ေတာင္ကုတ္႓မိႂႚမႀာ ပိုစတာတိုက္ပၾဲဆင္ႎၿဲဆဲ

2008-01-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

Arakan_map_200px.jpg
ရခိုင္ဴပည္နယ္ရႀိ ေတာင္ကုတ္႓မိႂႚ တည္ေနရာကို ေဴမပံုတၾင္ အစိမ္းေရာင္ စက္ဝိုင္းဴဖင့္ ဴပသထားပၝသည္။ (Image: RFA) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

လံုဴခံႂေရး တင္းတင္းကဵပ္ကဵပ္ ခဵထားတဲ့ဳကားက ရခိုင္ဴပည္နယ္ ေတာင္ကုတ္႓မိႂႚမႀာ လ႖ိႂႚဝႀက္လႁပ္ရႀားေနသူေတၾ ကပ္သၾားတဲ့ စစ္အစိုးရဆန္ႛကဵင္ေရး ပိုစတာေတၾကို ရဲအဖၾဲႚဝင္ေတၾ မေနႛက ဇန္နဝၝရီ ၂၈ရက္မနက္ ၈နာရီမႀာ လိုက္လံသိမ္းဆည္း ခၾာယူသၾားေပမဲ့ ႓မိႂႚလူထုကေတာ့ ပိုစတာေတၾကို ဖတ္႟ႁလိုက္ရတယ္လိုႛ ေဒသခံေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

တ႟ၾက္မႀာ အခဵက္တခဵက္စီနဲႛ အခဵက္ငၝးခဵက္ေဖာ္ဴပထားတဲ့ ပိုစတာေတၾကို ေတာင္ကုတ္႓မိႂႚက လူသၾားလူလာမဵားတဲ့ေနရာေတၾမႀာ ကပ္ထားခဲ့တာလိုႛ ေဴပာပၝတယ္။ ဒီ ပိုစတာေတၾကို ေတာင္ကုတ္႓မိႂႚနယ္ ဴပည္သူႛေဆး႟ံုအနီးနဲႛ ဴပည္သူႛေဆး႟ံုကၾက္သစ္ေစဵး၊ ေတာင္ကုတ္ေဆး႟ံု ေရႀႚနားမႀာရႀိတဲ့ ဴပန္ဳကားေရးနဲႛ ဴပည္သူႛဆက္ဆံေရး႟ံုးက ေဳကာ္ဴငာေတၾကပ္တဲ့ ဆိုင္းဘုတ္နားမႀာနဲႛ စစ္ေတၾ၊ ေကဵာက္ဴဖႃကိုသၾားတဲ့ ေမာ္ေတာ္ဆိပ္တိုႛမႀာ ကပ္သၾားတာလိုႛ ေဒသခံေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

ပိုစတာမႀာပၝရႀိတဲ့အခဵက္ ၅ခဵက္ကေတာ့

    ကမႝာ့ကုလသမဂၢ၏ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ လူႛအခၾင့္အေရး ေဳကညာစာတမ္းကို ေလးစားလိုက္နာပၝ။ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အား အဴမန္ဆံုး ဴပန္လၿတ္ေပးပၝ။ ဖမ္းဆီးခံထားရေသာ ရဟန္းသံဃာမဵားႎႀင့္ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားမဵားအား အဴမန္ဆံုး ဴပန္လၿတ္ေပးပၝ။ ဥပေဒမဲ့ အဳကမ္းဖက္ ဖမ္းဆီးမႁမဵားအား အဴမန္ဆံုး ရပ္တန္ႛေပးပၝ။ အဴမန္ဆံုး ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾး အေဴဖရႀာပၝ- ဆိုတဲ့အခဵက္ေတၾ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ေဒသခံတေယာက္က RFAကို ေဴပာပၝတယ္။

ခုထိတစံုတဦးကိုမႀ ဖမ္းဆီးအေရးယူတာ မရႀိေသးဘူးလိုႛလည္း ေဴပာပၝတယ္။

ေတာင္ကုတ္႓မိႂႚမႀာ ပိုစတာတိုက္ပၾဲေတၾ မဳကာခဏလုပ္ေလ့ရႀိေပမဲ့ ဘယ္သူေတၾက လႁပ္ရႀားမႀန္း ႓မိႂႚလူထုက မသိဘူးလိုႛ ဆိုပၝတယ္။ ဒီအေတာအတၾင္း ေတာင္ကုတ္႓မိႂႚထဲ လႀည့္လည္႓ပီး ဇန္နဝၝရီ ၂၂ရက္က ဆႎၬဴပခဲ့တဲ့ ကိုသန္းေဌးနဲႛ ကိုေဇာ္ႎိုင္တိုႛႎႀစ္ဦးကို သက္ဆိုင္ရာက အဲဒီေနႛမႀာပဲ ဖမ္းဆီးခဲ့႓ပီး ႎႀိပ္စက္ညၟင္းပန္း စစ္ေဆးခဲ့တယ္လိုႛ ႓မိႂႚခံေတၾက ေဴပာပၝတယ္။ သူတိုႛကို ဇန္နဝၝရီ ၂၃ရက္ေနႛမႀာ႟ံုးတင္႓ပီး ပုဒ္မ ၅(၁) (စ)၊ (ဆ)နဲႛ အေရးယူထားပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ ဖမ္းဆီးခံေနရတဲ့ ေတာင္ကုတ္႓မိႂႚနယ္ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ အဖၾဲႚႎႀစ္ဦးဴဖစ္တဲ့ ဦးခင္လႀနဲႛ ဦးမင္းေအာင္တိုႛဟာ သံတၾဲအကဵဥ္းေထာင္မႀာရႀိေနဳက႓ပီး သူတိုႛလၾတ္ေဴမာက္ေရး ေတာင္းဆိုတဲ့ လက္မႀတ္ထိုးလႁပ္ရႀားမႁလည္း ရႀိေနပၝတယ္။ ေတာင္ကုတ္၊ ဂၾ၊ သံတၾဲ၊ ရမ္းဴဗဲ႓မိႂႚနယ္တိုႛက ဴပည္သူလူထု ၇၀၀၀ ရဲ့လက္မႀတ္ေတၾ စုေဆာင္းရရႀိထား႓ပီလိုႛ သိရပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔