ူမန်မာိံိုင်ငံမြ ရင်းိံြီးူမၟြပိံြံမြ႟ုပ်သိမ်းရေးလြပ်ရြားမြ ယော့ခ်တက္ကသိုလ်စတင်


2008-01-11
Share

ယိူံိုကယ်လ် ကုမဍ္ဎဏီ၏ ရေနံလြောင်ကနိံြင့် ဆီတင်ကားမဵား ူဖစ်ပၝသည်။ ူမန်မာိံိုင်ငံတြင် ရေနံိံြင့် သဘာဝဓာတ်ငြေႚ လုပ်ငန်းမဵား လုပ်ကိုင်နေသော ယိူံိုကယ်လ် ကုမဍ္ဎဏီကို ခဵက်ဗ႟ြန်က ဝယ်ယူလိုက်္ဘပီး ရင်းိံြီးူမၟြပိံြံမြ ဆက်လက် လုပ်ကိုင်နေပၝသည်။ (Photo: AFP) ပုံဋ္ဌကီးုကည့်လိုလ္တွင်။ >>

ကနေဒၝိံိုင်ငံ တို႟ြန်တို္ဘမိြႚမြာရြိတဲ့ York တက္ကသိုလ်က ကေဵာင်းသူ ကေဵာင်းသားတြေ စုပေၝင်း္ဘပီး တက္ကသိုလ်ရဲ့ ရန်ပုံငြေတေကြို ူမန်မာူပည်မြာ ရင်းိံြီးူမၟြပိံြံမြ မူပလြုပ်ရေးအတြက် လက်မြတ်ရေးထိုး တောင်းဆိုတဲ့ လြပ်ရြားမတြခုကို စတင်ူပလြုပ်လိုက်ုက္ဘပီ ူဖစ်ပၝတယ်၊၊

ယော့ခ် တက္ကသိုလ်ရဲ့ ထည့်ဝင်လြဒြၝန်းငေနြဲႛ ပင်စင်ရန်ပုံငြေတေကြို ူမန်မာိံိုင်ငံမြာ ရင်းိံြီးူမၟြပိံြံ လုပ်ကိုင်နေုကတဲ့ တိုတယ်၊ ခဵက်ဗ႟ြန်၊ ပတ်ထ႟ို ခဵိြင်းနား၊ မစ်ဆူဘိရြီ၊ တိုယိုတာ၊ ဟြန်ဒေး၊ အယ်လ်ဂဵီ၊ ဆမ်ဆောင်း စတဲ့ ကုမဍ္ဎဏီ (၁၃) ခုမြာ အစုရြယ်ယာ ထည့်ဝင်ထားတာကို ူပန်လည်႟ုပ်သိမ်းဖိုႛ ဒီလြပ်ရြားမကြို စတင်လိုက်ုကတာ ူဖစ်ပၝတယ်၊၊ ယော့ခ် တက္ကသိုလ်ရဲ့ ထည့်ဝင်လြဒြၝန်းငေနြဲႛ ပင်စင်ရန်ပုံငြေ စုစုပေၝင်းဟာ ကနေဒီယန် ဒေၞလာငြေ သန်း ၃၀၀လောက်ရြ္ဘိပီး၊ ဒီကုမဍ္ဎဏီ ၁၃ခုမြာ ဘယ်လောက် ထည့်ဝင်ထားတယ်ဆိုတာကိုတော့ လောလောဆယ် မသိရသေးပၝဘူး၊၊

ဒီလြပ်ရြားမကြို CFOB လိုႛခေၞတဲ့ ူမန်မာ့မိတ်ဆြေ ကနေဒၝိံိုင်ငံသားမဵားအဖြဲႚနဲႛ ယော့ခ် တက္ကသိုလ်က ကေဵာင်းသားတြေ၊ ပၝမောက္ခတြေ စုပေၝင်းဖြဲႚစည်းထားတဲ့ YCRI အဖြဲႚတိုႛ ပူးပေၝင်းူပလြုပ်တာ ူဖစ်ပၝတယ်၊၊ ဒီလြပ်ရြားမရြဲ့ ရည်႟ြယ်ခဵက်နဲႛ ပတ်သက်လိုႛလည်း ူမန်မာ့မိတ်ဆြေ ကနေဒၝိံိုင်ငံသားမဵားအဖြဲႚရဲ့ အမြဆောင် ႌြန်ုကားရေးမြြး ဦးတင်မောင်ထူးက RFA ကို ခုလို ေူပာပၝတယ်၊၊

ဦးတင်မောင်ထူး။ ။ “္ဘပီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလ ူမန်မာူပည်မြာ ္ဘငိမ်းခဵမ်းစြာ ဆ္ဋိံူပမကြို ္ဘဖိခြြင်း္ဘပီးတဲ့နောက်မြာပေၝ့၊ ိံိုင်ငံတကာရဲ့ တုံႛူပန်မရြဲ့ အစိတ်အပိုင်းတခုပၝ၊ ယော့ခ်ယူနီဗာစီတီက ကဋ္ဋန်တော်တိုႛ ကနေဒၝမြာ တို႟ြန်တို္ဘမိြႚမြာ ူမန်မာူပည်အရေးကို ထောက်ခံအားပေးတဲ့ ဆ္ဋိံူပပြဲတြေ၊ အခမ်းအနားတေမြြာ ကေဵာင်းသူကေဵာင်းသား အတော်မဵားမဵား ပူးပေၝင်း ပၝဝင်ခဲ့ုကပၝတယ်။”

“နောက်တဆင့်တက်အနေနဲႛပေၝ့၊ သူတိုႛအနေနဲႛ ဘာလုပိံိုင်မလဲ၊ ူမန်မာူပည်အတြက်ကို ဘာမဵား လုပ်ပေးိံိုင်မလဲဆိုတာကို စဉ်းစားုကတဲ့အနေအထားတခုပေၞမြာ အေူခခ္ဘံပီးတော့ အခုလိုမဵိြး သူတိုႛကေဵာင်းက ငြေတြေပေၝ့နော်၊ endowment fund လိုႛခေၞတဲ့ ငြေတေကြို ူမန်မာူပည်မြာ ရင်းိံြီးူမၟြပိံြံထားတဲ့ ကုမဍ္ဎဏီတေဆြီမြာ သူတိုႛပိုက်ဆံတေကြို အဲဒီမြာ ရင်းိံြီးူမၟြပိံြံထားတယ်ဆိုတာကို သူတိုႛက တြေႚရပၝတယ်။ ကုမဍ္ဎဏီပေၝင်း ၁၃ခုမြာ ဒီပိုက်ဆံတေကြို ရင်းိံြီးူမၟြပိံြံထားတယ်ဆိုတာကို သူတိုႛရဲ့ ကေဵာင်းသားတေရြဲ့ လေ့လာခဵက်မြာ တြေႚရပၝတယ်။”

“ဒီအပေၞမြာ အေူခခ္ဘံပီးတော့ ကေဵာင်းသူကေဵာင်းသားတေနြဲႛ တက္ကသိုလ် ဆရာဆရာမတေကြန္ဘေပီးတော့ ကေဵာင်းအုပ်ခဵြပ်ရေးအဖြဲႚကို တောင်းဆိုနေတဲ့အခဵက်က ဒီရင်းိံြီးူမၟြပိံြံမြတေကြို အူမန်ဆုံး ူပန်႟ုပ်သိမ်းပေးပၝ ဆိုတဲ့အခဵက် ူဖစ်ပၝတယ်။”

ယော့ခ်တက္ကသိုလ်ဟာ ၁၉၉၀ ူပည့်လြနိံြစ်တေတြုန်းကလည်း ူမန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ ဆိုးဝၝးတဲ့ လူႛအခြင့်အရေး ခဵိြးဖောက်မြတေကြို သပိတ်မြောက်တဲ့အနေနဲႛ ူမန်မာိံိုင်ငံမြာရြိတဲ့ ပက်ပ်စီအခဵိရြည် ကုမဍ္ဎဏီရဲ့ ရင်းိံြီးူမၟြပိံြံမြတြေ ူပန်လည်႟ုပ်သိမ်းရေးနဲႛပတ်သက်လိုႛ (၅)ိံြစ်လောက် တက်တက့်က့က လြပ်ရြားဆောင်႟ြက်ခဲ့ဖူးပၝတယ်၊၊

အလားတူ လြပ်ရြားမမြဵိြးကို ကနေဒၝိံိုင်ငံ မြန်ထရီယယ်္ဘမိြႚမြာရြိတဲ့ McGill တက္ကသိုလ်ကလည်း ၂၀၀၆ခိုံြစ်မြာ ူပလြုပ်ခဲ့ပၝတယ်၊၊ အဲဒီလြပ်ရြားမြေုကာင့် တက္ကသိုလ်အုပ်ခဵြပ်ရေးအဖြဲႚဟာ နောက်ဆုံးမြာ တက္ကသိုလ်ရဲ့ ထည့်ဝင်လြဒြၝန်းငေနြဲႛ ရန်ပုံငြေတေကြို ကုမဍ္ဎဏီတေမြြာ သိက္ခာရြိရြိ ရင်းိံြီးူမၟြပိံြံရေးနဲႛ ပတ်သက်တဲ့ ကဵင့်ဝတ်တေကြို အခိုင်အမာူပဌာန်းိံိုင်ခဲ့တယ်လိုႛ ဆိုပၝတယ်၊၊

ကနေဒၝိံိုင်ငံက တက္ကသိုလ် (၆၉) ခုလောက်မြာ ထည့်ဝင်လြဒြၝန်းငေနြဲႛ ပင်စင်ရန်ပုံငြေ စုစုပေၝင်း ဒေၞလာ (၁၀) ဘီလဵံလောက် ရြ္ဘိပီး၊ ဒီလြပ်ရြားမမြြာ တူခားတက္ကသိုလ်တေလြည်း ပူးပေၝင်းပၝဝင်လာရေး အတြက်ပၝ ဋ္ဌကိြးပမ်းသြားဖိုႛရြိတယ်လိုႛ ူမန်မာ့မိတ်ဆြေ ကနေဒၝိံိုင်ငံသားမဵား အဖြဲႚရဲ့ အမြဆောင် ႌြန်ုကားရေးမြြး ဦးတင်မောင်ထူးက RFAကို ဆက်ေူပာသြားခဲ့ပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။

ဆိုက်တခုလုံးသို့