တိုက္ေလယာဥ္ ပဵက္ကဵ႓ပီး ေလသူရဲဗိုလ္မႀႃး ေသဆံုး

2006-12-07
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
f-7_fighter_200px.jpg
ယခု ပဵက္ကဵ မီးေလာင္သၾားေသာ ဂဵက္တိုက္ေလယာဥ္ႎႀင့္ အမဵိႂးအစားတူ F-7 ေလယာဥ္တစင္းကို တ႟ုတ္ ေလတပ္ ေလသူရဲႎႀင့္ ေဴမဴပင္အမႁထမ္းတိုႛ ပဵံသန္းရန္ ဴပင္ဆင္ေနပံု။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

မိတၨီလာ႓မိႂႚ ရႀမ္းတဲ ေလတပ္စခန္းက ေလယာဥ္တစင္း စမ္းသပ္ပဵံသန္းဖိုႛ ဴပင္ဆင္ရင္း ေလယာဥ္မီးေလာင္႓ပီး ေလသူရဲတဦး ေသဆံုးသၾားတယ္လိုႛ သတင္းရရႀိပၝတယ္။ ပဵက္ကဵတဲ့ ေလယာဥ္ဟာ တ႟ုတ္ႎိုင္ငံလုပ္ ခဵန္ဒူ F-7 ဂဵက္တိုက္ေလယာဥ္ ဴဖစ္ေဳကာင္း သိရႀိရပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေနႛက မိတၨီလာ႓မိႂႚ၊ ရႀမ္းတဲ ေလတပ္စခန္း ေလေဳကာင္း အတတ္သင္ေကဵာင္း (လကသ)မႀာ တ႟ုတ္ႎုိင္ငံလုပ္ F-7ေလယာဥ္ကို စမ္းသပ္ပဵံသန္းဖိုႛ ဴပင္ဆင္ေနတုန္းး ေလယာဥ္မီးထေလာင္ တဲ့အတၾက္ ေလယာဥ္ေမာင္းနည္းဴပ၊ အသက္ ၃၃ နႀစ္အ႟ၾယ္ ဗိုလ္မႀႃးသန္ႛေဇာ္လင္း ေသဆံုးသၾားခဲ့ပၝတယ္။ သူႛရဲ့ စဵာပနအခမ္းအနားကို ဒီဇင္ဘာ ၇ရက္၊ ဒီကေနႛကဵင္းပခဲ့ပၝတယ္။

ေလယာဥ္ စမ္းသပ္ေမာင္းနႀင္ခဵိန္မႀာ ပံုမႀန္မဟုတ္တဲ့ အသံကို ဳကားဳကားေနရတဲ့အတၾက္ အဲဒီ F-7 ေလယာဥ္ကို အမဵိႂးမဵိႂးဴပင္ဆင္႓ပီး တေနႛကို ၁ နာရီေလာက္ ၅ရက္ စမ္းသပ္ ေမာင္းႎႀင္ေနခဲ့တာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ရႀမ္းတဲေလတပ္စခန္းနဲႛ နီးစပ္တဲ့အသိုင္းအဝိုင္းက RFAကို ေဴပာဆိုပၝတယ္။ ဒီဇင္ဘာ ၅ရက္ေနႛက ၆ ႒ကိမ္ေဴမာက္ စမ္းသပ္႓ပီး ပဵံသန္းဳကည့္ဖိုႛ ေဴပးလမ္း ေတာင္ဘက္ထိပ္ကေန ေဴမာက္ဘက္ကို ဦးတည္သၾားခဵိန္မႀာ စက္ခဵိႂႚယၾင္းလိုႛ ေလယာဥ္ ကိုယ္ထည္နဲႛ ေလယာဥ္ေတာင္ပံ နႀစ္ခုစလံုး ေဴပးလမ္းနဲႛ ပၾတ္တိုက္မိသၾား႓ပီး မီးထေလာင္ခဲ့တာဴဖစ္ပၝတယ္။

ေလယာဥ္မႀာ ဆီအဴပည့္ဴဖည့္႓ပီး ေလယာဥ္ စတင္ပဵံသန္းဖိုႛ အရႀိန္ယူစဥ္မႀာ မီးထေလာင္တာ ဴဖစ္တဲ့အတၾက္ မီးရႀိန္ဴပင္းထန္႓ပီး မီးသတ္ကားသံုးစီးနဲႛ ဝိုင္း႓ငိၟမ္းသတ္ခဲ့ရတယ္လိုႛသိရပၝတယ္။

ေလယာဥ္မီးေလာင္မႁ ဴဖစ္ပၾားတဲ့ေနႛက အေဝးကေန ေတၾႚဴမင္ခဲ့ရတာကို မိတၨီလာ႓မိႂႚခံတဦးက RFAကို ေဴပာဴပပၝတယ္။ အဲဒီ ၅ရက္ေနႛ မနက္ ၁၀နာရီခၾဲေလာက္မႀာ မီးခိုးလံုး႒ကီးေတၾ ဴမင္ရေတာ့ မီးေလာင္တယ္လိုႛ ထင္မိေပမဲ့ ၇ရက္ေနႛကဵမႀ ေလယာဥ္ပဵက္ကဵမႀန္း သိရတယ္လိုႛ သူကေဴပာပၝတယ္။ ေသသၾားတဲ့ ေလသူရဲဟာ အသက္ ၃၃ႎႀစ္ရႀိတဲ့ ဗိုလ္မႀႃး သန္ႛေဇာ္လင္းဴဖစ္ေဳကာင္းနဲႛ ဇနီးနဲႛ ကေလးတေယာက္ ကဵန္ခဲ့ေဳကာင္း အဲဒီ ႓မိႂႚခံက ေဴပာဴပပၝတယ္။

ေလေဳကာင္းထိန္းဌာန (air traffic control) ကေန အဲဒီ F-7 ေလယာဥ္ ပၝဝၝကဵသၾားတဲ့အတၾက္ လူလၾတ္ေအာင္ ေလယာဥ္ေပၞကေန ခုန္ခဵဖိုႛ ႌၿန္ဳကားခဲ့ေပမဲ့ ေလသူရဲ ဗိုလ္မႀႃးက ေလယာဥ္မပဵက္စီးဖိုႛ ဦးစားေပး႓ပီး ခုန္ထၾက္ဖိုႛ ေႎႀာင့္ေႎႀး ဳကန္ႛဳကာခဲ့တာေဳကာင့္ အခုလို အသက္ဆံုးရံႁးခဲ့ရတာလိုႛ ရႀမ္းတဲေလတပ္နဲႛ နီးစပ္တဲ့ အသိုင္းအဝိုင္းကေဴပာဆိုပၝတယ္။

နအဖစစ္တပ္က ေလယာဥ္ေတၾမဳကာခဏ ပဵက္ကဵ႓ပီး ေလယာဥ္ေမာင္းေတၾ အသက္ဆံုးရံႁးေနတာေတၾနဲႛပတ္သက္႓ပီး RFA ဝိုင္းေတာ္သူ ေဒၞေမဴပံႂးေအာင္ က ဆက္လက္ တင္ဴပထားတာကို နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔