ဆၾမ္းကပ္လႀႃပၾဲ သၾားေရာက္အားေပးသူ အႎုပညာရႀင္မဵား ပိတ္ပင္ခံရ

2007-10-12
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

artists_200px.jpg
ေ႟ၿတိဂံုေစတီ ရင္ဴပင္ေပၞတၾင္ စက္တင္ဘာ ၂၄ရက္ေနႛက သံဃာမဵားကို ဆၾမ္းကပ္လႀႃရန္ ဴပင္ဆင္ေနေသာ (ဝဲ မႀ ယာ) အမဵိႂးသားေရး ဦးဝင္းႎိုင္၊ လူ႟ၿင္ေတာ္ ဇာဂနာ၊ ႟ုပ္ရႀင္သ႟ုပ္ေဆာင္ အကယ္ဒမီ ေကဵာ္သူတိုႛ ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

႓ပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလက သံဃာေတာ္ေတၾ ပတၨနိကၠႂဇန ကံေဆာင္႓ပီး ေမတၨသုတ္႟ၾတ္ဆို ဆႎၬထုတ္ေဖာ္ခဲ့ဳကခဵိန္မႀာ ႟ုပ္ရႀင္ သ႟ုပ္ေဆာင္ ကိုေကဵာ္သူ၊ ကိုဇာဂနာနဲႛ အမဵိႂးသားေရးဦးဝင္းႎိုင္တိုႛ ဦးစီး႓ပီး ေ႟ၿတိဂံုရင္ဴပင္ေတာ္မႀာ သံဃာေတာ္ေတၾကို ဆၾမ္းကပ္လႀႃခဲ့ဳကပၝတယ္။ ဒီအလႀႃပၾဲကို ႟ုပ္ရႀင္ေလာကနဲႛ စာေပနယ္က အႎုပညာရႀင္ေတၾလည္း သၾားေရာက္ အားေပးခဲ့ဳကပၝတယ္။

အခုေတာ့ အဲဒီဆၾမ္းကပ္ပၾဲကို သၾားေရာက္ခဲ့ဳကတဲ့ စာေပအႎုပညာရႀင္ေတၾကို အႎုပညာဖန္တီးခၾင့္ ပိတ္ပင္လိုက္တယ္လိုႛ မဂၢဇင္းဂဵာနယ္အသိုင္းအဝိုင္းက ဆိုပၝတယ္။

ပိတ္ပင္ခံရသူေတၾထဲမႀာ စာေရးဆရာမ မသီတာ (စမ္းေခဵာင္း)၊ စာေရးဆရာမ သန္းဴမင့္ေအာင္၊ ကာတၾန္း ေအာ္ပီကဵယ္၊ အယ္ဒီတာ ဦးေဇာ္သက္ေထၾးနဲႛ ဒီဇိုင္း ဦးစိုးဝင္း႓ငိမ္းတိုႛ ပၝဝင္တယ္လိုႛ သတင္းေတၾထၾက္ေပၞေနပၝတယ္။ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ စာေပစိစစ္ေရးရဲ့ ထိန္းခဵႂပ္ပံုဟာ စာေရးဆရာတေယာက္ကို ပိတ္ပင္႓ပီဆိုရင္ တရားဝင္ပိတ္ပင္ေဳကာင္း အမိန္ႛစာထၾက္တာမဵိႂး ဴပႂလုပ္ေလ့မရႀိပဲ သက္ဆိုင္ရာ မဂၢဇင္း ဂဵာနယ္ကို ေခၞေဴပာတာမဵိႂး၊ စာေရးဆရာတေယာက္ရဲ့ စာမူေတၾကို အေဳကာင္းမဲ့ အ႒ကိမ္႒ကိမ္ဴဖႂတ္ပယ္တာမဵိႂးပဲ လုပ္ေလ့ရႀိတဲ့အတၾက္ အဲဒီကဵမႀသာ ပိတ္ပင္ေဳကာင္းသိရတာပၝ။ ကာတၾန္းေအာ္ပီကဵယ္က သူလည္း အယ္ဒီတာေတၾေဴပာမႀ သိရေဳကာင္း ေဴပာပၝတယ္။

သူတားဴမစ္ခံရတာဟာ ကာတၾန္းေဳကာင့္မဟုတ္ပဲ ဆၾမ္းကပ္ပၾဲေဳကာင့္ဴဖစ္မယ္ထင္တယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

အခုလို အပိတ္ပင္ခံရတယ္လိုႛသိရသူအႎုပညာရႀင္ေတၾဟာ ဆၾမ္းကပ္ပၾဲကို သၾားေရာက္အားေပးဳကေဳကာင္း ဴပည္ပသတင္းေတၾထဲမႀာေဖာ္ဴပခဲ့သူေတၾဴဖစ္ေနပၝတယ္။ ဴပည္ပသတင္းဌာနေတၾဟာ မုသာဝၝဒေတၾပဲ လိုႛ စစ္အစိုးရသတင္းစာေတၾက ေဖာ္ဴပေနေပမဲ့ ဒီေနရာမဵိႂးေတၾကိုေတာ့ အမႀန္ယူပံုရေဳကာင္း ကာတၾန္း ေအာ္ပီကဵယ္က ဆိုပၝတယ္။

အဲဒီဆၾမ္းကပ္ပၾဲမႀာ ပၝဝင္ကုသိုလ္ယူခဲ့ဳကတဲ့ အ႟ိုင္းအပၝအဝင္ လူ႟ၿင္ေတာ္ေတၾရဲ့ ေဳကာ္ဴငာေတၾကိုလည္း အခုတေလာမေတၾႚရဘူးလိုႛ ရန္ကုန္႓မိႂႚခံတေယာက္ကလည္း RFAကို ေဴပာဴပသၾားပၝတယ္။

ပိတ္ပင္ခံရတဲ့ အႎုပညာရႀင္တေယာက္ဴဖစ္တဲ့ ကာတၾန္း ေအာ္ပီကဵယ္ ကိုယ္တိုင္ ေဴပာဴပခဵက္ေတၾအပၝအဝင္ ဒီသတင္းနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ အဴပည့္အစံုကို နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔