ဴမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီအတၾက္ အဆင့္သံုးဆင့္ဴဖင့္ ဖိလစ္ပိုင္ ႒ကိႂးပမ္းမည္

2006-11-20
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
arroyo_bush_200px.jpg
APEC အစည္းအေဝး ဴပင္ပတၾင္ သမတ ဘုရႀ္(ဝဲစၾန္)ႎႀင့္ ေတၾႚဆံု ေဆၾးေႎၾးခဲ့ဳကေသာ အာဆီယံ ေခၝင္းေဆာင္မဵား။ အာဆီယံ လက္ရႀိ အလႀည့္ကဵ သဘာပတိ ဖိလစ္ပိုင္ သမတ အာ႟ိုယို(အလယ္)သည္ ဴမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေရးအတၾက္ ႒ကိႂးပမ္းမည္ဟု ကတိေပး ေဴပာဳကားလိုက္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံ ဒီမုိကေရစီထၾန္းကားေရးအတၾက္ ဖိလစ္ပုိင္ႎုိင္ငံက အဆင့္ (၃) ဆင့္နဲႛ ထိထိေရာက္ေရာက္ ႒ကိႂးပမ္းသၾားမယ္လုိႛ ဖိလစ္ပိုင္အစုိးရက ထုတ္ေဖာ္ ေဴပာဆုိလုိက္ပၝတယ္။

ဖိလစ္ပုိင္သမတ ဂလိုရီယာ အာ႟ုိယိုနဲႛ ေတၾႚဆုံစဥ္မႀာ ဴမန္မာႎုိ္င္ငံရဲ့ လက္ရႀိ အေဴခအေနေတၾဟာ လက္ခံႎုိင္စရာမရႀိတဲ့အတၾက္ ဖိလစ္ပုိင္ ႎုိင္ငံအေနနဲႛ ကူညီ လုပ္ေဆာင္ေပးဖိုႛ အေမရိကန္သမတ ေဂဵာ့ခဵ္ ဘုရႀ္က ေတာင္းဆုိခဲ့တဲ့အတၾက္ သမတ အာ႟ုိယိုက အခုလုိ ကတိေပးလုိက္ဴခင္းဴဖစ္ေဳကာင္း သမတရဲ့ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢႂိလ္ မစၤတာ ဘၾန္ေယးက ေဴပာပၝတယ္။

ဖိလစ္ပုိင္ႎုိင္ငံဟာ အာဆီယံအဖၾဲႚရဲ့ လက္ရႀိ အလႀည့္ကဵ သဘာပတိတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေန႟ုံတင္မကပဲ ေရႀႚလထဲမႀာ အာဆီယံအဖၾဲႚရဲ့ ထိပ္သီးေဆၾးေႎၾးပၾဲကုိ အိမ္ရႀင္အဴဖစ္ လက္ခံကဵင္းပမႀာ ဴဖစ္တဲ့အတၾက္ သမတ အာ႟ုိယိုရဲ့ အခန္းကၸက အင္မတန္ အေရးပၝတယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္။

သမတ အာ႟ုိယို ေဴပာသၾားတဲ့ အဆင့္သုံးဆင့္ထဲက ပထမအဆင့္ကေတာ့ အခု သမတ အာ႟ုိယိုနဲႛ သမတဘုရႀ္တိုႛ ဗီယက္နမ္ႎုိင္ငံမႀာ ကဵင္းပခဲ့တဲ့ APEC အစည္းအေဝးအတၾင္း ေတၾႚဆုံ႓ပီး ဴမန္မာဴပည္အေရး ေဆၾးေႎၾးခဲ့တဲ့အခဵက္ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒုတိယအဆင့္ကေတာ့ ေရႀႚလ ဖိလစ္ပုိင္ႎုိင္ငံ စီဘူး႓မိႂႛမႀာကဵင္းပမဲ့ အာဆီယံ အစည္းအေဝးအတၾင္း ဒီမုိကေရစီဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရးအတၾက္ ဴမန္မာစစ္အစုိးရကို ဖိအားေပးသၾားေရးဴဖစ္႓ပီး ေနာက္ဆုံးတတိယအဆင့္အေနနဲႛ သမတ အာ႟ုိယို လာမဲ့ႎႀစ္ထဲမႀာ ဴမန္မာဴပည္ကုိ သၾားေရာက္ လည္ပတ္မဲ့ ခရီးစဥ္တုိႛဴဖစ္ပၝတယ္။

သမတ အာ႟ုိယို က ဴမန္မာစစ္အစုိးရကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဴပာဆုိ စည္း႟ုံးႎုိင္ခဲ့ရင္ စစ္အစုိးရအေနနဲႛ ဒီမုိကေရစီ လမ္းဴပေဴမပုံကုိ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္လာႎုိင္တယ္လုိႛ သမတ အာ႟ုိယိုရဲ့ အတၾင္းဝန္ အက္ဒ္ဝပ္ဒို အာမစ္တာက ေဴပာပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ သမတ အာ႟ုိယို ဴမန္မာဴပည္ကုိ သၾားေရာက္လည္ပတ္တဲ့အခၝ ဴမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ေတၾႚဆုံခၾင့္ ရဖုိႛအတၾက္လည္း ဴမန္မာႎုိင္ငံဆုိင္ရာ ဖိလစ္ပုိင္သံအမတ္႒ကီးက ဳကႂးပမ္းေနတယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။

ဖိလစ္ပုိင္ႎုိင္ငံ အာဆီယံအဖၾဲႚရဲ့ အလႀည့္ကဵ သဘာပတိ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့အခဵိန္မႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံအတၾင္း ဒီမုိကေရစီအေရး တုိးတက္ ေဴပာင္းလဲမႁေတၾဴဖစ္ေပၞခဲ့ရင္ ဖိလစ္ပုိင္ႎုိင္ငံအေနနဲႛ အားရဝမ္းသာဴဖစ္မိမယ္လုိႛ သမတ အာ႟ုိယိုရဲ့ အတၾင္းဝန္ မစၤတာ အက္ဒ္ဝပ္ဒို အာမစ္တာက ေဴပာဆုိသၾားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔