တ႟ုတ္ႎႀင့္ ႟ုရႀားသံ႟ံုးမဵား ေရႀႛတၾင္ ဴမန္မာ ဒီမိုကေရစီ လႁပ္ရႀားသူမဵားဆႎၬဴပ

2007-01-22
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

chinese_SPDC_flags_150px.jpg
စစ္အစိုးရ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး စိုးဝင္း ယမန္ႎႀစ္ ေဖေဖာ္ဝၝရီလက တ႟ုတ္ႎိုင္ငံသိုႚ ငၝးရက္ဳကာ သၾားေရာက္စဥ္ တိန္အန္မင္ ရင္ဴပင္ ဴပည္သူႛ ခန္းမေဆာင္႒ကီး ေ႟ႀႚတၾင္ တ႟ုတ္-ဴမန္မာ ႎႀစ္ႎိုင္ငံ အလံမဵား လၿင့္ထူထားပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ တ႟ုတ္ႎိုင္ငံသည္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို အဓိက အကာအကၾယ္ ေပးေနေသာ အမာခံဴဖစ္သည္။ (Photo: AFP)

ဂဵပန္ႎိုင္ငံ တိုကဵိႂ႓မိႂႚက တ႟ုတ္နဲႛ ႟ုရႀား သံ႟ံုးေတၾေရႀႚမႀာ ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး လႁပ္ရႀားသူေတၾ ဇန္နဝၝရီ ၂၂ရက္ေနႛက ဆႎၬဴပေတာင္းဆိုမႁေတၾ လုပ္ခဲ့တယ္လိုႛ သတင္းရရႀိပၝတယ္။

ဇန္နဝၝရီ ၂၂ရက္ေနႛ ဂဵပန္ စံေတာ္ခဵိန္ ေနႛလည္ ၃နာရီဝန္းကဵင္မႀာ ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး လႁပ္ရႀားသူ ၁၀၀ ေလာက္ တ႟ုတ္နဲႛ ႟ုရႀားသံ႟ံုးေတၾေရႀႚမႀာ ဆႎၬဴပခဲ့ဳကပၝတယ္။ ဴမန္မာႎုိင္ငံအေရးကို ကုလသမဂၢလံုဴခံႂေရးေကာင္စီမႀာ တင္သၾင္းေဆၾးေႎၾးမဲ့ ကိစၤအေပၞ တ႟ုတ္နဲႛ ႟ုရႀားက ဗီတိုအာဏာသံုးပယ္ခဵခဲ့တဲ့ အတၾက္ အခုလိုဆႎၬဴပဳကတာဴဖစ္ပၝတယ္။

NLD-LA (ဂဵပန္ ဌာနခၾဲ)၊ လူႛေဘာင္သစ္ ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚ၊ ဗကသမဵားအဖၾႚဲခဵႂပ္၊ ႎုိင္ငံဴခားေရးရာေကာ္မတီနဲႛ တိုင္းရင္းသားအဖၾဲႚမဵား ပၝဝင္ ဆႎၬဴပခဲ့ပၝတယ္။ လံုဴခံႂေရးတင္းကဵပ္မႁေဳကာင့္ သံ႟ံုးေရႀႚမႀာ ဆႎၬဴပသူေတၾထဲက ၅ ေယာက္တတၾဲစီ ဆႎၬဴပခဲ့ဳကပၝတယ္။ ဆႎၬဴပပၾဲမႀာ ပၝဝင္သူအမဵားစုကေတာ့ သံ႟ံုးေတၾနဲႛ မလႀမ္းမကမ္း မီတာ ၅၀ အကၾာေလာက္မႀာပဲ ရပ္႓ပီးဆႎၬဴပခဲ့ရတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

တ႟ုတ္သံ႟ံုးနဲႛ ႟ုရႀားသံ႟ံုးကို ေနာက္တေနႛ ဇန္နဝၝရီ ၂၃ ရက္ေနႛမႀာ စာတေစာင္စီ အသီးသီးေပးပိုႛဖိုႛရႀိ႓ပီး ဒီစာမႀာ ပၝဝင္တဲ့ အေဳကာင္းအရာေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီးတာ့ NLD-LA (ဂဵပန္ဌာနခၾဲ) အတၾင္းေရးမႀႃး ဦးေသာင္းဴမင့္ဦးက RFAကို ရႀင္းလင္း ေဴပာဴပပၝတယ္။

တ႟ုတ္ႎိုင္ငံဟာ ဴမန္မာဴပည္နဲႛ နယ္နိမိတ္ခဵင္း ဆက္စပ္ေန႓ပီး ရႀည္လဵားတဲ့ သမိုင္းအစဥ္အလာ ရႀိခဲ့တဲ့အဴပင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံက ပကတိ အေဴခအေနေတၾ၊ ႎိုင္ငံေရး ဴပႍနာေတၾကို သိလဵက္သားနဲႛ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီမႀာ တ႟ုတ္နဲႛ ႟ုရႀားက တခဵက္လၿတ္ ဗီတိုအာဏာသံုး႓ပီး ပယ္ခဵခဲ့တာဟာ ဴမန္မာ ဴပည္သူလူထု႒ကီးရဲ့ လက္ေတၾႚ ဴပႍနာကို မဵက္ကၾယ္ဴပႂရာ ေရာက္တယ္လိုႛ ဦးေသာင္းဴမင့္ဦးက ေဴပာပၝတယ္။ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ တကယ္ ေတၾႚဆံု ေဆၾးေႎၾးေရး ေပၞထၾန္းလာဖိုႛ တ႟ုတ္နဲႛ ႟ုရႀားရဲ့ သေဘာထား ေဴပာင္းလဲေအာင္ အခုလို စာေပးပိုႛတာဴဖစ္တယ္လိုႛ သူက ေဴပာပၝတယ္။

ဒီစာေတၾကို ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ တ႟ုတ္သံအမတ္႒ကီး ဝမ္ဂၾမ္ရဆီကိုလည္း ေပးပိုႛသၾားမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဆႎၬဴပပၾဲကို ညေန ေလးနာရီခၾဲေလာက္မႀာ ႟ုပ္သိမ္းခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔