ူမန်မာ့အရေး အရြိန်ူမၟင့်သြားမည်ဟု ဝၝရြင်တန်ရောက် အာဆီယံအမတ်မဵား ေူပာုကား


2006.10.06
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

ူမန်မာ့အရေးကို ကုသလမဂ္ဂလုံူခံြရေးကောင်စီက ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူသြားဖိုႛ ဆက်လက် စည်း႟ုံးလြံႛဆော်သြားမယ့်အေုကာင်း ူမန်မာ့အရေးဆိုင်ရာ အာဆီယံပၝလီမတ်မဵား ကိုယ်စားလြယ်အဖြဲႚက အောက်တိုဘာ ၅ရက်နေႛက ကတိူပလြိုက်ပၝတယ်။ ဒၝ့အူပင် အမဵိြးသားူပန်လည်သင့်ူမတ်ရေးအတြက် ၈၈ မဵိြးဆက် ကေဵာင်းသားခေၝင်းဆောင်မဵားရဲ့ ဆ္ဋိံူပလြြာမြာလည်း လက်မြတ်ထိုးုကပၝတယ်။

အမေရိကန် ူပည်ထောင်စု၊ ဝၝရြင်တန်္ဘမိြႚမြာ Human Rights Watch ခေၞ လူႛအခြင့်အရေး စောင့်ုကည့်ရေးအဖြဲႚက အောက်တိုဘာ ၅ရက်နေႛက ဋ္ဌကီးမြြးကဵင်းပတဲ့ ူမန်မာ့အရေးဆြေးေိံြးပြဲမြာ ဒီကိုယ်စားလြယ်အဖြဲႚက ခုလို ေူပာုကားလိုက်တာ ူဖစ်ပၝတယ်။ AIPMC ခေၞ ူမန်မာ့အရေးဆိုင်ရာ အာဆီယံ ပၝလီမန်အမတ်မဵား ကိုယ်စားလြယ်အဖဲြႛဝင် ၃ဦး ူဖစ်တဲ့၊ အင်ဒိုနီးရြားက လြတ်တော်အမတ် မင်္စတာ စူစီလို၊ ဖိလစ်ပိုငိံိုင်ငံ၊ လြတ်တော်အမတ် မိစ် လိုရက်တာ ႟ိုဆာလက်စ်နဲႛ ထိုင်း အထက်လြတ်တော်အမတ် မင်္စတာ ဂဋ္ဋန် အြန်ဖာခြန် တိုႛဟာ ခုရက်ပိုင်းအတြင်း အမေရိကနိံိုင်ငံ၊ နယူးယောက်္ဘမိြႚ ကုလသမဂ္ဂအဖြဲႚခဵြပ်မြာ ူမန်မာ့အရေး ဆြေးေိံြး ရြင်းလင်းူပ္ဘပီးနောက် ဝၝရြင်တန်္ဘမိြႚကို ရောက်ရြိလာုကတာ ူဖစ်ပၝတယ်။ အောက်တိုဘာ ၅ရက်နေႛက ူပလြုပ်တဲ့ ဆြေးေိံြးပြဲမြာ အဲဒီ AIPMC အဖြဲႚဝင် ၃ ဦးရဲ့ ေူပာုကားခဵက်တေနြဲႛ ပတ်သက်လိုႛ ူမန်မာ့အရေး အမေရိကန်လြပ်ရြားမအြဖြဲႚဝင်တဦး ူဖစ်တဲ့ (US Campaign for Burma) အဖြဲႚက ဦးအောင်ဒင်က RFAကို ရြင်းလင်းေူပာုကားပၝတယ်။

ဦးအောင်ဒင်။ ။ ူမန်မာိံိုင်ငံရဲ့ အရေးကိင်္စကို ဒီလို AIPMC အနေနဲႛ ဘယ်လို စိတ်ဝင်တစား အလေးအနက်ထား္ဘပီး ဆောင်႟ြက်နေတယ် ဆိုတာတေကြို ရြင်းူပတယ်၊ ူမန်မာိံိုင်ငံရဲ့ အရေးကိင်္စဟာ ဆိုလိုႛရြိရင် လုံူခံြရေးကောင်စီရဲ့ argenda (ဆြေးေိံြးမြ အစီအစဉ်) ထဲကို ရောက်လာခဲ့္ဘပီ သူတိုႛ AIPMC လြတ်တော်အမတ်မဵားအနေနဲႛ အာဆီယံိံိုင်ငံ အစိုးရမဵားရဲ့ သဘောထား အခုထက်ပို္ဘပီး ေူပာင်းလဲလ္ဘာပီးတော့ လုံူခံြရေးကောင်စီက ူမန်မာိံိုင်ငံကို အရေးယူမဲ့ကိင်္စမြာ အာဆီယံအစိုးရမဵား ကိုယိံိြက်က တခဲနက်ထောက်ခံလာတဲ့ အခဵိန်ရောက်အောင် သူတိုႛ ဆက်္ဘပီးတော့ ဆောင်႟ြက် လြပ်ရြားသြားမယ်ဆိုတာတေကြို ရြင်းူပတယ်။

တခဵိန်တည်းမြာပဲ သူတိုႛအနေနဲႛ အာရြဒေသထဲက အူခားအူခားသော လြတ်တော်ကိုယ်စားလြယ်မဵားနဲႛလည်း ဆက်သြယ်္ဘပီးတော့ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရတေကြပၝ ူမန်မာ့အရေးကိင်္စကို လုံူခံြရေးကောင်စီက အရေးယူတဲ့နေရာမြာ ထောက်ခံလာအောင် ဝိုင်းဝန်းဖိအားပေးဖိုႛ သူတိုႛ လုပ်ဆောင်ုကမယ်ပေၝ့နော်၊ အဲဒီဟာတေကြို သူတိုႛ ဆြေးေိံြးတင်ူပ္ဘပီးတဲ့နောက် တက်ရောက်လာုကတဲ့ ပရိသတ်ရဲ့ မေးခြန်းတေကြို သူတိုႛ ေူဖပၝတယ်။

ဒီ ူမန်မာ့အရေးဆြေးေိံြးပြဲမြာပဲ ၈၈ မဵိြးဆက်ကေဵာင်းသားခေၝင်းဆောင်တြေ ဆောင်ရြက်နေုကတဲ့၊ အမဵိြးသားူပန်လည်သင့်ူမတ်ရေး၊ ူမန်မာ့ိံိုင်ငံရေးူင်္ပံနာအတြက် တြေႛဆုံဆြေးေိံြးရေး လူထုဆ္ဋိံူပလြြာ လက်မြတ်ရေးထိုးပြဲကိုလဲ တဆက်ထဲ ဆက်လက် ကဵင်းပပၝတယ်။ ဒီ ဆ္ဋိံူပလြြာကို ူမန်မာ့အရေးဆိုင်ရာ အာဆီယံပၝလီမတ်မဵား ကိုယ်စားလြယ်အဖဲြႛအူပင်၊ ိံိုင်ငံတကာမြာ ဒီမိုကရေစီထြန်းကားရေး ဆောင်ရြက်နေုကတဲ့ ဝၝရြင်တန်္ဘမိြႚ၊ အေူခစိုက် National Endownment for Demorcracy နဲႛ National Democratic Institute အဖြဲႚဝင်တြေ၊ အဝေးရောက် ႌြန်ႛပေၝင်းအစိုးရနဲႛ ူမန်မာ့အရေးလြပ်ရြားသူတေကြ ဝိုင်းဝန်းလက်မြတ်ရေးထိုးုကပၝတယ်။

ဦးအောင်ဒင်။ ။အဓိက ကဋ္ဋန်တော်တိုႛ ူပခဵင်တာကတော့ ကဋ္ဋန်တော်တိုႛ အဝေးမြာနေတဲ့ ူပည်သူတေအြနေနဲႛလည်း ူပည်တြင်းမြာ ရြိနေတဲ့ ကေဵာင်းသားခေၝင်းဆောင်မဵား၊ ူပည်တြင်းက လူထုရဲ့ ္ဘငိမ်းခဵမ်းတဲ့ လြပ်ရြားမကြို စိုက်လိုက်မတ်တပ် ထောက်ခံနေတယ်ဆိုတာကို ူပခဵင်တယ်၊ အဲလိုူပဖိုႛအတြက် အခုလိုမဵိြး ဝၝရြင်တန်ဒီစီမြာ ူမန်မာ့အရေးကို ဆြေးေိံြးုက၊ ေူပာဆိုုကရင်းနဲႛ ူမန်မာ ကေဵာင်းသားခေၝင်းဆောင်မဵားရဲ့ လြပ်ရြားမကြို ထောက်ခံတဲ့ လက်မြတ်ရေးထိုးပြဲကို အထဲက ကေဵာင်းသားခေၝင်းဆောင်တြေရော အထဲက ူပည်သူတြေရော သိရအောင် သတင်းပိုႛ္ဘပီး ူပည်တြင်းမြာရြိတဲ့ ကေဵာင်းသားခေၝင်းဆောင်တြေ ူပည်သူလူထုတြေ ပို္ဘပီးတော့ စိတ်ဓာတ်တက့်ကလာလိမ့်မယ်လိုႛ မ္တေွာ်လင့်ပၝတယ်၊

ဝၝရြင်တန်္ဘမိြႚကို ရောက်နေတဲ့ ူမန်မာ့အရေးဆိုင်ရာ အာဆီယံပၝလီမတ်မဵား ကိုယ်စားလြယ်အဖဲြႛဝင် ၃ ဦးဟာ အောက်တိုဘာ ၆ရက်နေႛ၊ နေႛလည်မြာလည်း အမေရိကန် ကြန်ဂရက် လြတ်တော်အမတ်မဵားနဲႛ တြေႚဆု္ဘံပီး ူမန်မာ့အရေးဆြေးေိံြးပြဲ ဆက်လက် ကဵင်းပသြားဖိုႛ စီစဉ်ထားပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။