မစုစုေႎၾး ရဲစခန္းမႀာ အစာငတ္ခံဆႎၬဴပ

2007-11-15
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

su_su_nway_hospital_150px.jpg
ဒီမိုကေရစီႎႀင့္ လူႛအခၾင့္အေရး လႁပ္ရႀားသူ မစုစုေႎၾးသည္ ယခင္ဇၾန္လအတၾင္း အဖမ္းအဆီး ခံေနရစဥ္မႀာလည္း အစာငတ္ခံ ဆႎၬဴပခဲ့ေသးေဳကာင္း သိရပၝသည္။ ထိုစဥ္က မစုစုေႎၾးကို အာဏာပိုင္မဵားက ဴပန္လၿတ္ေပးခဲ့႓ပီးေနာက္ ေဆး႟ံုေပၞတၾင္ ကုသမႁ ခံယူရင္း ဇၾန္လ ၈ရက္ေနႛက စားေသာက္ေနစဥ္ ေတၾႚဴမင္ရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ႎိုဝင္ဘာ ၁၃ရက္ေနႛ မနက္ပိုင္းကရန္ကုန္႓မိႂႚမႀာ စစ္အစိုးရဆန္ႛကဵင္ေရး ပိုစတာလူပ္ရႀားမႁလုပ္ေနရင္း အဖမ္းခံခဲ့ရတဲ့ မစုစုေႎၾးဟာ သူမကို ဖမ္းခဵႂပ္ထားတဲ့ ဗဟန္း႓မိႂႚနယ္ရဲစခန္းမႀာ အစာငတ္ခံ ဆႎၬဴပေနတယ္လိုႛ တိမ္းေရႀာင္လႁပ္ရႀားေနတဲ့ ၈၈မဵိႂးဆက္ေကဵာင္းသားတဦးက ေဴပာပၝတယ္၊၊

အခုလို အစာငတ္ခံဆႎၬဴပေနတဲံ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံအလုပ္သမား အခၾင့္အေရးလူပ္ရႀားသူ မစုစုေႎၾး အတၾက္ ရန္ကုန္႓မိႂႚအေဴခစုိက္ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖၾဲႚခဵႃပ္ကလည္း စိုးရိမ္မကင္းဴဖစ္ေန႓ပီး မစုစုေႎၾးအတၾက္ ဆၾစ္ဇာလန္ႎိုင္ငံ၊ ဂဵနီဗာ႟ုံးခဵႃပ္ကို အေ႒ကာင္း႒ကားထားတယ္လိုႛ မစုစုေႎၾးနဲႛနီးစပ္တဲ့ ႎိုင္ငံေရးလူပ္ရႀားသူေတၾက ေဴပာဳကပၝတယ္၊၊

အစာငတ္ခံဆႎၬဴပေနတဲ့ ႎႀလံုးေရာဂၝေဝဒနာရႀင္ မစုစုေႎၾးဟာ အပတ္စဥ္ ေသာ႒ကာေနႛတိုင္း ေဆးသၾင္းကုသမႁ ခံယူေနရတယ္လိုႛလည္း သိရပၝတယ္၊၊ အခုလို မစုစုေႎၾး အေနနဲႛ အစာငတ္ခံ ဆႎၬဴပေနတဲ့အတၾက္ သူႛရဲ့ကဵန္းမာေရး အေဴခအေနဟာ စုိးရိမ္စရာဴဖစ္ေနတယ္လိုႛလည္း မစုစုေႎၾးနဲႛနီးစပ္တဲ့ မဵိႂးဆက္သစ္ ေကဵာင္းသားလူငယ္ေတၾက ေဴပာဳကပၝတယ္၊၊

မစုစုေႎၾးဟာ အဖမ္းခံရစဥ္ကာလက သူမတဦးတည္း ေဴပးရင္လၾတ္ေပမဲ့ လူပ္ရႀားမႁအတူဴပႂလုပ္ေနတဲ့ ေကဵာင္းသားႎႀစ္ဦးကို မထားခဲ့ပဲ အတူအဖမ္းခံခဲ့တာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ အဲဒီ၈၈မဵိႂးဆက္ေကဵာင္းသားက ဆက္ေဴပာပၝတယ္၊၊

မစုစုေႎၾးကို ဗဟန္း႓မိႂႚနယ္ရဲစခန္းမႀာ ဖမ္းဆီး ခဵႂပ္ေႎႀာင္ထားတယ္ဆိုတဲ့ ကိစၤအေပၞ ဗဟန္း႓မိႂႚနယ္ရဲစခန္းကို RFAက ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းခဲ့ေပမဲ့ ဆက္သၾယ္လိုႛ မရခဲ့ပၝဘူး၊၊

ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလႀယ္္ မစၤတာ ပင္နဲ႟ိုးက မစုစုေႎၾးကို ေတၾႚဆံုခဲ့တယ္လိုႛ သိဳကရေပမဲ့ အေသးစိတ္ကိုေတာ့ မသိရေသးပၝဘူး၊၊

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔