ဴမင့္ကိုလည္း RFAက ဆက္႓ပီး ေမးဴမန္းခဲ့ပၝတယ္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔