ူမန်မာ့ကေဵာက်မဵက်ပိတ်ပင်ရေး အမေရိကန်ရတနာအဖြဲႚ ထောက်ခံ


2007-11-08
Share

ူမန်မာ့ ကေဵာက်မဵက် လေလံပြဲတခုတြင် ကေဵာက်စိမ်းအ႟ိုင်းတုံးမဵားကို ကုန်သည်မဵား စစ်ဆေးုကည့်႟ြနေပုံ ူဖစ်ပၝသည်။ ၂၀၀၆ ခိုံြစ်အတြင်း ဟောင်ကောငိံြင့် တ႟ုတိံိုင်ငံမဵားသည် ူမန်မာိံိုင်ငံမြ ကေဵာက်စိမ်းအ႟ိုင်းမဵား အမေရိကန်ဒေၞလာ ၄၃၃ သန်းကေဵာ်ဖိုး ဝယ်ယူခဲ့သည်။ (Photo: AFP) ပုံဋ္ဌကီးုကည့်လိုလ္တွင်။ >>

ူမန်မာိံိုင်ငံစစ်အစိုးရရဲ့ လူႛအခြင့်အရေး ခဵြိးဖောက်မြတြေေုကာင့် အမေရိကန် လြတ်တော် အမတ် မင်္စတာ တြမ် လန်းတိုႛစ်က တင်သြင်းတဲ့ Block Burmese JADE ခေၞ ူမန်မာိံိုင်ငံ စစ်အစိုးရရဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဆန်ႛကဵင်တဲ့လုပ်ရပ်မဵားကို တားဆီးတဲ့ အက်ဥပဒေကို အမေရိကန် ကေဵာက်မဵက်ရတနာ ရောင်းဝယ်ရေး အဖြဲႚက အူပည့်အဝထောက်ခံတဲ့ အေုကာင်းကို အောက်တိုဘာလ ၆ ရက်နေႛစြဲနဲႛ ထုတ်ူပန်လိုက်ပၝတယ်။

ေုကညာခဵက်မြာ အမေရိကန် ကေဵာက်မဵက်ရတနာ ရောင်းဝယ်ရေး အဖြဲႚအနေနဲႛ ဒီဥပဒေကို အူပည့်အဝထောက်ခံေုကာင်းနဲႛ ဒီဥပဒေေုကာင့် ူမန်မာူပည်သူတေအြနေနဲႛ လူသားခဵင်း စာနာတဲ့ အကူအညီတေပြိုမိုရရြိစ္ဘေပီး အမေရိကန်ူပည်တြင်းနဲႛ ိံိုင်ငံတကာက ကေဵာက်မဵက်ရတနာ ရောင်းဝယ်သူတေကြလည်း ဒီဥပဒေကို ထောက်ခံအားပေးမယ်လိုႛ မ္တေွာ်လင့်ေုကာင်း ရေးသားထားပၝတယ်။

မိမိတိုႛအနေနဲႛ ူမန်မာူပည်သူတေကြို ႟ိုးသားစြာပဲထောက်ခံေုကာင်းနဲႛ အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ ကမ္တာလုံးက လူသားတေတြိုးတက်ဖိုႛ ဋ္ဌကိြးပမ်းခဵက်တေကြို ကေဵာက်မဵက်ရတနာနဲႛ ပုလဲ ထုတ်လုပ်ရောင်းခဵတဲ့ လုပ်ငန်းတေရြဲ့ အကဵိြးစီးပြား အတူတကပြူးပေၝင်း လုပ်ကိုင် ဆောင်႟ြက်လိုေုကာင်း ဖော်ူပထားပၝတယ်။

အမေရိကန် ကေဵာက်မဵက်ရတနာ ရောင်းဝယ်ရေးအဖြဲႚဟာ သဘာဝကေဵာက်မဵက်ရတနာ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရေးကို ရည်႟ြယ်ထားတဲ့အဖြဲႚူဖစ်ပၝတယ်။ အဲဒီအဖြဲႚဋ္ဌကီးရဲ့ ရည်မြန်းခဵက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရာမြာ ပညာပေးရေး၊ ကုန်စည်ူပပြဲစတာတြေ လုပ်ဆောင်နေတာူဖစ်ပၝတယ်။

ဒၝပေမဲ့ ဟောင်ကောင်နဲႛ တ႟ုတိံိုင်ငံတေကြ ကေဵာက်စိမ်းရောင်းဝယ်သူတေကြ ဒီဥပဒေကို ထောက်ခံမယ်ဆိုတာ မရြင်းလင်းပၝဘူး။ ၂၀၀၆ ခိုံြစ် အတြင်းမြာ ဟောင်ကောင်နဲႛ တ႟ုတ် ိံိုင်ငံတေကြ ူမန်မာိံိုင်ငံကနေ ကေဵာက်စိမ်းအ႟ိုင်းတေကြို အမေရိကန်ဒေၞလာ ၄၃၃ သန်းကေဵာ်ဖိုး ဝယ်ယူခဲ့တယ်လိုႛ တရားဝင် စာရင်းဇယားတေကြ ဖော်ူပထားပၝတယ်။

ဒီတန်ဖိုးဟာ ူမန်မာိံိုင်ငံက ပိုႛကုန်စုစုပေၝင်းရဲ့၁၀ ရာခိုငိံြန်းရြိပၝတယ်။ ဒီအထဲမြာ ဟောင်ကောင်နဲႛ တ႟ုတိံိုင်ငံကို ဒေၞလာသန်း ရာနဲႛခဵီတဲ့ တရားမဝင်မြောင်ခို တင်ပိုႛတာ မပၝဝင်သေးပၝဘူး။

သတ္ဇတြြင်းဝန်ဋ္ဌကီးဌာနအောက်က ူမန်မာ့ကေဵာက်မဵက်က ကုန်စည်ူပပြဲကို မူလက အောက်တိုဘာလကုန်ပိုင်းမြာ ကဵင်းပဖိုႛစီစဉ်ထားတဲ့တာကို ိံိုဝင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေႛကနေ ၂၆ ရက်နေႛကို ေ႟ြႛလိုက်ပၝတယ်။ ဟောင်ကောင်ကတော့ ကေဵာက်မဵက်ရတနာ ကုန်သည် တေကြ ူမန်မာိံိုင်ငံမြာ ဆ္ဋိံူပပြဲတေအ္ဘြပီး မ္ဘငိမ်မသက်ူဖစ် နေခဵိန်မြာ ိံိုင်ငူံခားသားတေကြို မလာစေခဵင်လိုႛူဖစ်မယ်လိုႛ ယူဆေုကာင်းေူပာပၝတယ်။

စက်တင်ဘာလက သံဃာတော်တြေဦးဆောင်တဲ့ ္ဘငိမ်းခဵမ်းစြာ ဆ္ဋိံူပမြတေကြို စစ်အစိုးရက အုကမ်းဖက် ိံြိမိံြင်းခဲ့္ဘပီးနောက်ပိုင်းမြာ ကေဵာက်မဵက်ရတနာ ရောင်းဝယ်တဲ့ ကုမဍ္ဎဏီ တခဵြိႚကတော့ ူမန်မာ့ကေဵာက်မဵက်ရတနာတေကြို မရောင်းဝယ်ခဵင်ုကတော့ပၝဘူး။ Cartier ကုမဍ္ဎဏီက ူမန်မာိံိုင်ငံကထြက်တဲ့ ကေဵာက်မဵက်ရတနာတေကြို ရောင်းဝယ်မြ ရပ်ဆိုင်းလိုက်္ဘပီး Jewelers of America ကတော့ ၂၀၀၃ခိုံြစ်က ခဵမြတ်ထားတဲ့ (Burmese Freedom and Democracy Act - 2003) ဥပဒေကို ူပင်ဆင်္ဘပီး ူမန်မာိံိုင်ငံက တင်ပိုႛတဲ့ ပင်္စည်းအားလုံးကို တားူမစ်ဖိုႛတောင်းဆိုထားေုကာင်း၊ ဘာလိုႛလဲဆိုတော့ အဲဒီ ဥပဒေမြာ အားနည်းခဵက်တေရြြ္ဘိပီး ူမန်မာိံိုင်ငံကထြက်တဲ့ ကေဵာက်မဵက်ရတနာတေကြို တူခားတနေရာမြာ ူဖတ်တောက် အရောင်တင်္ဘပီး အမေရိကနိံိုင်ငံမြာ တင်ပိုႛရောင်းခဵ တာတေဟြာ ဥပဒေနဲႛ ကင်းလြတ်ခြင့် ရနေတယ်လိုႛ ဆိုပၝတယ်။

ဒၝပေမဲ့ ဟောင်ကောင်က ကေဵာက်စိမ်းအ႟ိုင်းရောင်းဝယ်တဲ့ ကုမဍ္ဎဏီက အရာရြိတြေ ကတော့ သူတိုႛအနေနဲႛ မစိုးရိမ်ေုကာင်းနဲႛ ူမန်မာိံိုင်ငံရဲ့ိံိုင်ငံငံရေးအေူခအနေ ဟာ ဆိုးဝၝးမလာေုကာင်းနဲႛ ဟောင်ကောင်က ကေဵာက်စိမ်းရောင်းဝယ်သူတေကြတော့ ူမန်မာ့ကေဵာက်စိမ်းလေလံပြဲက ဝယ်ယူ္ဘပီး ဟောင်ကောင်နဲႛ တ႟ုတိံိုင်ငံတေမြြာ ူပန်ရောင်းမယ်လိုႛ ေူပာဆိုနေုကပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။

ဆိုက်တခုလုံးသို့