ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို အဴမန္ဆံုး လၿတ္ေပး၊ ဖိလစ္ပိုင္သမၳတေတာင္းဆို

2007-11-21
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

arroyo_150px.jpg
ဖိလစ္ပုိင္ သမတ ဂလိုရီယာ အာရိုယုိအား အာဆီယံ၊ အေရႀႚအာရႀ ထိပ္သီးေဆၾးေႎၾးပၾဲတၾင္ ေတၾႚဴမင္ရပံု။ (photo: RFA)

ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ကဵခံေနရတဲ့ ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို အဴမန္ဆံုးဴပန္လၿတ္ေပးဖိုႛ ဖိလစ္ပိုင္သမၳတ ဂလိုရီယာ အာရိုယိုက ဒီကေနႚ ဗုဒၭဟူးေနႚက ေတာင္းဆိုလိုက္ပၝတယ္။

ဒီေတာင္းဆိုခဵက္ဟာ အာဆီယံညီလာခံ ကဵင္းပေနစဥ္အတၾင္း ဴမန္မာစစ္ဗိုလ္ခဵႂပ္ေတၾအေပၞ အဴပင္းထန္ဆံုး ေဴပာဆိုလိုက္တာဴဖစ္တယ္လိုႚ ေအအက္ဖ္ပီသတင္းက ဆိုပၝတယ္။ တဴခားအာဆီယံ ႎိုင္ငံေတၾနဲႚမတူကၾဲဴပားစၾာပဲ ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို ဒီမိုကေရစီေဴပာင္းလဲေရး ေႎႀးေကၾးေနတယ္လိုႚ တိုက္ခိုက္ေဝဘန္ေဴပာဆိုခဲ့တာပၝ။ မူလအစီအစဥ္ထက္ေစာ႓ပီး ဖိလစ္ပိုင္ကို မဴပန္ခင္ သတင္းေထာက္ေတၾနဲႚ ေတၾႚဆံုရာမႀာ အခုလိုေဴပာလိုက္တာဴဖစ္ပၝတယ္။

ကဵမရႀင္းရႀင္းပဲေဴပာပၝရေစ၊ အာဆီယံအဖၾဲႚ႒ကီးရဲႚ တိုးတက္မႁေတၾကို ကဵမတိုႚ႒ကိႂဆိုလက္ခံပၝတယ္၊ ဒၝေပမယ့္ ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲႚ လူႚအခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ ေဴခလႀမ္းေတၾကိုေတာ့ ကဵမတိုႚစိုးရိမ္ေနရတုန္းပၝပဲ၊ အထူးသဴဖင့္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အေပၞ စစ္အစိုးရရဲႚဴပႂမူဆက္ဆံပံုကို ကဵမတိုႚ အံ့ဳသတုန္လႁပ္မိပၝတယ္၊ သူအဴမန္ဆံုး လၾတ္ေဴမာက္ရပၝမယ္လိုႚ ဖိလစ္ပိုင္သမတ အာရိုယိုက သတင္းေထာက္ေတၾကို ေဴပာလိုက္ပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရဟာ ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာဂမ္ဘာရီရဲႚ ဴမန္မာ့အေရးတင္ဴပမယ့္ ကိစၤကို ပယ္ဖဵက္ႎိုင္ခဲ့ပၝတယ္။ အဂႆၝေနႚက မစၤတာဂမ္ဘာရီနဲႚေတၾႚဆံုရာမႀာ ဖိလစ္ပိုင္သမတ အာရိုယိုက ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ အာဏာရႀင္အင္အားစုေတၾရဲႚ ဒီမိုကေရစီေဴပာင္းလဲေရး ေဴခလႀမ္းေတၾေႎႀးေကၾးေနတုန္းပဲ ဴဖစ္ေနတဲ့အေပၞ ဖိလစ္ပိုင္ႎိုင္ငံက စိုးရိမ္ပူပန္မိတဲ့အေဳကာင္း၊ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲမႁေတၾကို ေအးေအးခဵမ္းခဵမ္း ဴဖစ္ေပၞလာေအာင္ အားလံုးတက္တက္႔က႔က အားေပးဳကရမႀာဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ဒၝဟာ ဴမန္မာအတၾက္သာမက အာဆီယံအတၾက္ေရာ၊ ႎိုင္ငံတကာအတၾက္ပၝ ေကာင္းမၾန္တဲ့ကိစၤ ဴဖစ္ေဳကာင္း ေဴပာဆိုခဲ့ပၝတယ္။ အဲဒီေနာက္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ မလၾတ္ေဴမာက္မခဵင္း အာဆီယံပဋိညာဥ္ကို ဖိလစ္ပိုင္ဥပေဒဴပႂအဖၾဲႚက အတည္ဴပႂဖိုႚ ဴငင္းဆိုႎိုင္ေဳကာင္းလည္း ထပ္ေလာင္း ေဴပာဆိုခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔