လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားအဖၾဲႚမဵားကို လက္နက္ဴဖႂတ္သိမ္းမည့္အေဴခအေန

2007-07-09
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

rebels_150px.jpg
လက္နက္ခဵခဲ့ေသာ ရႀမ္းလက္နက္ကိုင္ SSA ခၾဲထၾက္အဖၾဲႚမႀ တပ္ဖၾဲႚဝင္မဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ ဖၾဲႚစည္းပံု ဥပေဒေရးဆၾဲ႓ပီးလ႖င္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖၾဲႚမဵားကို လက္နက္ဴဖႂတ္သိမ္းမည္ဟု စစ္အစိုးရက သတိေပးထားသည္။ (Photo: AFP)

ဇူလုိင္လ ၁၈ ရက္မႀာ ဴပန္လည္ကဵင္းပမဲ့ ေနာက္ဆုံးအ႒ကိမ္ အမဵိႂးသားညီလာခံ ႓ပီးတာနဲႛ အတည္ဴပႂထားတဲ့ အေဴခခံမူေတၾကို အသုံးခဵ႓ပီး အနာဂတ္ ဖၾဲႚစည္းပုံအေဴခခံဥပေဒကုိ ဴမန္မာစစ္အစိုးရဘက္က ေရးဆၾဲေတာ့မႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဖၾဲႚစည္းပုံအေဴခခံဥပေဒတရပ္ ထၾက္ေပၞလာတာနဲႛ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားတဲ့ လက္နက္ကုိင္ တုိင္းရင္းသားအဖၾဲႚေတၾကုိ လက္နက္ဴဖႂတ္သိမ္းမယ္လုိႛ စစ္အစိုးရဘက္က မဳကာခဏ သတိေပးထားတဲ့အေဳကာင္း ကခဵင္လက္နက္ကုိင္အဖၾဲႚတခုက RFAကုိ ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲ့ ဖၾဲႚစည္းပုံအေဴခခံဥပေဒဟာ လက္နက္ကုိင္ တုိင္းရင္းသားအဖၾဲႚေတၾအတၾက္ လက္နက္ ဴဖႂတ္သိမ္းရမဲ့အေဴခအေနမဵိႂး ဴဖစ္လာႎုိင္သလား၊ လက္နက္ကုိင္အဖၾဲႚေတၾဘက္က ဘယ္လုိသေဘာထားသင့္သလဲ စတဲ့ အေဴခအေနေတၾကုိ ဦးစိန္ေကဵာ္လိႁင္က ဗန္ေကာက္ RFA႟ုံးခၾဲကေန သုံးသပ္ထားပၝတယ္။

ဆက္စပ္သတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔